34161

Wav-e for Ladies Barendrecht

€ 76.875  |  8,0% rente  |  41 maanden  Investeerders: 163
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 163 investeerders

Samenvatting

Wav-e for Ladies is een modern bewegingsconcept specifiek voor vrouwen, gebaseerd op de zogenaamde EMS-technologie. Wav-e for Ladies begeleidt vrouwen in iedere leeftijdscategorie op professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Voor vrouwen die net even dat extra stukje persoonlijke begeleiding nodig hebben en vrouwen die willen bewegen op eigen niveau, maar wel in combinatie met de gezelligheid van een groep.

Electrical muscle stimulation (EMS), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high-end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. EMS is 18 maal intensiever dan een gewone work-out en het gehele lichaam wordt tegelijkertijd getraind.

De vestiging in Barendrecht is een nieuwe Wav-e for Ladies XL-studio en wordt geëxploiteerd door Birgitte Roijers en Kayley Claver; Kayley heeft ook al een succesvolle Wav-e for Ladies club in Ridderkerk (gefund door Collin Crowdfund).

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 110.000,-, waarvan de ondernemers zelf 
€ 15.000,- inbrengen en € 5.000,- door de franchisegever verstrekt wordt. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 90.000,-. 
De looptijd is 51 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico voor dit bedrijf. De Collin Credit Score komt overall uit op Voldoende. De debiteur is de vof Claver & Roijers, met als vennoten Kayley Claver en Birgitte Roijers. Zij zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De inventaris wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Tevens is een terugkoopverklaring door de franchisegever van toepassing. Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven. Tenslotte zal er een overlijdensrisicoverzekering worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding van beide onderneemsters ter hoogte van het leenbedrag.

Leendoel

Met de gevraagde lening kunnen de investeringen worden gedaan om de XL-studio van Wav-e for Ladies in Barendrecht in te richten, waarmee de start medio januari 2019 een feit zal zijn.

Ondernemer

Kayley Claver (26 jaar) woont samen met haar vriend in Ridderkerk. In haar woonplaats heeft Kayley sinds tweede kwartaal 2017 een Wav-e for Ladies studio. Kayley kan getypeerd worden als intelligent, een nuchtere en praktisch ingestelde doorzetter, zelfstandig, prestatiegericht, accuraat, communicatief sterk en goed in staat om mensen in een vriendelijke en positieve sfeer aan zich te binden. Naast de succesvolle vestiging in Ridderkerk, gaat ze nu een nieuwe studio openen in Barendrecht, samen met Birgitte. 

Birgitte Roijers (51 jaar) woont in Papendrecht samen met haar vriend. Na acht jaar administratief werk bij een modeformule, werkt ze sinds 2005 bij een praktijk voor plastische chirurgie als consulente en medewerkster ondersteunend team. Ze heeft altijd al zelfstandige en verantwoordelijke functies gehad en wilde al langer meer voor haarzelf werken. Het concept van Wav-e sprak haar aan omdat je hier veel met mensen werkt, mensen helpt naar een betere gezondheid ongeacht welke leeftijd, aandoening of doel je hebt, ook als je weinig tijd hebt. Hierdoor is het voor klanten goed vol te houden en kan Birgitte ze optimaal trainen in korte tijd en daarbij echt persoonlijke aandacht te geven. 

Kayley en Birgitte zijn totaal verschillende mensen met allebei verschillende sterke kwaliteiten maar vooral twee vrouwen die met passie een studio willen draaien en daar hard voor willen werken. Inmiddels traint Birgitte wekelijks bij Wav-e in Ridderkerk en geeft ze ook les, om alvast te oefenen voor straks in Barendrecht. Samen gaan ze Barendrecht tot een groot succes maken!

Onderneming

Wav-e for Ladies is een bewegingsconcept specifiek voor vrouwen, gebaseerd op de zogenaamde EMS-technologie. Het is voor vrouwen van alle leeftijdscategorieën die net even dat extra stukje persoonlijke begeleiding nodig hebben en voor vrouwen die willen bewegen op eigen niveau. Wav-e for Ladies begeleidt op professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid en een strakker lijf. Dit alles wordt gecombineerd in een snelle en effectieve work-out van 15 minuten. 
Voor vrouwen die net even dat extra stukje persoonlijke begeleiding nodig hebben en vrouwen die willen bewegen op eigen niveau, maar wel in combinatie met de gezelligheid van een groep.

Wav-e for Ladies speelt, als geen enkele andere sportschool resp. leefstijlclub in op de behoeftes en doelen waarmee vrouwen naar een sportschool komen. Door de laagdrempeligheid van Wav-e for Ladies voelt iedereen zich er snel thuis.

Electrical muscle stimulation (EMS), ook bekend als neuromuscular electrical stimulation (NMES), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high-end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. EMS is 18 maal intensiever dan een gewone work-out en het gehele lichaam wordt tegelijkertijd getraind.

Wav-e heeft vestigingen in Duitsland, Frankrijk en Italië, maar ook de Emiraten en de VS. In Nederland zijn er twee franchiseformules: Wav-e Studios (voor gemengd sporten) en Wav-e for Ladies (women only). Ook zijn de eerste instore Wav-e studio’s operationeel binnen vestigingen van o.a. Women Sports Only. 
Inmiddels zijn er elf Wav-e for Ladies studio’s in Nederland. Wav-e for Ladies opent nu een nieuwe vestiging in Barendrecht.

Franchiseformule
André Bongers is in 2015 franchisegever voor Nederland geworden van Wav-e Studios. Wav-e Nederland is verantwoordelijk voor het opzetten van de franchiseformule Wav-e Studios binnen Europa voor Wav-e International. Naast het franchisegeverschap heeft hij samen met zijn echtgenote een eigen Wav-e studio in Wijchen. De studio in Wijchen functioneert als voorbeeldstudio in Nederland. Hij volgt als franchisegever alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport, voeding en internet/marketing op de voet, zodat alle ondernemers succesvol kunnen groeien. André heeft het afgelopen 1,5 jaar Kayley Claver goed leren kennen, door haar Wav-e Studio in Ridderkerk. Hij heeft het volste vertrouwen in haar en Birgitte Roijers om te slagen als franchisenemers van Wav-e for Ladies Barendrecht. 

Doelgroep
Wav-e for Ladies richt zich op een combinatie van twee specifieke aspecten. Als doelgroep heeft men sportclubs voor vrouwen en men speelt in op de ontwikkeling van een nieuw bewegingsconcept gebaseerd op de EMS technologie. De combinatie van deze twee maakt het concept op dit moment uniek in Nederland 

Positionering en concurrentiepositie
Wav-e for Ladies onderscheidt zich in de markt op de volgende aspecten:

  • Wav-e is het enige draadloze EMS Systeem, met het beste design en de meeste programma’s, specifiek voor vrouwen; 
  • Wekelijks een korte training van 15 minuten is al voldoende;
  • Gezelligheid en vertrouwen in een omgeving van en voor vrouwen;
  • Onderneemster heeft ervaring met het concept in haar vestiging in Ridderkerk.

Wav-e for Ladies is de enige nicheplayer in de markt die een totaal draadloze variant aanbiedt van de steeds populairder wordende EMS-apparaten. Het is bedacht door de ontwikkelaar van de wereldberoemde Power Plate.

Uit klantonderzoek blijkt dat een groot aantal vrouwen de voorkeur geeft aan een “ladies only” Wav-e club. Vrouwen sporten liever niet in het bijzijn van mannen vanuit religieuze overtuiging en/of zijn erg onzeker over hun uiterlijk; bijvoorbeeld bij fors overgewicht of op wat oudere leeftijd. Ze vinden het gewoon gezelliger om met andere vrouwen te sporten en maken een bewuste keuze voor trainingen die helemaal afgestemd zijn op het vrouwelijk lichaam, waardoor betere resultaten behaald worden. De unieke positie in de markt is dus dat Wav-e for Ladies werkt met draadloze EMS-trainingen en dat alles afgestemd is op vrouwen.

In de gemeente Barendrecht (48.000 inwoners) zijn meerdere fitnesscentra gevestigd, echter door de unieke positie van Wav-e for Ladies, en daarmee nichepositie in de markt, zijn dit geen directe concurrenten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Formule apparatuur Wav-e systeem € 48.000,-
Verbouwing € 8.000,-
Kantoorinventaris en ICT € 15.000,-
Licentie/franchise fee € 15.000,-
Marketing en opleiding € 6.000,-
Benodigd werkkapitaal (w.o. huurgarantie) € 18.000,-
Totaal € 110.000,-
Eigen inbreng ondernemers € 15.000,-
Lening door franchisegever € 5.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 90.000,-

Leenbedrag: € 90.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 51 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij, gevolgd door 48 maandelijkse lineaire aflossingen.

NB:
Na de teruggave van de btw, wordt de tweede Wav-e console uit het investeringsoverzicht met toebehoren aangeschaft (ca. € 24.000,-). Hierdoor kan de btw (ca. € 20.000,-) voorgefinancierd worden en is het dus niet noodzakelijk om de btw apart mee te financieren.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de vof Claver & Roijers, met als vennoten Kayley Claver en Birgitte Roijers. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn zij beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van mevrouw Claver beperkt, die van mevrouw Roijers voldoende.
  • Birgitte Roijers geeft een negatieve hypotheekverklaring af op haar woning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op haar woning wordt gedaan zonder toestemming van Knab Crowdfunding. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand.
  • Ten behoeve van de lening via Knab Crowdfunding wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van beide onderneemsters voor een bedrag van minimaal € 90.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding en wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris van de vof Claver & Roijers wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. De franchisegever geeft een terugkoopverklaring af voor de formule apparatuur tegen 80% van de boekwaarde. 

Dun & Bradstreet
Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de vof Claver & Roijers is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de startbalans per januari 2019 en de voorzichtig begrootte prognosecijfers voor 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
De prognose over de eerste twaalf maanden leidt naar omzet van € 183.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 25.000,-. Na aflossing van de leningen en privé-opnames resteert er eind jaar één een verwacht netto cashflowoverschot van € 6.000,-. Voor het tweede jaar wordt een cashflowoverschot na privé verwacht van € 39.000,- bij een omzetprognose van € 265.000. Omdat de prognose nog wel waargemaakt dient te worden, is afwaardering naar Voldoende gebruikelijk. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit (risicodragend vermogen/balanstotaal) na financiering bedraagt 18% op een balanstotaal van € 110.000,-. Per ultimo eerste jaar zal het balanstotaal licht dalen en de solvabiliteit naar verwachting stijgen naar 24%. We beoordelen de score voor Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
Ondanks de aard van de activiteiten (geen voorraden en nauwelijks vorderingen is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) na financiering 1,2. Per ultimo eerste jaar zal de liquiditeit naar verwachting licht dalen en komt de current ratio uit op 1,0. Omdat de nieuwe vestiging mede gebaseerd is op de ervaringen van de andere vestigingen met stabiele omzet, beoordelen wij de Liquiditeit als Voldoende

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110599 heeft € 8.029 geïnvesteerd.
03-12-2019 om 20:44
investeerder-50240 heeft € 171 geïnvesteerd.
03-12-2019 om 20:44
investeerder-110269 heeft € 85 geïnvesteerd.
03-12-2019 om 20:44
investeerder-76982 heeft € 85 geïnvesteerd.
03-12-2019 om 20:44
investeerder-109271 heeft € 85 geïnvesteerd.
03-12-2019 om 20:44

Ondernemer

Kayley Claver en Birgitte Roijers

Crowdfund Coach


Henk Beke