31943

Watergames & More

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 119
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-04-2019 in 1 uur volgeschreven door 119 investeerders

Samenvatting

Watergames & More BV heeft 10 december 2015 een eerste succesvolle crowdfund campagne gelanceerd via Collin. Deze is geherfinancierd met de tweede crowdfundcampagne van € 250.000,- op 11 december 2017. Dit wordt dus de derde crowdfunding via Collin Crowdfund.

Als specialist in waterspel biedt Watergames & More B.V. een uitgebreid programma van producten zoals Spray Parks (interactieve waterspeelplaatsen), waterglijbanen en inflatables (opblaasbare objecten) voor op natuurwater én voor in zwembaden. Het bedrijf heeft ook veel ervaring met maatwerkprojecten voor waterspeelplaatsen, levering van totaaloplossingen, decoratie en thematisering. 

Watergames & More wil kinderen en volwassenen van alle leeftijden op een zorgeloze, veilige en speelse wijze vertrouwd maken met water, een bijdrage leveren aan hun gezondheid door het stimuleren van beweging en sociale ontwikkeling door samenspel en het bevorderen van creativiteit en vriendschappelijke competitie. Dit alles kan in de visie van Watergames & More uitsluitend bereikt worden met producten van topkwaliteit. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, zowel bij productie als gebruik, om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met de schaarse grondstoffen die de natuur biedt. 

Watergames & More is actief in de recreatiebranche, momenteel hoofdzakelijk in de Benelux en Duitsland. Pretparken, campings en bungalowparken, hotels, zwembaden behoren tot de doelgroep. Binnen deze doelgroep wordt op hoofdlijnen onderscheid gemaakt tussen verblijfs- en dagrecreatie. De belangrijkste klanten zijn bedrijven binnen de verblijfsrecreatie die investeren om gasten te trekken. Dit is vaak het hogere segment van de verblijfsrecreatie. 

Financieringsbehoefte
Door de groei van de onderneming is Watergames op zoek naar extra werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Watergames & More BV als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Watergames & More B.V., Japa Holding B.V., Solid Mountain B.V. en Kapebe B.V. De ondernemer P.B. van den Berg geeft samen met zijn echtgenote een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Watergames & More B.V. worden in derde verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring zolang de solvabiliteit lager dan 30% is. 

Leendoel

Watergames groeit hard waardoor de projecten ook steeds groter worden en de onderhanden werk en debiteuren positie toeneemt. Hiervoor is men op zoek naar extra werkkapitaal. 

Ondernemer

Paul van den Berg (1952) is oprichter/directeur van Watergames & More. Paul heeft ruim 25 jaar ervaring in de recreatiebranche. Hij is directeur geweest van een vooraanstaand bedrijf in houten speeltoestellen en heeft dit bedrijf vanaf introductie op de Nederlandse markt opgebouwd tot een top drie speler in Nederland. Mede door zijn ervaring en kunde is hij jarenlang branchevoorzitter geweest van de branchevereniging “Spelen”. Door deze ervaring zijn acquisitie en verkoop een vanzelfsprekendheid en is hij tegelijkertijd ook een serieuze gesprekspartner voor de markt waar Watergames & More in opereert. Paul beschikt over een groot relevant (internationaal) netwerk, spreekt goed Engels en Duits en heeft een enorme ervaring in het management van een organisatie, (internationale) verkoop en marketing, en coaching. Paul richt zich op de commerciële activiteiten en met name de verkoop van Spray Parks en waterglijbanen.

Odmar van den Berg (1987) is de jongste zoon van Paul van den Berg. Na zijn universitaire studie heeft hij de bewuste keuze gemaakt om samen met Paul bij Watergames & More te gaan werken. Odmar is vanuit zijn brede kennis algemeen directeur van het bedrijf. Odmar heeft de meeste technisch inhoudelijke kennis en stuurt de projectcoördinatoren aan. Odmar vervult in de acquisitietrajecten ook de technische rol om de vertaling naar een passend aanbod te maken.

Karsten van den Berg (1981) is de oudste zoon van Paul van den Berg. Hij heeft na zijn universitaire studie gewerkt in IT, beleidsonderzoek en finance & control. Vanwege zijn bedrijfseconomische achtergrond regelt Karsten alle financiële zaken, waaronder begroting en bewaken van de liquiditeit. Hij berekent op basis van de bedrijfsambities de daarbij horende targets en bewaakt de voortgang hierop. In zijn eerdere werk heeft hij veel ervaring opgedaan met diverse wet- en regelgeving en kan daardoor makkelijk een weg vinden in de soms complexe regels waar het bedrijf mee te maken heeft en dat vertalen naar een werkbare aanpak. Karsten is vanuit deze expertise financieel directeur.

Onderneming

Watergames & More is opgericht eind 2008. Het productprogramma is in de loop der tijd aangevuld en aangepast met een heel nadrukkelijke focus op specialist in spelen op, rond, met en in water. Op de website http://www.watergamesandmore.com/nl is veel informatie te vinden over het bedrijf, de producten en de referenties.

Organisatie 
De organisatie is overzichtelijk en plat, Paul van den Berg en zijn beide zoons Odmar en Karsten hebben een duidelijke taakverdeling afgesproken, zoals hierboven al beschreven. Watergames & More heeft naast de directie inmiddels zeven medewerkers in dienst.
Het bedrijf maakt samen met de opdrachtgever en de leveranciers van de producten per project een bestek en tekeningen. Engineering wordt in eigen beheer gedaan. De realisatie wordt projectmatig aangestuurd door eigen projectcoördinatoren. De componenten worden vanuit diverse landen naar de bouwlocaties verscheept, opgebouwd en geïnstalleerd in samenwerking met vaste partners of onder regie van de klant met aanwijzingen vanuit de projectcoördinatie van Watergames & More. Het bedrijf werkt met een aantal wereldwijd werkende vaste leveranciers en bouw- en installatiebedrijven in diverse landen. 

Missie
Water speelt in het leven van ieder mens een heel belangrijke rol. Water is ook het mooist denkbare speelgoed. Watergames & More wil met haar producten het spelen op, rond, met en in water stimuleren.
Met deze producten wil Watergames & More kinderen en volwassenen van alle leeftijden op een zorgeloze, veilige en speelse wijze vertrouwd maken met water. Tevens wil men een bijdrage leveren aan hun gezondheid door het stimuleren van beweging en sociale ontwikkeling door samenspel en het bevorderen van creativiteit en vriendschappelijke competitie. Dit alles kan uitsluitend bereikt worden met producten van topkwaliteit. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, zowel bij productie als gebruik, om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met de schaarse grondstoffen die de natuur biedt.

Positionering 
Het bedrijf richt zich momenteel hoofdzakelijk op de Benelux en Duitsland en heeft als doelstelling om het specialisme in spelen op, rond, met en in water uit te bouwen in heel Europa.
Watergames & More wil marktleider zijn op het gebied van ‘nat spelen’ en wordt in de markt ook gezien als dé specialist. Het wil spelen met water synoniem laten zijn met het bedrijf en de producten. Bij Spray Parks, inflatables en speelsituaties in en rondom een zwembad moet aan Watergames & More worden gedacht. Dankzij Watergames & More is de term Spray Park gemeengoed geworden. Het roept meteen het beeld op van een interactieve waterspeelplaats waar kinderen in een veilige setting kunnen spelen en leren met water en daarmee de ouders ontzorgen. Door deze twee zaken met elkaar te verbinden wil het bedrijf toonaangevend zijn en blijven in de recreatiewereld.
Veel aandacht wordt besteed aan veiligheid, comfort en duurzaamheid van de producten. De Spray Parks voldoen aan alle veiligheidsstandaarden.
Voor waterglijbanen gelden Europese normen (EN 1069). De producten voldoen hieraan en worden na montage ook altijd door een AKI (een aangewezen keurende en certificerende instelling) gecertificeerd.
Inflatables zijn gecertificeerd volgens de Europese norm EN 25649..

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Werkkapitaal € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

De aflossingen op de bestaande crowdfunding bedragen € 50.000,- per jaar. Op dit moment bedraagt de openstaande schuld € 187.499,95. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn op deze lening van toepassing.

  • De debiteuren zijn Watergames & More B.V., Japa Holding B.V., Solid Mountain B.V. en Kapebe B.V.
  • De heer P.B. van den Berg en zijn echtgenote geven een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De heer P.B. van den Berg en zijn echtgenote geven een negatieve hypotheekverklaring af op het in bezit zijnde onroerend goed (Pelmolen 3 te Bleiswijk), waarin op dit moment een ruime overwaarde zit. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Watergames & More B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Watergames & More worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Het eerste pandrecht is gevestigd ten behoeve van de huisbankier ING Bank.

Naast de crowdfunding heeft Watergames & More ook de beschikking over een rekening-courant krediet van € 50.000,- bij ING met de gebruikelijke zekerheden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Watergames & More B.V., Japa Holding B.V., Solid Mountain B.V. en Kapebe B.V.;
  • De heer P.B. van den Berg en zijn echtgenote geven een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, ook rekeninghoudende met de borgtocht voor de bestaande crowdfunding.
  • De heer P.B. van den Berg en zijn echtgenote geven een negatieve hypotheekverklaring af op het in bezit zijnde onroerend goed (Pelmolen 3 te Bleiswijk), waarin op dit moment een ruime overwaarde zit. Dit is een morele verklaring dat het in bezit zijnde onroerend goed niet zonder de toestemming van Collin wordt verkocht of verzwaard met een extra hypothecaire inschrijving.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Watergames & More B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Watergames & More worden in derde verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Het eerste pandrecht is gevestigd ten behoeve van de huisbankier ING, het tweede ten behoeve van de investeerders van de eerdere crowdfunding.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Watergames & More B.V.,Solid Mountain B.V.,. Japa Holding B.V. en Kapebe B.V. als Laag Risico . 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van deze score zijn we uitgegaan van de definitieve jaarcijfers 2017, de concept jaarcijfers 2018 en de prognose 2019 van Watergames & More B.V.

Rentabiliteit
De omzet van het bedrijf ontwikkelt zich spectaculair van € 1.300.000,- in 2015 naar een gerealiseerde omzet in 2018 van € 3.911.000,- (de prognose was € 3.745.000,-). Op basis van een goed met orders onderbouwde prognose verwacht men in 2019 door te groeien tot een omzet boven de € 6 miljoen. Door de groei van het bedrijf zijn de kosten in 2018 van onder andere personeel etc. ook fors meegestegen waardoor de cashflow vooralsnog niet voldoende is mee gegroeid. De operationele cashflow was in 2017 € 83.000,- en in 2018 € 50.000,- wat beide voldoende was voor de verplichtingen op dat moment. De groei van de cashflow zal in 2019 worden gerealiseerd omdat men in 2018 reeds heeft geïnvesteerd in de organisatie waardoor de kosten bij een stijgende omzet in 2019 niet verder zullen hoeven toenemen. De verwachte cashflow over 2019 bedraagt € 206.000,- wat ruim voldoende is voor de verplichtingen van beide crowdfundings. De Rentabiliteit kwalificeren wij op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit was door de slechte beginjaren slecht zoals in vorige crowdfund campagnes reeds beschreven. De ontwikkeling van het eigen vermogen is wel goed de afgelopen jaren, waardoor deze sinds ultimo 2018 licht positief is. Circa 2% op een balanstotaal van € 1.636.000,-. Vader Paul heeft in privé een goede vermogenspositie, die in deze voor extra comfort zorgt middels de materiële borgstelling op dit moment. Vooralsnog hanteren we voor de Solvabiliteit de score Matig.

Liquiditeit
De liquiditeit is zeer belangrijk binnen het bedrijf. Hier stuurt men ook dagelijks op. Door het projectmatige werk ontstaan er forse onderhanden werk posities en worden erg grote bedragen gefactureerd die de liquiditeit fors beïnvloeden bij lange openstand. Men voert hierop een zeer actief debiteurenbeheer. Ultimo 2018 was de current ratio 1,1 voor 2019 wordt een verdere verbetering naar 1,3 verwacht. Met de groeiende omzetten worden de pieken in de liquiditeitsbehoefte steeds groter. Voorzichtigheidshalve kennen we score Voldoende toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3318 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 10:01
investeerder-59451 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 10:01
investeerder-23037 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 10:01
investeerder-49205 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 10:01
investeerder-67553 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 10:01

Ondernemer

Karsten, Odmar en Paul van den Berg

Crowdfund Coach


Marc Kogels