fbpx
39206

W.P. Bos Beheer B.V.

€ 400.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 315
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 315 investeerders

Samenvatting

Wouter Bos is de eigenaar van Bos straal & coating service B.V. te Oosterhout waar hij in 2019 mee is gestart na de overname van het bedrijf A.S.C.T. van de heer Stadhouders dat toen 22 jaar bestond. Men richt zich op de behandeling van (eind)producten van opdrachtgevers middels glasparelstralen, natlakken, poedercoaten of stralen. 

Nu doet zich de kans voor om het bedrijf Van Beurden Pre-Pack B.V. te Waspik over te nemen van de heer Van Beurden die over enkele jaren met pensioen wil gaan. Dit bedrijf is eveneens gespecialiseerd in stralen en poedercoaten, echter betreft dit een kapitaalintensievere onderneming. Hier is een grote en efficiënt ingerichte productiestraat aanwezig met lopende banden voor de bewerking van grotere series. 

Door de overname van branchegenoot Van Beurden Pre-Pack B.V. verwacht men synergetische effecten als omzetgroei te behalen. Er worden nu onderling al werken uitbesteed en door de verplaatsing van Bos Straal & Coating Service B.V. naar het pand van Van Beurden Pre-Pack B.V. te Waspik kan men nog meer aan de vraag uit de markt voldoen en hoeft er minder “nee” verkocht te worden, dan wel uitbesteed te worden aan derden. Door de gekozen overnameconstructie blijft de heer Van Beurden zowel financieel als operationeel betrokken bij de onderneming.

Invloed coronavirus
De ondernemingen maken deel uit van de zogenaamde maakindustrie. Deze bedrijfstak heeft weinig last gehad van de coronacrisis. In het voorjaar van 2020 was als gevolg van de eerste lockdown wel even een tijdelijke schrikreactie merkbaar en enige stagnatie in de opdrachten. Vanaf de zomer 2020 is dit echter weer goed aangetrokken. In 2021 ziet men zelfs een inhaaleffect voor de coating van zwembadfilterunits, wat tot inhaalomzet leidt.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 849.000,-. Hiervan wordt voor € 19.000,- aan eigen middelen ingebracht, voor € 70.000,- door derden aan achtergestelde leningen en voor € 360.000,- omgezet in cumulatief preferente aandelen B. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert W.P. Bos Beheer B.V., Van Beurden Pre-Pack B.V., en W.P. Bos Holding B.V.als Laag risico en Bos straal & coating service B.V. als Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Laag risico De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn W.P. Bos Beheer B.V., W.P. Bos Holding B.V., Bos straal & coating Service B.V. en Van Beurden Pre-Pack B.V.
 • De heer W.P. Bos geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 400.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde. Ter securering van deze borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Aletta Jacobs-erf 390 te Dordrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 202.500,- na aftrek van de kapitaalverzekering eigen woning. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 265.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 24-02-2021. 
 • De twee leningen van derden uit het privénetwerk van W.P. Bos ter hoogte van € 50.000,- en van € 20.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de leningen zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Beurden Pre-Pack B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bos straal & coating service B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Bos straal & coating service B.V. en Van Beurden Pre-Pack B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De bestaande overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer W.P. Bos voor een bedrag van € 150.000,- wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze polis loopt tot 01-02-2025. 
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend ten behoeve van de overname van de aandelen van Van Beurden Pre-Pack B.V. Daarnaast worden de huidige financieringen bij Qredits afgelost met de Collin lening.

Ondernemer

Wouter Bos (1971) en zijn vrouw Nelly van Teylingen (1966) wonen in Dordrecht en hebben drie volwassen kinderen. Wouter heeft de Rijn- en Binnenvaartschool gevolgd en jarenlang gevaren, van matroos tot motordrijver en van stuurman tot kapitein op een binnenvaarttanker. Vanwege zijn interesse in techniek heeft Wouter op enig moment de overstap gemaakt naar een transportbedrijf waar hij verantwoordelijk werd voor de werkplaats met circa 15 monteurs, waar het onderhoud van het rijdend materieel werd gedaan van totaal 300 vrachtwagens, met een schadeafdeling en een wasplaats. Vervolgens is Wouter weer geswitcht naar de scheepvaart, echter ditmaal internationaal. Gedurende zijn loopbaan stond telkens de scheepvaart en zijn interesse in techniek centraal. 

In 2019 heeft Wouter zijn dromen waargemaakt door zelfstandig ondernemer te worden. Dit heeft hij gerealiseerd middels de overname van de activa van het bedrijf A.S.C.T. B.V. te Oosterhout welke zijn ingebracht in de werkmaatschappij Bos straal & coating service B.V. 

Nu doet zich opnieuw een unieke kans voor, ditmaal de overname van het bedrijf Van Beurden Pre-Pack B.V. dat zowel qua omzet als activa circa anderhalf tot tweemaal zo groot is ten opzichte van zijn huidige onderneming. Door de overname verwacht Wouter synergetische effecten te behalen en een sterk bedrijf voor de toekomst neer te zetten. 

Adrie van Beurden (1962) heeft zijn bedrijf in 1996 opgericht en verkoopt vanuit zijn holding Aries Enterprizes B.V. zijn aandelen in Van Beurden Pre-Pack B.V. voor € 635.000,- aan W.P. Bos Beheer B.V.. Van de koopprijs wordt € 360.000,- omgezet in cumulatief preferente aandelen B. Daarnaast behoudt Adrie van Beurden 1 prioriteitsaandeel C. Door de gekozen constructie blijft de heer Van Beurden zowel financieel als operationeel betrokken bij de onderneming. Contractueel is namelijk vastgelegd dat de kennis en kunde van Adrie van Beurden ter beschikking blijven staan ten behoeve van Van Beurden Pre-Pack B.V. gedurende de periode dat Aries Enterprizes B.V. nog aandeelhouder B en C is. Daarnaast is er voor de heer Van Beurden sprake van een aanzienlijk financieel belang omdat hij komende jaren een cumulatief preferent dividend ontvangt van 10% netto na belasting en een jaarlijkse tranche van € 90.000,- ten behoeve van de gefaseerde verkoop van de cumulatief preferente aandelen B. Tenslotte is de familie Van Beurden gebaat bij een goede exploitatie van Van Beurden Pre-Pack B.V. omdat deze entiteit de panden huurt van Van Beurden Beheer B.V.

Onderneming

Bos straal & coating service B.V. is gespecialiseerd in diverse vormen van oppervlaktebehandeling: 

 • Stralen betreft de belangrijkste voorbehandelings- en reinigingsmethode voor het onderhoud van alle staal, aluminium en RVS objecten. Denk hierbij aan ooldtimers, industriële objecten, onderdelen voor maritieme en offshore doeleinden, huishoudelijke toepassingen en onderdelen voor vervoermiddelen zoals velgen.
 • Glasparelstralen is ideaal voor producten met hoge kwaliteitseisen. Deze manier van stralen, ook wel poetsen genoemd, wordt vaak gekozen wanneer een lage ruwheid van het oppervlak gewenst is en als het visuele aspect van het product van belang is. 
 • Poedercoaten is een elektrostatisch verfproces waarbij met perslucht, negatief geladen poeder op een positief geladen werkstuk verstoven wordt. In combinatie met voorbehandelingen zoals stralen, schooperen of zinkfosfateren biedt poeder coaten een zeer duurzame bescherming tegen corrosie, is uitstekend bestand tegen extreme weersinvloeden en kan op vele objecten toegepast worden.
 • Natlakken is één van de vele vakmandisciplines van het bedrijf. Ervaren spuiters weten het product de juiste uitstraling te geven of te voorzien van een gedegen corrosie werend coatingsysteem. Natlakken is het proces waarbij handmatig een vloeibare verf wordt aangebracht op het product. 
 • Zwembadfiltertanks stralen: De onderneming is gespecialiseerd in het stralen van zwembadfiltertanks van vakantieparken. Jaarlijks worden circa 15 van deze projecten uitgevoerd voor vakantieparken.

Ondernemer Wouter Bos is de eigenaar van Bos Straal & Coating Service B.V. te Oosterhout waar hij in 2019 mee is gestart na de overname van het bedrijf A.S.C.T. van de heer Stadhouders dat toen 22 jaar bestond. Het uitvoeren van de werkzaamheden vindt zowel plaats in de werkplaats te Oosterhout als op locatie van de opdrachtgever in Nederland, België, Duitsland of Frankrijk. Nu doet zich voor Wouter Bos de kans voor om branchegenoot Van Beurden Pre-Pack B.V. te Waspik over te nemen van de heer van Beurden die over enkele jaren met pensioen wil gaan. 

Van Beurden Pre-Pack B.V. is eveneens gespecialiseerd in stralen en poeder coaten, echter betreft dit een kapitaalintensiever bedrijf dan Bos straal & coating service B.V. 
Van Beurden Pre-Pack B.V. beschikt over een grote en efficiënt ingerichte productiestraat met lopende band systeem voor de bewerking van grotere series. Door de bedrijfsovername en samenvoeging van de activiteiten op één locatie verwacht men synergetische effecten als omzetgroei te behalen. Er worden nu onderling al werken uitbesteed en door de verplaatsing van Bos straal & coating service B.V. naar het bedrijfspand van Van Beurden Pre-Pack B.V. te Waspik kan men meer aan de vraag uit de markt voldoen en hoeft er minder “nee” verkocht te worden, dan wel uitbesteed te worden aan derden.

Door de gekozen structuur blijft de heer Van Beurden zowel financieel als operationeel betrokken bij de onderneming. Wouter Bos heeft als streven dat de meeste leningen over 5 jaar zijn afgelost en dat hij dan alle cumulatief preferente aandelen B van Adrie van Beurden heeft ingekocht.

Juridische structuur 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom aandelen Van Beurden Pre-Pack B.V. € 635.000,-
Waarborgsom verhuurder € 45.000,-
Herfinanciering Qredits (lening, RC-faciliteit en boeterente) € 169.000,-
Totale investeringsbehoefte € 849.000,-
Achtergestelde leningen derden € 70.000,-
Omzetting gedeelte koopsom aandelen in cumpref aandelen B* € 360.000,-
Inbreng eigen middelen € 19.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

 

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

*Omzetting gedeelte koopsom aandelen in cumpref aandelen B 
Aries Enterprizes B.V. verkrijgt 360.000 winstrechtloze en stemrechtloze cumpref aandelen B á € 1,- met een cumulatief preferent dividend van 10%, netto na belasting. Daarnaast verkrijgt Aries Enterprizes B.V. 1 prioriteitsaandeel C á € 1,-. 

W.P. Bos Beheer B.V. neemt de cumpref aandelen B gefaseerd over van Aries Enterprizes B.V. in 4 gelijke tranches die jaarlijks voldaan worden:

 • € 90.000,- per 31-12-2021
 • € 90.000,- per 31-12-2022
 • € 90.000,- per 31-12-2023
 • € 90.000,- per 31-12-2024

Bovenstaande betalingen vinden plaats mits de geconsolideerde winst na belasting tenminste € 150.000,- bedraagt. Indien de nettowinst minder bedraagt dan € 150.000,- dan bedraagt de aflossing in dat jaar € 90.000,- minus het verschil tussen € 150.000,- en het daadwerkelijke nettoresultaat. Het gedeelte van betreffende tranche dat hierdoor minder is afgelost dan € 90.000,- mag vervolgens gecompenseerd worden in het eerstvolgende jaar waarin de nettowinst wel toereikend is.

Overige financiers
De huidige lening en rekening-courant faciliteit bij Qredits worden afgelost met de Collin lening waarmee de hieraan gekoppelde zekerheden worden vrijgegeven ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Bos straal & coating service B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Van Beurden Pre-Pack B.V., W.P. Bos Holding B.V. en W.P. Bos Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico conform de rating van W.P. Bos Beheer B.V. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2020 en geconsolideerde prognosecijfers 2021 en 2022. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
Indien de historische cijfers van Bos straal & coating service B.V. en Van Beurden Pre-Pack B.V. geconsolideerd zouden worden vóór de bedrijfsovername, laat 2020 een geconsolideerde omzet van € 1.313.000,- zien met een cashflow van € 244.000,- en een netto cashflow overschot van € 226.000,-. Door het samenvoegen van de productie in Waspik worden synergetische effecten verwacht dat naar verwachting resulteert in een omzetgroei van circa 15%. In 2021 komt de geconsolideerde omzet naar verwachting dan ook uit op € 1.507.000,- met een cashflow van € 351.000,- en een netto cashflow overschot van € 217.000,- na investeringen en aflossingen. Hierin is tevens rekening gehouden met de dividenduitkering aan Aries Enterprizes B.V. (10% van de nettowinst na belasting) en de jaarlijkse tranche van € 90.000,- (ten behoeve van de gefaseerde overname van de cumpref aandelen B). In 2022 wordt een conservatieve omzet geprognosticeerd van € 1.464.000,- met een cashflow van € 346.000,- en een netto cashflow overschot van € 77.000,- eveneens na (groei)investeringen, aflossingen, dividenduitkering en de jaarlijkse tranche van € 90.000,-. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
De geconsolideerde openingsbalans na financiering laat een solvabiliteit zien van 36% op een balanstotaal van € 1.372.000,-. Ultimo 2021 wordt een geconsolideerde solvabiliteit geprognosticeerd van 45% op een balanstotaal van € 1.302.000,-. In 2022 neemt de solvabiliteit naar verwachting verder toe naar het niveau van 54% op een balanstotaal van € 1.207.000,-. Omdat wij de openingsbalans als uitgangspunt nemen, kwalificeren wij de score voor solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Ruim Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn W.P. Bos Beheer B.V., W.P. Bos Holding B.V., Bos straal & coating Service B.V. en Van Beurden Pre-Pack B.V.
 • De heer W.P. Bos geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 400.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde. Ter securering van deze borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Aletta Jacobs-erf 390 te Dordrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 202.500,- na aftrek van de kapitaalverzekering eigen woning. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 265.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 24-02-2021 . 
 • De twee leningen van derden uit het privénetwerk van W.P. Bos ter hoogte van € 50.000,- en van € 20.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de leningen zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Van Beurden Pre-Pack B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bos straal & coating service B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Bos straal & coating service B.V. en Van Beurden Pre-Pack B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De bestaande overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer W.P. Bos voor een bedrag van € 150.000,- wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze polis loopt tot 01-02-2025. 
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de persoonlijke borgstelling, deels gesecureerd middels een tweede hypotheek op het woonhuis, als de verpandingen van de roerende zaken en vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40634 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-03-2021 om 11:06
investeerder-6834 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-03-2021 om 11:06
investeerder-72178 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-03-2021 om 11:06
investeerder-142153 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-03-2021 om 11:06
investeerder-206917 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-03-2021 om 11:06

Ondernemer

W.P. Bos

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh