39990

VvE Appartementen Plantage 4tm12d

€ 280.000  |  7,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 107
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 107 investeerders

Samenvatting

De Vereniging van Eigenaars Appartementen "Plantage 4-12d Beverwijk" heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren. Er is voor dit noodzakelijk onderhoud een beroep gedaan op Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 280.000,-. Het betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden en een slottermijn van € 140.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaars Appartementen “Plantage 4-12d Beverwijk” is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de Vereniging van Eigenaars Appartementen "Plantage 4-12d Beverwijk". Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Leendoel

De Vereniging van Eigenaars Appartementen "Plantage 4-12d Beverwijk" heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren in de vorm van versteviging van de galerijen.

Ondernemer

Het bestuur wordt gevormd door RijnAB.

Het project groot onderhoud is opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van de Vereniging van Eigenaren en is reeds tijdens de ledenvergadering van 25 mei jongstleden besproken. Reeds vorig jaar werd vastgesteld dat bovenstaande zaken aangepakt dienen te worden.

Onderneming

Het betreft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex (met 15 woningen) aan de Plantage 4-12d te Beverwijk (bouwjaar 1962). De Plantage is gelegen in de wijk het Kuenenkwartier.

Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de vereniging en hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Projectkosten € 280.000,-
Lening Collin Crowdfund € 280.000,-

Leenbedrag: € 280.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden en een slottermijn van € 140.000,-

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers betrokken bij de VvE.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaars Appartementen "Plantage 4-12d Beverwijk" is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van, 2020 en de prognose van 2021 en 2022. De overall score is Ruim Voldoende.

Vereniging van Eigenaren
Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de stichting en naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening. 

Indien een huidige appartementsrechteigenaar niet aan de verplichtingen kan voldoen, zal zijn of haar deel van de schuld automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar van het appartementsrecht, na verkoop.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de van appartementseigenaren ontvangen vaste maandbijdragen.
De verwachte inkomsten per heden zullen stijgen van € 58.000,- naar € 68.000,- per jaar vanwege verhoging van de maandelijkse bijdragen per appartement, zodat er voldaan kan worden aan de aflossingsverplichting, waarbij wel rekening is gehouden met een slottermijn van € 140.000,- na 84 maanden zodat de stijging van de maandbijdrage op instemming van de ledenvergadering heeft kunnen rekenen.

Daar dit een Vereniging van Eigenaren betreft, is naast eigen vermogen ook de gevormde onderhoudsreserve van belang. Ultimo 2019 was de onderhoudsreserve van de vereniging € 6.000,-, zonder de aanwezigheid van vreemd vermogen. In 2020 is deze reserve gestegen tot € 17.000,-. Door de verstrekking van de lening zal de solvabiliteit conform prognose dalen tot 11,5% ultimo 2021. Hierna zal, volgens prognose, de solvabiliteit weer oplopen tot 17,0% per ultimo 2022.

Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is de Vereniging van Eigenaars Appartementen "Plantage 4-12d Beverwijk". Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Door de naar rato hoofdelijke aansprakelijkheid van alle eigenaren kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-256034 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2021 om 11:00
investeerder-108660 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2021 om 11:00
investeerder-56989 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-06-2021 om 11:00
investeerder-211890 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-06-2021 om 11:00
investeerder-13522 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
18-06-2021 om 11:00

Ondernemer

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen