40584

Vulpo Vastgoed B.V.

€ 110.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 219
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-11-2022 in 4 dagen volgeschreven door 219 investeerders

Bedrijfskenmerken

Wijziging leningaanvraag d.d. 17-11-2022

Beste investeerder,

14 november  jl. is de crowdfunding van Vulpo Vastgoed B.V. live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • Het rentepercentage wordt verhoogd van 6,5% naar 7,5%;
 • De looptijd wordt gewijzigd van 60 maanden naar 48 maanden;
 • De slottermijn zal € 90.000,- bedragen in plaats van de oorspronkelijke € 75.000,-.

De overdracht staat gepland voor woensdag 23 november aanstaande. De bedenktermijn voor de investeerders zal daarom op 21 november eindigen, zodat de lening op 23 november aanstaande rentedragend gemaakt kan worden en de overdracht kan plaatsvinden.

Hieronder ziet  u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Handelsnaam Vulpo Vastgoed B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 23-05-2019

Leendoel

Robbin Vos exploiteert RVB Accountancy & Advies B.V. en Vulpo Vastgoed B.V., waarvan RVB Holdings B.V. enig aandeelhouder is. De ondernemer ondersteunt ondernemers met hun financiële administratie. Afgelopen jaar heeft de ondernemer met eigen middelen via zijn vastgoedonderneming (Vulpo Vastgoed B.V.) een stuk grond aangekocht, waarop een garagebox (Schrepel 24A 11 te De Goorn) gebouwd wordt. RVB Accountancy & Advies B.V. is gevestigd aan de Rotterdamsehaven 154 te Purmerend, een bedrijfspand in eigendom van Vulpo Vastgoed B.V. Ook heeft Robbin 2 beleggingspanden in privé, die hij op dit moment verhuurt voor € 22.200,- kale huur per jaar met een totale WOZ-waarde van € 408.000,- en een hypotheekschuld van € 244.000,-.

De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van een nieuw stuk grond en de bouw van een kantoorunit (Helsinkihaven 3A te Purmerend) voor de verhuur alsmede afbouw van de eerste garagebox. 

Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, met een slottermijn van € 75.000,- en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koop- en aanneemsom kantoorunit € 105.000
Koop- en aanneemsom garagebox € 40.000
Totaal € 145.000
Eigen inbreng € 35.000
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • Vulpo Vastgoed B.V.
  • RVB Holdings B.V.
  • RVB Accountancy & Advies B.V.
 • De heer R. Vos geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde en bestaat uit de overwaarde in de privéwoning en vastgoedportefeuilles van de heer R. Vos en Vulpo Vastgoed B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000,- op de aangekochte garagebox aan de Schrepel 24 A 11, 1648 GC De Goorn, kadastraal bekend als sectie AB complexaanduiding 1962 appartementsindex 69 te Wester-Koggenland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De garagebox is in maart 2022 aangekocht voor een koopsom van € 20.637,58. De aanneemsom inclusief meerwerk bedraagt € 19.254,03. Voor de aangekochte garagebox dient de ondernemer nog € 4.821,50 te voldoen. De rest is betaald uit eigen middelen.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aangekochte garagebox aan de Schrepel 24 A 11, 1648 GC De Goorn, kadastraal bekend als sectie AB complexaanduiding 1962 appartementsindex 69 te Wester-Koggenland, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000,- op het aan te kopen perceel bouwgrond waar een kantoorunit op gebouwd zal worden plaatselijk bekend als Helsinkihaven 3A te Purmerend kadastraal bekend als sectie K, nummer 1250 (gedeeltelijk) te Purmerend verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De koopsom bedraagt € 49.895,- en de aanneemsom € 56.100,-. Conform de aanneemovereenkomst zal er bestedingscontrole plaatsvinden, waarbij er € 25.000,- in depot gehouden zal worden. Collin Crowdfund zal de gelden vrijgeven nadat bouwtermijn 4 (na gereedkomen van de ruwe 2e verdiepingsvloer van de kantoorunit) wordt gedeclareerd.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen perceel bouwgrond waar een kantoorunit op gebouwd zal worden plaatselijk bekend als Helsinkihaven 3A te Purmerend kadastraal bekend als sectie K, nummer 1250 (gedeeltelijk) te Purmerend worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Vulpo Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. De score voor RVB Accountancy & Advies B.V. en RVB Holdings B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde historische cijfers op niveau RVB Holdings B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 geconsolideerd RVB Holdings B.V.

Activa

  2021
Vaste activa € 148.000
Vlottende activa € 88.000
Overige vlottende activa € 83.000
Totaal € 319.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 233.000
Langlopende schulden € 77.000
Kortlopende schulden € 9.000
Totaal € 319.000

Winst- en verliesrekening 2021 geconsolideerd RVB Holdings B.V.

  2021
Omzet € 156.000
Bruto winst € 156.000
Kosten € 117.000
Belasting € 6.000
Resultaat € 33.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-353739 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 9:31
investeerder-314978 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 9:18
investeerder-123460 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 9:14
investeerder-7216 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 9:11
investeerder-51722 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-11-2022 om 9:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders