32944

Wav-e Amsterdam

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 80
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 80 investeerders

Samenvatting

Wav-e is een innovatief bewegingsconcept voor zowel vrouwen als mannen, gebaseerd op de zogenaamde EMS-technologie. In een Wav-e studio worden vrouwen en mannen in iedere leeftijdscategorie begeleid op een professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Voor mensen met gebrek aan tijd die net even extra persoonlijke begeleiding nodig hebben en die willen bewegen op eigen niveau.

Electrical Muscle Stimulation (EMS) is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. EMS is 18 keer effectiever dan een gewone work-out en het gehele lichaam wordt tegelijkertijd getraind.

De vestiging in Amsterdam Zuid aan de Ceintuurbaan 394 is een nieuwe Wav-e studio en wordt geëxploiteerd door de Eenmanszaak van Robert-Jan Teszelszky. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 72.500,-, waarvan de ondernemer zelf € 12.500,- inbrengt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 5 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 6e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 55 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico voor de Eenmanszaak van Robert Jan Teszelszky t.h.o.d.n. Wav-e studio Amsterdam Zuid. De Collin Credit Score komt overall uit op Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de Eenmanszaak van Robert Jan Teszelszky, tevens handelend onder de naam Wav-e studio Amsterdam Zuid. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
 • Mevrouw G.H. Teszelszky-Hartland, de moeder van de ondernemer, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 15.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt een bestaande overlijdensrisicoverzekering van € 35.000,- op het leven van de ondernemer, verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze overlijdensrisicoverzekering loopt met € 2.000,- jaarlijks terug.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Wav-e studio Amsterdam Zuid worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De franchisegever Wav-e Nederland B.V. geeft een terugkoopverklaring af van 80% van de boekwaarde van de TT-console (met een aanvangswaarde van € 24.000).

Video Pitch

Leendoel

Met de gevraagde financiering worden de investeringen gedaan om de Wav-e studio aan de Ceintuurbaan 394 in Amsterdam op te starten. De nieuwe studio gaat volgens plan begin januari open. 

Ondernemer

Robert Jan Teszelszky (1975) is een representatieve sportieve ondernemer met twaalf jaar ervaring als ondernemer. Momenteel werkt hij als zelfstandig adviseur waarbij hij rapporten maakt voor brandpreventie bij bedrijven. Daarnaast laat hij zich ook nog een aantal uren inhuren door een hoveniers bedrijf om zo de overige tijd op te vullen. Sport heeft altijd als een rode draad door zijn leven gelopen: toerfietsen, tennis, golf en met name fitness. Robert Jan is begaan met sport en wil nu van zijn passie zijn dagelijkse werk maken. Hij is ongehuwd en woont in Wassenaar. 
Robert Jan heeft de franchisegever met zijn persoonlijkheid en passie overtuigd dat hij de ideale kandidaat is om de vestiging Amsterdam Zuid in beweging te krijgen. Zijn doelstelling is om binnen drie jaar een gezond en krachtige Wav-e studio te hebben.

Over de franchisegever
André Bongers en Malou Bongers zijn sinds 2016 franchisegever van Wav-e studio’s en zij maken onderdeel uit van Wav-e Nederland. Naast het franchisegeverschap heeft Wav-e Nederland ook een aantal eigen Wav-e studio’s waaronder Wijchen en Nijmegen. Deze studio’s functioneren als concept stores en dragen bij aan een versnellende ontwikkeling van het concept binnen Nederland. Het bedrijf beschikt over meerdere patenten en unieke producten die het proces binnen de formule ten goede komen. Beide ondernemers volgen als franchisegever alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport, voeding, marketing, en productontwikkeling op de voet zodat alle ondernemers succesvol kunnen groeien en Wav-e studio’s de tijd vooruit blijft. 

Onderneming

Wav-e is een modern bewegingsconcept, gebaseerd op de zogenaamde EMS-technologie. Wav-e studio’s begeleidt zowel vrouwen en mannen in iedere leeftijdscategorie op een professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Electrical Muscle Stimulation (EMS), ook bekend als Neuro Muscular Electrical Stimulation (NMES), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. EMS is 18 keer effectiever dan een gewone work-out en het gehele lichaam wordt tegelijkertijd getraind. Wav-e is het eerste trainingsconcept waarbij je slechts in 15 minuten het gehele lichaam kunt voorzien van een spierprikkel en hiermee invulling geeft aan de behoefte van de markt om sneller en effectiever te werk te gaan.

Positionering
De Wav-e studio aan de Ceintuurbaan 394 in De Pijp in Amsterdam Zuid onderscheidt zich in de markt met het enige draadloze EMS Systeem welke professioneel ingezet kan worden, het beste design en de meeste programma’s. Wekelijks een korte training van 15 minuten is al voldoende om resultaat te boeken.

Concurrentiepositie
De huidige fitness markt richt zich voornamelijk op de jonge actieve sporter van 16 tot en met 35 jaar, door veel actieve en functionele manieren van training aan te bieden. De meeste fitnesstrainingen kosten veel tijd: minimaal een uur training, exclusief omkleden en nog de reistijd naar de sportschool. 
Wav-e ziet daarom kansen in het hogere segment van de markt. Hierbij is er een doelgroep die zich minder wil identificeren met de extreem actieve en het massale jongere publiek, maar eerder kiest voor een high- end look & feeling met de personal trainer, passend binnen een druk levenspatroon èn bereid is daarvoor te betalen. 

De klanten van Wav-e beschikken over een eigen set aan underwear en de Wav-e Suits worden gereinigd in een speciale ozon kast en kunnen daarnaast ook nog gewassen worden. Dit is bij de concurrentie niet mogelijk. Het Wav-e concept is efficiënt: de klanten kunnen zelf hun pak aan trekken zonder dat daar een medewerker aan te pas hoeft te komen. Bij andere aanbieders dienen alle losse componenten aangesloten te worden aan het systeem wat ongeveer 5-10 min per training in beslag neemt.
Alle vestigingen hebben een luxe, warme, welkome en uniforme uitstraling en er hangt een geurinstallatie met kenmerkende Wav-e geur Amber Wood. 

Iedere vestiging gaat van start met een uitgebreide online-campagne waarbij kennismakingstrainingen worden ingepland via een online agenda. Deze online marketingactiviteiten bestaan uit het opzetten van een vestigingswebsite, SEO, SEA, Facebook Campaigns en Active Campagne. Na de start ontvangen franchisenemers maandelijks circa 20 ‘warme’ leads om zo nieuwe leden te genereren. 

De ervaringen in alle andere vestigingen tonen aan dat in drie jaar een financieel gezonde studio kan worden geëxploiteerd. Het break-even-punt wordt al bereikt bij circa 70 klanten per console. 

Structuur

Financieringsbehoefte

De lening zal worden gebruikt voor investeringen in de nieuwe Wav-e studio gevestigd te Amsterdam (Ceintuurbaan 394).

Investeringsoverzicht

Verbouwing € 6.000,-
Formule apparatuur Wav-e TT-console € 24.000,-
Inventaris en promotiemateriaal € 14.000,-
Huurgarantie € 4.500,-
Franchise entreefee € 10.000,-
Werkkapitaal (marketing, aanloopkosten, voorfinanciering btw) € 14.000,-
Totaal € 72.500,-
Eigen inbreng € 12.500,-
Lening via Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 5 maanden aflossingsvrij, gevolgd door 55 maanden lineaire aflossingen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de Eenmanszaak van Robert Jan Teszelszky, tevens handelend onder de naam Wav-e studio Amsterdam Zuid. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na de eigen inbreng is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
 • Mevrouw G.H. Teszelszky-Hartland, de moeder van de ondernemer, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 15.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt een bestaande overlijdensrisicoverzekering van € 35.000,- op het leven van de ondernemer, verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze overlijdensrisicoverzekering loopt met € 2.000,- jaarlijks terug. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Wav-e studio Amsterdam Zuid worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De franchisegever Wav-e Nederland B.V. geeft een terugkoopverklaring af van 80% van de boekwaarde van de TT-console (met een aanvangswaarde van € 24.000).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de Eenmanszaak Robert-Jan Teszelszky tevens handelend onder de naam Wav-e studio Amsterdam Zuid is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheid. De Collin Credit Score is Voldoende. De prognoses zijn opgesteld op basis van de markt en ervaringscijfers van vergelijkbare vestigingen van de franchiseformule. Ze zijn opgesteld door de franchisegever. 

Afloscapaciteit
De liquiditeitsprognose over de eerste 12 maanden na opening, wat formeel een verlengd boekjaar met 13 maanden vanaf ingangsdatum van het huurcontract is, leidt naar verwachte omzet van € 126.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 17.000,-. Na aflossing van de Collin lening resteert er aan het einde van het eerste jaar een verwacht netto cashflowoverschot van € 7.000,-. Voor het tweede jaar wordt een cashflowoverschot na aflossing verwacht van € 9.000,- bij een omzetprognose van € 160.000,-. Omdat de prognose nog wel waargemaakt dient te worden, is afwaardering gebruikelijk. Hiermee beoordelen wij de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit, zijnde het risicodragend vermogen gedeeld door het balanstotaal, na financiering bedraagt 17% op een balanstotaal van € 73.000,-. Vanaf het eind van het eerste jaar zal het balanstotaal licht dalen naar € 67.000,-, door toevoeging van de winst en na aflossingen, en zal de solvabiliteit naar verwachting stijgen naar 25%. Voor het einde van het tweede jaar is er een balanstotaal van € 66.000,- geprognosticeerd wat een solvabiliteit geeft van 43%. We beoordelen de score voor solvabiliteit op Voldoende.

Zekerheid
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen: 

 • Mevrouw G.H. Teszelszky-Hartland, de moeder van de ondernemer, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 15.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt een bestaande overlijdensrisicoverzekering van € 35.000,- op het leven van de ondernemer, verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze overlijdensrisicoverzekering loopt met € 2.000,- jaarlijks terug.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Wav-e studio Amsterdam Zuid wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De franchisegever Wav-e Nederland B.V. geeft een terugkoopverklaring af van 80% van de boekwaarde van de TT-console (met een aanvangswaarde van € 24.000).

Door met name de materialiteit op dit moment van de borg in combinatie met de overige zekerheden kwalificeren wij de zekerheid als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45721 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 14:08
investeerder-16131 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 14:08
investeerder-16298 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 14:07
investeerder-10701 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 14:07
investeerder-40390 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 14:07

Ondernemer

Robert Jan Teszelszky

Crowdfund Coach


Henk Beke