43251

VVE Coornhertstraat 41 t/m 183 (oneven) te Vlaardingen

€ 193.000  |  6,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 50
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-10-2022 in 1 uur volgeschreven door 50 investeerders

Samenvatting

De Vereniging van Eigenaars Coornhertstraat 41 tot en met 183 (oneven) te Vlaardingen heeft besloten groot onderhoud aan de noord- en zuidgevel van het complex uit te voeren.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 193.000,-. De looptijd is 84 maanden met een maandelijkse annuïtaire aflossing. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor de Vereniging van Eigenaars Coornhertstraat 41 tot en met 183 (oneven) te Vlaardingen is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is Vereniging van Eigenaars Coornhertstraat 41 tot en met 183 (oneven) te Vlaardingen. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Leendoel

De Vereniging van Eigenaars Coornhertstraat 41 tot en met 183 (oneven) te Vlaardingen hebben een financiering nodig voor het groot onderhoud aan de noord- en zuidgevel van het complex. Het voegwerk is slecht, er ontbreken spouwankers en de isolatie van de gevels laat te wensen over.

Ondernemer

Het bestuur wordt gevormd door de bestuurders A.J. van Gameren, J.M. van Breeschooten, J.A.M. Kok, J. Weber en M.C. Vink.
Het project groot onderhoud is opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van de Vereniging van Eigenaren en wordt tijdens ledenvergaderingen besproken. In augustus 2022 werd vastgesteld dat bovenstaande zaken aangepakt dienen te worden.

Onderneming

Het betreft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex (70 appartementen) aan de Coornhertstraat 41 t/m 183 oneven (bouwjaar 1965) te Vlaardingen. De VvE bestaat sinds 1976. Het complex bevat tevens een eigen parkeerterrein met plaats voor 50 auto’s en een gemeenschappelijke tuin van ca. 450 m2. 
Sinds 2017 doen de appartementseigenaren het beheer van de VvE zelf. Vanaf 2016 is een groot aantal klussen voltooid, zoals een nieuw besturingssysteem voor de liften, nieuwe dakbedekking, buitenschilderwerk, vervanging liggende delen van het riool en plaatsing van warmtemeters.

Financieringsbehoefte

Groot onderhoud aan de noord- en zuidgevel € 193.000,-
Totaal € 193.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 193.000,-

Leenbedrag: € 193.000,-
Rente 6,0%
Looptijd: 84 maanden met een maandelijkse annuïtaire aflossing

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers betrokken bij de Vereniging van Eigenaars Coornhertstraat 41 tot en met 183 (oneven) te Vlaardingen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vereniging van Eigenaars Coornhertstraat 41 tot en met 183 (oneven) te Vlaardingen is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2020 en 2021 en de prognose voor 2022. De overall Collin Credit Score is Goed.

Vereniging van Eigenaars
De debiteur is “Vereniging van Eigenaars Coornhertstraat 41 tot en met 183 (oneven) te Vlaardingen”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats. Indien een huidige appartementsrechteigenaar niet aan de verplichtingen kan voldoen, zal zijn of haar deel van de schuld automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar van het appartementsrecht, na verkoop.

Afloscapaciteit
De inkomsten van de VvE zijn € 180.000,-. Hiervan wordt jaarlijkse € 50.000,- van voorzien voor groot onderhoud. De jaarlijkse rente- en aflosverplichtingen ter hoogte van € 36.000,- zullen hieruit voldaan worden. Eind dit jaar staat een eventuele bijdrage verhoging op de agenda van de ALV, zodat er voldoende middelen zijn om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Aangezien dit een Vereniging van Eigenaars betreft, is naast eigen vermogen ook de gevormde onderhoudsreserve van belang. Ultimo 2021 was het eigen vermogen plus de onderhoudsreserve van de vereniging in totaal € 75.000,-,. De solvabiliteit zal na verstrekking van de lening naar verwachting 27% op een balanstotaal van € 281.000,- bedragen. Wij kwalificeren de solvabilteit als Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is Vereniging van Eigenaars Coornhertstraat 41 tot en met 183 (oneven) te Vlaardingen. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Doordat de Vereniging van Eigenaars debiteur voor deze financiering is, zijn daarmee ook alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk. Hierdoor kwalificeren wij de Collin Credit Score als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12413 heeft € 49.500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:18
investeerder-5781 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:11
investeerder-36574 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:06
investeerder-201474 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:04
investeerder-234749 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:03

Ondernemer

Aad van Gameren, Jan Kok, Hans van Breeschooten, Jennifer Weber en Meindert Vink

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij