25455

Wav-e studios Beuningen

€ 60.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 83
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-03-2017 in 1 uur volgeschreven door 83 investeerders

Samenvatting

Franchiseconcept
Wav-is een nieuw bewegingsconcept voor zowel vrouwen als mannen, gebaseerd op de zogenaamde EMS technologie. In een Wav-e studio worden mannen en vrouwen in iedere leeftijdscategorie begeleid op een professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Voor mensen die net even dat extra stukje persoonlijke begeleiding nodig hebben en die willen bewegen op eigen niveau, maar wel in combinatie met de gezelligheid van een groep. Electrical muscle stimulation (EMS), ook bekend als neuromuscular electrical stimulation (NMES), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. EMS is 18 maal intensiever dan een gewone work-out en het gehele lichaam wordt tegelijkertijd getraind.

Ondernemer
Stefan Bronsdijk uit Wijchen wil een Wav-e studios opstarten in Beuningen, gelegen in de directe nabijheid van Wijchen en Nijmegen. Stefan heeft de afgelopen 14 jaar gewerkt bij het Ministerie van Defensie. Stefan overweegt al een aantal jaar om als zelfstandig ondernemer te starten en nu ziet hij de kans om zijn ambities te gaan realiseren. Bewegen en sporten is altijd een passie van Stefan geweest en werken in een sportieve omgeving en branche spreekt Stefan bijzonder aan.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 72.000,- met een eigen inbreng van € 12.000,- voor de opstart van een Wav-e Studios in Beuningen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico voor Stefan Bronsdijk h.o.d.n. Wav-e studios Beuningen. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Stefan Bronsdijk handelend onder de naam Wav-e Studios Beuningen en zijn echtgenote mevrouw L. Bronsdijk – Kok. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 

Video Pitch

Leendoel

Met de gevraagde financiering kunnen de investeringen worden gedaan om Wav-e studios aan het Amaliaplein 19 te Beuningen in te richten, waarmee de start medio april 2017 een feit zal zijn.

Ondernemer

Ondernemer/ franchisenemer 
Stefan Bronsdijk (31 jaar) woont in Wijchen en wil nu een Wav-e studios opstarten in Beuningen, gelegen in de directe nabijheid van Wijchen en Nijmegen. Stefan heeft de afgelopen 14 jaar gewerkt bij het Ministerie van Defensie. Hij is op mbo-niveau opgeleid en heeft als specialisatie particulier onderzoeker (privé detective) Stefan overweegt al een aantal jaar om als zelfstandig ondernemer te starten en nu ziet hij de kans om zijn ambities te gaan realiseren. Bewegen en sporten is altijd een passie van Stefan geweest en werken in een sportieve omgeving en branche spreekt Stefan bijzonder aan. Stefan valt te typeren als een teamplayer; hij heeft een groot doorzettingsvermogen, is stressbestendig, leergierig, ondernemend en flexibel. 

Franchisegever
André Bongers is in 2015 franchisegever voor Nederland geworden van Wav-e studios. Wav-e Nederland is verantwoordelijk voor het opzetten van de franchiseformule Wav-e studios binnen Europa voor Wav-e International. Naast het franchisegeverschap heeft hij samen met zijn echtgenote een eigen Wav-e studios in Wijchen. De studio in Wijchen functioneert als voorbeeldstudio in Nederland. Hij volgt als franchisegever alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport, voeding en internet/marketing op de voet, zodat alle ondernemers succesvol kunnen groeien. Daarnaast werkt hij nauw samen met Connie van de Putten van franchiseformule Wav-e For Ladies. André heeft de afgelopen jaren Stefan Bronsdijk goed leren kennen en heeft het volste vertrouwen in hem uitgesproken om te slagen als franchisenemer van Wav-e studios Beuningen. 

Onderneming

Wav-e studios is een nieuw bewegingsconcept, gebaseerd op de zogenaamde EMS technologie. Wav-e studios begeleidt zowel mannen als vrouwen in iedere leeftijdscategorie op een professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Electrical muscle stimulation (EMS), ook bekend als neuromuscular electrical stimulation (NMES), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. EMS is 18 maal intensiever dan een gewone work-out en het gehele lichaam wordt tegelijkertijd getraind. Wav-e bevindt zich nu, na succesvolle introductie en functioneren in landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, Emiraten en de Verenigde Staten, in de introductiefase in Nederland via twee franchiseformules: Wav-e studios (voor gemengd sporten) en Wav-e For Ladies (women only). Ook zijn de eerste instore Wav-e studios operationeel binnen diverse fitnesscentra. Wav-e studios opent nu een nieuwe vestiging in Beuningen.

Doelgroep
Wav-e studios richt zich op een specifieke doelgroep en ontwikkeling, namelijk een sportclub met een nieuw bewegingsconcept gebaseerd op de draadloze EMS technologie. Dit maakt het concept op dit moment uniek in Nederland. De studio in het naastgelegen Wijchen is geen concurrent, maar men zal elkaar eerder versterken en meer bekendheid en aantrekkingskracht realiseren. Daarnaast kan men klanten over en weer doorverwijzen en onderling voor eventuele vervanging zorgen. 

Positionering
Wav-e studios (Beuningen) onderscheidt zich in de markt op de volgende aspecten:

  • Wav-e is het enige draadloze EMS Systeem, met het beste design en de meeste programma’s;
  • Wekelijks een korte training van 15 minuten is al voldoende;
  • De ondernemer is goed bekend met de omgeving;
  • Samenwerking met en begeleiding door naastgelegen studio van franchisegever in Wijchen

Concurrentiepositie
Wav-e is de enige nicheplayer in de markt die een totaal draadloze variant aanbiedt van de steeds populairder wordende EMS apparaten. Het is bedacht door de ontwikkelaar van de wereldberoemde Powerplate. In de praktijk blijkt dat Wav-e studios voor circa 80% door vrouwen worden bezocht en 20% door mannen. Zo kunnen ook specifieke vrouwengroepen op dagdelen in de studio worden ingepland. Een deel van de vrouwen geeft de voorkeur aan onderling sporten. Dit kan zijn vanuit religieuze overtuiging en/of onzekerheid over hun uiterlijk. In Beuningen is geen sprake van directe concurrentie in dit specifieke segment.

Structuur
De aanvraag voor deze lening is ingediend door Stefan Bronsdijk, h.o.d.n. Wav-e studios Beuningen. Het betreft een eenmanszaak en zijn echtgenote tekent mee. Hierdoor is de heer Bronsdijk samen met zijn echtgenote voor het gehele bedrag hoofdelijk aansprakelijk is.

Financieringsbehoefte

De lening zal worden gebruikt om de start van een Wav-e studios in Beuningen mogelijk te maken.

Investeringsoverzicht

Formule apparatuur Wav-e systeem € 24.000,-
Verbouwing en inrichting € 15.000,-
ICT en kantoorinventaris/ onvoorzien € 9.000,-
Licentiekosten € 8.000,-
Benodigd werkkapitaal (w.o. btw en huurgarantie) € 16.000,-
Totale investering € 72.000,-
Eigen inbreng ondernemer € 12.000,-
Lening Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Stefan Bronsdijk h.o.d.n. Wav-e studios Beuningen en zijn echtgenote mevrouw L. Bronsdijk – Kok. Vanwege de gekozen rechtsvorm en het mededebiteurschap van zijn echtgenote is de heer Bronsdijk samen met zijn echtgenote hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.  De vermogenspositie in privé heeft op dit moment een volledige dekkingswaarde van de lening via Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft de kwalificatie Verhoogd risico. De reden hiervan is dat het een startende onderneming betreft. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de startbalans per april 2017 en de prognosecijfers voor de eerste negen maanden van 2017 en heel 2018. In de prognosecijfers is uitgegaan van een voorzichtig scenario gedurende de eerste twee jaar. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De begroting is mede tot stand gekomen op basis van ervaringscijfers van de franchisegever met andere vestigingen. De ondernemer heeft voor de komende twee jaren bewust een heel voorzichtig scenario gehanteerd. De exploitatie gaat van start per april 2017 en moet vanaf nihil worden opgebouwd. Desondanks is de rentabiliteit over de eerste negen maanden van 2017 naar verwachting al Goed. Ondernemer onttrekt geen inkomen uit de onderneming en na aflossing van de lening via Collin Crowdfund resteert naar verwachting een netto cashflow overschot van € 14.000,- bij een omzet van € 60.000,-. In het 2e hele jaar (2018) is er sprake van een meer genormaliseerde exploitatie en ook dan scoort de rentabiliteit naar verwachting Goed, met een netto cashflow overschot na privéonttrekking en aflossing van € 7.000,- bij een omzet van ruim € 100.000,-. Omdat het een startende onderneming betreft en de prognoses nog moeten worden gerealiseerd, wordt de score voorzichtigheidshalve aangepast naar Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Bij de start per april 2017 heeft de onderneming een risicodragend vermogen van 17%. De solvabiliteit is daarmee Voldoende. Het betreft een eenmanszaak en de privé vermogenssituatie geeft op dit moment materieel vrijwel algehele dekking. Door toevoeging van de netto winst aan het eigen vermogen en aflossing op de lening via Collin, groeit de solvabiliteit volgens prognose naar 37% (score Goed) op een balanstotaal van € 81.000,- in 2017 en 51% (score Excellent) op een balanstotaal van € 80.000,- in 2018. De solvabiliteit wordt mede op basis van de buffer in privé vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is bij de start van de onderneming per april 2017 Excellent met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 2,7. De aflossingsverplichting van de eerste 9 maanden is als korte kredietverplichting meegenomen. De liquiditeitspositie verbetert daarna verder in 2017 naar een current ratio van 3,6 en in 2018 van 4,3. Omdat het een startende onderneming betreft met prognoses is de score voorzichtigheidshalve afgewaardeerd naar Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3767 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-03-2017 om 11:06
investeerder-6799 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-03-2017 om 11:05
investeerder-21024 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-03-2017 om 11:05
investeerder-26454 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-03-2017 om 11:05
investeerder-17554 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-03-2017 om 11:05

Ondernemer
Stefan Bronsdijk

Crowdfund Coach


Ronald Treijtel