26844

Wav-E for Ladies Ridderkerk

€ 60.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 94
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-05-2017 in 1 uur volgeschreven door 94 investeerders

Samenvatting

Wav-E For Ladies is een nieuw bewegingsconcept specifiek voor vrouwen, gebaseerd op de zogenaamde EMS technologie. Wav-E For Ladies begeleidt vrouwen in iedere leeftijdscategorie op professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Voor vrouwen die net even dat extra stukje persoonlijke begeleiding nodig hebben en vrouwen die willen bewegen op eigen niveau, maar wel in combinatie met de gezelligheid van een groep. Wav-E For Ladies speelt als geen enkele andere sportschool en/of leefstijlclub in op de behoeftes en doelen waarmee vrouwen naar een sportschool komen. Door de laagdrempeligheid van Wav-E For Ladies voelt iedereen zich er snel thuis.

Electrical muscle stimulation (EMS), ook bekend als neuromuscular electrical stimulation (NMES), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. EMS is 18 maal intensiever dan een gewone work-out en het gehele lichaam wordt tegelijkertijd getraind.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 75.000,-, waarvan de ondernemer zelf € 10.000,- inbrengt en € 5.000,- als achtergestelde lening door de franchisegever verstrekt wordt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico voor dit bedrijf. Reden hiervan is dat het een startende onderneming is. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim voldoende. De lening door de franchisegever wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders via Collin Crowdfund. De debiteuren zijn Kayley Claver h.o.d.n. Wav-E For Ladies Ridderkerk en haar partner Rodin Visser en zij zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Video Pitch

Leendoel

Met de gevraagde lening kunnen de investeringen worden gedaan om de studio van Wav-E For Ladies aan de Jhr. Van Karnebeekweg 6 te Ridderkerk in te richten, waarmee de start medio juni 2017 een feit zal zijn.

Ondernemer

Kayley Claver (24 jaar) woont samen met haar partner Rodin Visser in Ridderkerk. Ze zijn bekend in de lokale gemeenschap en goed bekend met Ridderkerk en omgeving. In haar woonplaats wil Kayley nu een Wav-E For Ladies studio opstarten. Kayley heeft een MBO+ opleiding Facilitair Leidinggevende gevolgd en is de afgelopen jaren binnen diverse organisaties werkzaam geweest als Assistant Manager en als Office Manager. Hier heeft zij een centrale en zelfstandige rol in de organisatie van de backoffice vervuld. 

Het afgelopen jaar heeft ze kennis gemaakt met Women Sports Only en Wav-e For Ladies in Lekkerkerk. Onder de indruk van dit concept is ze een introductietraject ingegaan met franchisegever. Zij kiest er nu bewust voor om als zelfstandig ondernemer actief te worden. Kayley kan getypeerd worden als een intelligente, nuchtere en praktisch ingestelde doorzetter. Zij is zelfstandig, prestatiegericht, communicatief sterk en goed in staat om mensen in een vriendelijke en positieve sfeer aan zich te binden.

Franchisegever
Connie van de Putten heeft 6 jaar geleden de franchiseorganisatie Women Sports Only opgericht. Haar passie is het oprichten van Leefstijlclubs voor dames en het begeleiden van onderneemsters naar een succesvolle eigen onderneming. Sinds 2016 is zij ook franchisegever van de formule Wav-E For Ladies.
Zij volgt als franchisegever alle nieuwe ontwikkelingen op gebied van sport en voeding op de voet, zodat alle ondernemers succesvol kunnen groeien. Zowel Wav-E For Ladies als Women Sports Only werken met een aantal vaste partners voor zowel opleiding, apparatuur en producten. Haar uitspraak: “iets wat goed is moet je delen om het te vermenigvuldigen”. Connie heeft het afgelopen jaar kennisgemaakt met Kayley Claver en heeft het volste vertrouwen in haar uitgesproken om te slagen als franchisenemer van Wav-E For Ladies. 

Onderneming

Wav-E For Ladies is een nieuw bewegingsconcept specifiek voor vrouwen, gebaseerd op de zogenaamde EMS technologie. Wav-E For Ladies begeleidt vrouwen in iedere leeftijdscategorie op professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Voor vrouwen die net even dat extra stukje persoonlijke begeleiding nodig hebben en vrouwen die willen bewegen op eigen niveau, maar wel in combinatie met de gezelligheid van een groep. Wav-E For Ladies speelt, naast of samen met de formule Women Sports Only, als geen enkele andere sportschool resp. leefstijlclub in op de behoeftes en doelen waarmee vrouwen naar een sportschool komen. Door de laagdrempeligheid van Wav-E For Ladies voelt iedereen zich er snel thuis.

Electrical muscle stimulation (EMS), ook bekend als neuromuscular electrical stimulation (NMES), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. EMS is 18 maal intensiever dan een gewone work-out en het gehele lichaam wordt tegelijkertijd getraind.

Wav-E bevindt zich nu, na succesvolle introductie en functioneren in landen als Duitsland, Frankrijk en Italië, maar ook de Emiraten en de VS, in de introductiefase in Nederland via twee franchiseformules: Wav-E Studios (voor gemengd sporten) en Wav-E For Ladies (women only). Ook zijn de eerste instore Wav-E studio’s operationeel binnen vestigingen van o.a. Women Sports Only. Wav-E For Ladies opent nu een nieuwe vestiging in Ridderkerk.

Doelgroep
Wav-E For Ladies richt zich op een combinatie van twee specifieke doelgroepen en ontwikkelingen, namelijk sportclubs voor vrouwen en een nieuw bewegingsconcept gebaseerd op de EMS technologie. De combinatie van deze twee maakt het concept op dit moment uniek in Nederland en ook in de wijde omgeving van Krimpen aan de Lek is dit fitnessconcept niet beschikbaar. Women Sports Only in Lekkerkerk heeft een instore Wav-E studio. Dit is echter geen concurrent, maar valt onder dezelfde franchiseformule. De studio in Lekkerkerk gaat klanten doorverwijzen naar Ridderkerk, omdat de studio in Lekkerkerk een ledenstop heeft en qua capaciteit geen nieuwe leden meer kan aannemen. 

Positionering en concurrentiepositie
Wav-E For Ladies onderscheidt zich in de markt op de volgende aspecten:

  • Wav-E is het enige draadloze EMS Systeem, met de beste design en de meeste programma’s; 
  • Wekelijks een korte training van 15 minuten is al voldoende;
  • Ervaring met vrouwenfitness opgedaan via de formule Women Sports Only;
  • Onderneemster is samen met haar partner goed bekend in hun woonplaats Ridderkerk;
  • Gezelligheid en vertrouwen in een omgeving van en voor vrouwen. 

Wav-E For Ladies is de enige nicheplayer in de markt die een totaal draadloze variant aanbiedt van de steeds populairder wordende EMS apparaten. Het is bedacht door de ontwikkelaar van de wereldberoemde Power Plate. 

Uit klantonderzoek blijkt dat een groot aantal vrouwen de voorkeur geeft aan een “ladies only” Wav-E club. Vrouwen sporten liever niet in het bijzijn van mannen vanuit religieuze overtuiging en/of zijn erg onzeker over hun uiterlijk; bijvoorbeeld bij fors overgewicht of op wat oudere leeftijd. Ze vinden het gewoon gezelliger om met andere vrouwen te sporten en maken een bewuste keuze voor trainingen die helemaal afgestemd zijn op het vrouwelijk lichaam, waardoor betere resultaten behaald worden. De unieke positie in de markt is dus dat Wav-E For Ladies werkt met draadloze EMS trainingen en dat alles afgestemd is op vrouwen. In Ridderkerk en omgeving is geen sprake van directe concurrentie in dit specifieke segment. 

Structuur 
De aanvraag voor deze lening is ingediend door Kayley Claver h.o.d.n. Wav-E For Ladies Ridderkerk. 

Financieringsbehoefte

De lening zal worden gebruikt om de start van Wav-E For Ladies in Ridderkerk mogelijk te maken.

Investeringsoverzicht

Formule apparatuur Wav-E systeem € 24.500,-
Verbouwing en inrichting € 12.000,-
ICT en kantoorinventaris/onvoorzien € 3.000,-
Licentie/franchise fee € 15.000,- 
Marketing en opleiding € 3.500,-
Benodigd werkkapitaal (w.o. BTW, huurgarantie) € 17.000,-
Totaal € 75.000,-
Eigen inbreng ondernemer € 10.000,-
Achtergestelde lening franchisegever € 5.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Kayley Claver h.o.d.n. Wav-E For Ladies Ridderkerk en haar partner Rodin Visser. Vanwege de gekozen rechtsvorm en het mededebiteurschap van haar partner, zijn zij beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is er na de eigen inbreng nog een beperkt vermogen in privé aanwezig. Dhr. Visser heeft op dit moment een inkomen uit loondienst.
  • De lening van de franchisegever ter hoogte van € 5.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende het 1e jaar wordt er niet afgelost. Vanaf het 2e jaar kan dit wel indien het eigen vermogen binnen de eenmanszaak minimaal 30% bedraagt na de aflossing op de lening. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft de kwalificatie Verhoogd risico. De reden hiervan is dat het een startende onderneming betreft. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de startbalans per juni 2017 en de prognosecijfers voor de eerste zeven maanden van 2017 en 2018. In de prognosecijfers is uitgegaan van een voorzichtig scenario gedurende de eerste twee jaar. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De begroting is tot stand gekomen op basis van ervaringscijfers van de franchisegever met de negen tot nu toe geopende studio's. Alle studio's draaien al minimaal break even en de ledengroei is boven prognose. Bewust is gebruik gemaakt van een worst case scenario. De exploitatie gaat van start per juni 2017 en moet vanaf nihil worden opgebouwd. In deze relatief korte periode van zeven maanden is de rentabiliteit naar verwachting al Goed en is er sprake van een nettowinst na privé beloning van € 10.000,- met een geprognosticeerde cashflow en omzet van respectievelijk € 15.000,- en € 45.000,-. In het 2e hele jaar (2018) is er sprake van een meer genormaliseerde exploitatie. De rentabiliteit scoort in 2018 ook Goed met een verwachte cashflow na privéonttrekking van € 35.000,- bij een omzet van € 110.000,-. Dit is ruim toereikend voor de aflossing op de leningen via Collin Crowdfund en de franchisegever. Aangezien het een startende onderneming is en de prognoses nog moeten worden gerealiseerd wordt de score voorzichtigheidshalve aangepast naar Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Bij de start per juni 2017 heeft de onderneming een risicodragend vermogen van 20%. Dit is inclusief een achtergestelde lening van € 5.000,- verstrekt door franchisegever. De solvabiliteit is daarmee Voldoende. Per ultimo 2017 wordt de verwachte nettowinst van € 10.000,- toegevoegd aan het eigen vermogen. Hierdoor stijgt de solvabiliteit naar een geprognosticeerde 33% ten opzichte van het balanstotaal van € 76.000,-. Per ultimo 2018 bedraagt de solvabiliteit volgens prognose 57%, dit is een eigen vermogen van € 47.000,- op een balanstotaal van € 83.000,-. De solvabiliteit van de onderneming wordt vooralsnog gekwalificeerd op de startsituatie Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is bij de start van de onderneming per juni 2017 Excellent met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 3,1. Na de eerste 7 maanden van de exploitatie in 2017 is de current ratio per eind 2017 naar verwachting 2,3 en daarmee ook Excellent. De aflossingsverplichting aan Collin Crowdfund is als korte kredietverplichting meegenomen. In het eerste volledige exploitatiejaar 2018 blijft de liquiditeitspositie Excellent met een geprognosticeerde current ratio van 3,5. Omdat het een startende onderneming betreft met prognoses is de uitkomst voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

  • Bij een investering van € 500,- ontvangt u 4 gratis trainingen bij Wav-E For Ladies in Ridderkerk;
  • Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangt u 8 gratis trainingen bij Wav-E For Ladies in Ridderkerk;
  • Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor een boek van Jesse van der Velden. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-27790 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-05-2017 om 10:09
investeerder-33810 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-05-2017 om 10:07
investeerder-34331 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-05-2017 om 10:07
investeerder-16278 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-05-2017 om 10:07
investeerder-32956 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-05-2017 om 10:07

Ondernemer

Kayley Claver

Crowdfund Coach


Henk Beke