29208

Watch-site

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 233
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-01-2018 in 3 uur volgeschreven door 233 investeerders

Samenvatting

Watch-Site is actief in de markt van de authentieke, hoogwaardige merkhorloges. Watch-Site verkoopt onder andere de volgende horlogemerken: Rolex, IWC, Omega, Breitling, Cartier, Tag-Heuer en Panerei. Watch-Site is gespecialiseerd in occasions, gebruikte merkhorloges. De ondernemer doet dit sinds 2007 en is steeds verder geprofessionaliseerd en gegroeid. De verkoop vindt zowel via de website als de fysieke winkel in Den Haag plaats. Met deze crowdfunding heeft Watch-Site de mogelijkheid om de permanente voorraad te vergroten en handelskapitaal aan te houden om zo meer verkopen te realiseren.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Watch-Site B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Watch-Site B.V. De ondernemer M.W.M. Bosman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment gedeeltelijke materiële waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Watch-Site B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van M.W.M. Bosman van € 100.000,- gesloten welke wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Watch-Site vraagt een werkkapitaalfinanciering aan waarmee enerzijds de bestaande lening van een bevriende investeerder afgelost zal worden. Het restant zal worden benut voor aankoop van handelsvoorraad en aanhouden handelskapitaal om zodoende de gewenste groei van het bedrijf te kunnen verwezenlijken.

Ondernemer

Michael Bosman (44 jaar) is werkzaam geweest binnen diverse bedrijven onder andere in de bouw, horeca en de retail. Daarnaast had hij altijd al interesse in horloges. In 2007 is hij vanuit zijn passie gestart met het verkopen van horloges naast zijn werkzaamheden in loondienstverband. In 2011 heeft hij een kantoorruimte gehuurd en vanaf 2012 kreeg hij de gelegenheid zijn activiteiten vanuit een fysieke winkel te starten aan het Noordeinde in Den Haag. Naast directeur is de heer Bosman ook de enige medewerker binnen het bedrijf. Gezien de leeftijd van de heer Bosman is er van opvolging nog geen sprake. 

Onderneming

Watch-Site verkoopt authentieke hoogwaardige merkhorloges, voornamelijk occasions. Dit doet de ondernemer zowel via een fysieke winkel aan het Noordeinde in Den Haag als via de website (www.watch-site.nl). Watch-Site verkoopt onder andere de volgende horlogemerken: Rolex, IWC, Omega, Breitling, Cartier, Tag-Heuer en Panerei.

Watch-Site is een trusted seller van Chrono24, de wereldwijde marktplaats voor luxe horloges. Verkoop bij Watch-Site vindt plaats vanuit voorraad of op specifieke aanvraag van de klant. Bijna de helft van de klanten van Watch-Site komen uit het buitenland en kopen dus ook de horloges via de website. Vertrouwen is hierbij essentieel en het helpt de ondernemer dan ook dat Watch-Site sinds 2008 trusted seller van Chrono24 is en dat Watch-Site inmiddels al ruim vijf jaar een fysieke winkel heeft. 

Doordat Watch-Site inmiddels vijf jaar met de winkel gevestigd is in het centrum van Den Haag zijn er een aantal positieve ontwikkelingen te bekennen: het aantal vaste klanten gaat omhoog, het assortiment verschuift langzaam van het midden- naar het hoog segment en er worden meer horloges te koop aangeboden aan Watch-Site. 

Markt
De markt van occasion horloges bestaat uit zowel heren- als damesmodellen. Michael Bosman merkt de laatste jaren dat het gemiddelde verkoopbedrag per item omhoog gaat en dat hij zich meer en meer in het hogere segment begeeft, in plaats van in het midden- en hoog segment. De crisis heeft geen invloed gehad op de prijs van occasion horloges. De prijzen zijn de afgelopen tien jaar in het algemeen alleen maar gestegen. Het bedrijf heeft inmiddels een naam opgebouwd in de wereld van occasion horloges. Naast de verkoop en inkoop van horloges houdt men zich ook bezig met onderhoud van horloges en de verkoop van horlogebandjes, boeken en meer. 

De ondernemer wil groeien de komende jaren. Echter, met de huidige voorraad en liquiditeitspositie is de maximale omzet bereikt. Om te kunnen groeien is dan ook extra werkkapitaal nodig. Met extra werkkapitaal kan de ondernemer een hogere voorraad aanhouden. Aanbod in deze business betekent ook automatisch verkoop. Op dit moment laat het bedrijf handel liggen door te weinig financiële slagkracht. Wat vaak voorkomt is dat Watch-Site een occasion verkoopt en er tegelijkertijd een horloge wordt ingeruild door de koper. Hierdoor is een verkooptransactie ook weer direct een inkooptransactie, hetgeen beslag legt op de liquiditeitspositie. 

Structuur

 

Financieringsbehoefte

Watch-Site vraagt een werkkapitaalfinanciering van € 200.000,- enerzijds ter aflossing van de lopende lening van € 90.000,- en anderzijds voor aankoop van handelsvoorraad waarmee het bedrijf verder kan groeien.

Investeringsoverzicht

Extra werkkapitaal/voorraad €110.000,-
Aflossen lopende lening €90.000,-
Financiering via Collin Crowdfund  €200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Er zijn na financiering bij Collin Crowdfund geen andere financieringen meer aanwezig.

Risico

De specifieke risico’s voor Watch-Site zijn met name gerelateerd aan de voorraad. Het pand waarin Watch-Site zit is een voormalige juwelier en is goed beveiligd met een sluis en cameratoezicht. De voorraad is goed verzekerd. Goed inkopen en inruilen van de voorraad is uiteraard essentieel voor Watch-Site. De ondernemer heeft de afgelopen jaren bewezen dit zeer goed in de vingers te hebben.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Watch-Site B.V.
  • De heer M.W.M. Bosman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment gedeeltelijke materiële waarde .
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Watch-Site B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van M.W.M. Bosman voor een bedrag van € 100.000,-. Deze loopt lineair af conform de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
  • Watch-Site beschikt over de benodigde schadeverzekeringen. De mogelijke uitkeringen op deze polis worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Watch-Site B.V. als Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van deze score zijn we uitgegaan van de jaarcijfers van 2016, de forecast voor 2017 is gebaseerd op de resultaten over de eerste drie kwartalen en de prognose 2018 van Watch-Site B.V.

Rentabiliteit
De omzet over 2016 bedroeg € 639.000,- met een genormaliseerde operationele cashflow van € 13.000,-. Er is een verlies gerapporteerd in de cijfers door een afwaardering van € 41.000,- op de voorraad als gevolg van het in het verleden niet goed registreren van de voorraad welke bij een wijziging van accountant aan het licht kwam. Er waren geen aflossingsverplichtingen. Voor 2017 zijn er ook geen aflossingsverplichtingen en is er een omzet tot en met kwartaal drie gerealiseerd van € 790.000,-, voor heel 2017 wordt een omzet verwacht van € 1.053.000,- en een operationele cashflow van € 32.000,-. Op basis van het extra werkkapitaal kan de klant meer omzet en rendement gaan genereren, waardoor de prognose voor 2018 een omzet laat zien van € 1.580.000,- en een operationele cashflow van € 90.000,- (score Goed). Tot en met 2017 is de management fee naar privé erg gering geweest, in de prognose is al met een volwaardig loon gerekend wat niet strikt noodzakelijk is in verband met het inkomen van de partner van de ondernemer. We kwalificeren de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2016 is het balanstotaal € 232.000,- en de solvabiliteit 15%, hetgeen nog net de score matig oplevert. Door toevoegingen van de te verwachten winsten over 2017 en 2018 stijgt de solvabiliteit respectievelijk naar geprognosticeerde 25% (score Voldoende) per ultimo 2017 en 37% per ultimo 2018 (score Goed). We kwalificeren de Solvabiliteit op het niveau van ultimo 2017 met de score Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio scoort per ultimo 2016 2,1 (score Excellent). Dit komt mede door de waarde van de voorraad (per ultimo 2016 € 191.000,-). De verwachting is dat de current ratio alleen maar verder zal stijgen, hetgeen mede veroorzaakt wordt door de aankoop van meer voorraad, waar de gevraagde financiering ook voor bedoeld is. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33800 heeft € 4.500 geïnvesteerd.
25-01-2018 om 13:19
investeerder-27212 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2018 om 13:15
investeerder-15882 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2018 om 13:14
investeerder-46188 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2018 om 13:12
investeerder-11805 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2018 om 13:09

Reacties

Investeerder – 26001
25-01-2018 12:49
Wat is de inkoopwaarde van de voorraad ultimo 31-12-17 en wat zal die zijn na de financiering van Collin?

M.W.M. Bosman
02-02-2018 17:14
Beste inversteerder,

Hartelijk dank voor uw vraag. Excuses voor de vertraagde reactie.

De inkoopwaarde van de voorraad op 30-09-2017 was € 190.000,- Deze waarde verandert met de dag.

Met vriendelijke groet,

Michael Bosman

Investeerder – 49205
25-01-2018 12:50
Beschikt de ondernemer naast zijn praktijkervaring ook over branche gerelateerde opleidingscertificaten?

M.W.M. Bosman
25-01-2018 13:05
Beste investeerder,

Neen ik beschik niet over branche gerelateerde opleidingscertificaten, maar vanuit passie geboren houd ik me al jaren bezig met mijn vak. Mijn vakmanschap is in de praktijk opgedaan.

Met vriendelijke groet,
Michael Bosman

Investeerder – 13199
25-01-2018 12:55
Wat is de reden dat de bestaande investeerder zijn geld terug wil hebben?

M.W.M. Bosman
25-01-2018 13:11
Beste investeerder,

De motivatie voor deze leningaanvraag is de groei van mijn bedrijf. Het was een wens vanuit Collin Crowdfund deze uitbreiding van werkkapitaal te verstrekken inclusief aflossing van de bestaande lening ten einde als eerste partij grip te hebben op de bestaande zekerheden.

Met vriendelijke groet,
Michael Bosman

Ondernemer

Michael Bosman

Crowdfund Coach


Marc Kogels