42847

VvE Rhijnvis Feithstraat 22 te Amsterdam

€ 31.500  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 64
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Niet van toepassing
Deze leningaanvraag is op 4-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 64 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Vereniging van Eigenaars Rhijnvis Feithstraat 22 te Amsterdam
Sector Belangenbehartiging
Rechtsvorm Vereniging van Eigenaars
Leendoel Onderhoud
Datum van oprichting 27-10-2010

Leendoel

Het betreft een financiering voor de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex (5 woningen) aan de Rhijnvis Feithstraat 22 te Amsterdam (bouwjaar 2005). De Rhijnvis Feithstraat is gelegen nabij het Vondelpark. Het bestuur wordt gevormd door de bestuurders mevrouw C.H. Kooy en I.M. van Laarhoven.
Het project groot onderhoud is opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van de Vereniging van Eigenaren en wordt tijdens ledenvergaderingen besproken. Deze financiering is bedoeld voor het onderhoud aan het dakterras, hekwerk, dakbedekking, bitumen en het dakhuis. In juni 2022 werd vastgesteld dat bovenstaande zaken aangepakt dienden te worden.
Er wordt een annuïtaire lening van € 31.500,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Groot onderhoud € 40.000
Totaal € 40.000
Eigen inbreng € 8.500
Collin Direct € 31.500

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Vereniging van eigenaars Rhijnvis Feithstraat 22 te Amsterdam. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Vereniging van eigenaars Rhijnvis Feithstraat 22 te Amsterdam is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en de meerjarenonderhoudsplan van VvE Rhijnvis Feithstraat 22. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De verwachte inkomsten van de VvE in 2022 zijn vanwege een hogere maandbijdrage geschat op ruim € 19.000,-, zodat er voldoende middelen zijn om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. De rente- en aflosverplichtingen worden vanuit de reservering onderhoud voldaan.

Jaarcijfers

Winst- en verliesrekening 2021

Bijdrage € 7.200
Kosten € 3.300
Reservering onderhoud € 3.900

Winst- en verliesrekening 2022

Bijdrage € 19.400
Kosten € 2.400
Netto winst € 17.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-39046 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 14:04
investeerder-53272 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 14:03
investeerder-110351 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 14:03
investeerder-65118 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 14:03
investeerder-63809 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-08-2022 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders