40121

VvE Karel Doormanlaan 246 t/m 296 te Hilversum

€ 93.000  |  6,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 46
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 46 investeerders

Samenvatting

De Vereniging van Eigenaren Karel Doormanlaan 246 t/m 296 te Hilversum heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren. Er is voor dit noodzakelijk onderhoud een beroep gedaan op Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 93.000,-. Het betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaren Karel Doormanlaan 246 t/m 296 te Hilversum is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is “De Vereniging van Eigenaren van het gebouw Karel Doormanlaan nummers 246 tot en met 296 (even nummers) te Hilversum”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Leendoel

De Vereniging van Eigenaren Karel Doormanlaan 246 t/m 296 te Hilversum heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren in de vorm van balkonrenovatie.

Ondernemer

Het bestuur wordt gevormd door twee bewoners van het appartementencomplex.

Het project groot onderhoud is opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van de Vereniging van Eigenaren en is reeds tijdens de ledenvergadering van 8 april jongstleden besproken. Reeds vorig jaar werd vastgesteld dat bovenstaande zaken aangepakt dienden te worden.

Onderneming

Het betreft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex (met 26 woningen en 18 garages) aan de Karel Doormanlaan nummers 246 t/m 296 te Hilversum (bouwjaar 1958). De Karel Doormanlaan is gelegen in de buurt het Zeeheldenkwartier.

Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de stichting en hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Projectkosten € 153.000,-
Totaal € 153.000,-
Reeds voldaan uit reserve € 60.000,-
Lening Collin Crowdfund € 93.000,-

Leenbedrag: € 93.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden.

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers betrokken bij de VvE.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vereniging van Eigenaren van het gebouw Karel Doormanlaan nummers 246 tot en met 296 (even nummers) te Hilversum is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score voor Verenigingen van Eigenaren is een score gebaseerd op de jaarcijfers van 2020, en de prognose over 2021 & 2022 en de zekerheden. De overall score is Ruim voldoende.

Vereniging van Eigenaren
Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de stichting en naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening. 

Indien een huidige appartementsrechteigenaar niet aan de verplichtingen kan voldoen, zal zijn of haar deel van de schuld automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar van het appartementsrecht, na verkoop.

De verwachte inkomsten per heden zullen gelijk blijven met € 50.000,- per jaar. De leden hebben er voor gekozen de maandelijkse bijdragen per appartement niet te verhogen, maar de financieringslaten ten laste te laten komen van de jaarlijkse reserveringen, waardoor het verwachte netto cashflow nihil zal zijn. 

Daar dit een Vereniging van Eigenaren betreft, is naast eigen vermogen ook de gevormde onderhoudsreserve van belang. Ultimo 2019 was de onderhoudsreserve van de vereniging € 68.000,-, zonder de aanwezigheid van vreemd vermogen. In 2020 is deze reserve reeds volledig aangewend voor de eerste betalingen voor de benodigde gevelrenovatie. Door de verstrekking van de lening zal de solvabiliteit conform prognose nihil zijn ultimo 2021. Hierna zal, volgens prognose, de solvabiliteit weer oplopen na aflossing van de lening.

Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is “De Vereniging van Eigenaren van het gebouw Karel Doormanlaan nummers 246 tot en met 296 (even nummers) te Hilversum”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Doordat de Vereniging van Eigenaren debiteur voor deze financiering is, zijn daarmee ook alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk. Hierdoor kwalificeren wij de Collin Credit Score als Goed.

Samenvattend 
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19391 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-06-2021 om 14:23
investeerder-31338 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-06-2021 om 14:17
investeerder-25822 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-06-2021 om 12:38
investeerder-12225 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-06-2021 om 12:28
investeerder-251264 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
05-06-2021 om 11:45

Ondernemer

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen