36517

Walburg Bouw

€ 150.000  |  6,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 361
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-05-2020 in 5 uur volgeschreven door 361 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Walburg Bouw
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 01-02-2006

Leendoel

Walburg Bouw is sinds 2006 een specialist in badkamerrenovatie. De ondernemer, Raymond Walburg, heeft het voornemen om in de huidige onderneming ook te starten met het aanbieden van hoogwaardige decorstuc, tegels en verf uit Italië. Om dit te kunnen realiseren heeft hij bedrijfsruimte nodig, want de huidige bedrijfsruimte die hij nu huurt heeft onvoldoende ruimte om dit te kunnen faciliteren. De heer Walburg heeft de mogelijkheid gekregen om een bedrijfsruimte aan te kopen. De huur van het huidige bedrijfspand wordt na aankoop beëindigd.

De huidige bedrijfsactiviteiten blijven doorlopen, waarbij de badkamerwinkel stapsgewijs verder zal worden uitgebouwd. De start van de badkamerwinkel en het verder uitbouwen hiervan is ter voorbereiding op uiteindelijke overschakeling in bedrijfsactiviteiten. Binnen 5 à 10 jaar wil de ondernemer, gezien zijn leeftijd (47 jaar) volledig uit de aannemerij stappen.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar en een slottermijn van € 105.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 185.000
Eigen middelen € 35.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is meneer R. Walburg handelend onder de naam Walburg Bouw. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Walburg Bouw worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Einsteinweg 17U te Hellevoetsluis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 7 mei 2020 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 196.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Walburg Bouw is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Walburg Bouw. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Het negatief eigen vermogen is ontstaan als gevolg van hogere privé-ontrekkingen. De oorzaak van de hoge privé-ontrekkingen kwam door de aankoop van twee chalets in privé. Deze chalets zijn inmiddels verkocht en de gelden zijn in 2020 weer teruggestort in de onderneming waardoor het eigen vermogen sinds dit jaar weer positief is.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat hij op dit moment nog geen negatieve gevolgen ervaart op gebied van werk met betrekking van het coronavirus. De orderportefeuille is nog goed gevuld en meneer verwacht komende periode meer opdrachten binnen te halen. Hij geeft aan dat hij verwacht dat de invloed van het coronavirus op zijn bedrijfsactiviteiten miniem zal blijven.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 27.000 € 42.000
Vlottende activa € 12.000 € 15.000
Overige vlottende activa  – € 1.000
Totaal € 39.000 € 58.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 0 € -13.000
Langlopende schulden € 15.000 € 28.000
Kortlopende schulden € 24.000 € 43.000
Totaal € 39.000 € 58.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 217.000  
Bruto winst € 97.000  
Kosten € 23.000  
Resultaat € 74.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-54354 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2020 om 15:20
investeerder-110967 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-05-2020 om 15:18
investeerder-40216 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2020 om 15:13
investeerder-102533 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2020 om 15:11
investeerder-61185 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2020 om 15:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders