48335

W.J. Faber en J.A. de Vries

€ 150.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 141
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 141 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer W.J. Faber en J.A. de Vries
Sector Vastgoed
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Willem Faber (1954) en John de Vries (1964) zijn vastgoedondernemers en hebben samen verhuurd onroerend goed in bezit. In de gezamenlijke vastgoedportefeuille zitten momenteel twee beleggingspanden, waarvan één hypotheekvrij. De hypothecaire financiering van het pand aan de Bloemendaalsestraatweg 138, 138 A en 138 B te Santpoort-Zuid loopt binnenkort af, waardoor de ondernemers op zoek zijn naar een herfinanciering van het onroerend goed. Het onroerend goed heeft een waarde van € 625.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2023, waardoor de LTV (loan-to-value; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) 24% bedraagt.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 130.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering onroerend goed € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer W.J. Faber en de heer J.A. de Vries. De geldnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op de vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het verhuurde onroerend goed aan de Bloemendaalsestraatweg 138, 138 A en 138 B, 2082 GL Santpoort-Zuid, kadastraal bekend als sectie F, nummer 8016, te Velsen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 625.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde onroerend goed aan de Bloemendaalsestraatweg 138, 138 A en 138 B, 2082 GL Santpoort-Zuid, kadastraal bekend als sectie F, nummer 8016, te Velsen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Omdat de geldnemers privépersonen zijn, is er geen Dun & Bradstreet score van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de vastgoedportefeuille van de ondernemers en de huurinkomsten die daaruit gegenereerd worden, alsmede de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers

Het vastgoed is in onderstaande projectie is gewaardeerd tegen de WOZ-waarde 2023, waarbij het te herfinancieren object een waarde van € 625.000,- kent. Het tweede beleggingsobject heeft een waarde van € 116.000,- en is vrij van hypotheek is. 

Jaarcijfers

Balans na investering huidige vastgoedportefeuille

Activa

  2024
Vaste activa € 741.000
Totaal € 741.000

Passiva

  2024
Eigen vermogen € 591.000
Langlopende schulden € 146.000
Kortlopende schulden € 4.000
Totaal € 741.000

Totale huuropbrengsten inclusief Collin lening

Huuropbrengsten € 80.000
Exploitatiekosten € 12.000
Rente en aflossing € 16.000
Netto cashflowoverschot € 52.000

 

 

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 14:01
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
18-06-2024 om 14:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders