47295

Wav-e Studios Hengelo

€ 45.000  |  9,0% rente  |  54 maanden  Investeerders: 116
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 116 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Wav-e Sudios Hengelo
Sector Sport
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Opstartkosten
Datum van oprichting 14-03-2022
Website www.wav-estudios.com

Leendoel

Sonia Mahangoe is als ondernemer actief met haar Wav-e Studios en is voornemens een tweede Wav-e Studios vestiging te openen. Middels deze financiering wordt dit mogelijk gemaakt. Ze heeft een Wav-e Studio in Enschede en gaat een nieuwe studio openen in Hengelo, omdat het maximale aantal leden in Enschede is bereikt. De vestiging in Enschede is april 2022 gefinancierd door een financiering via de investeerders van Collin Crowdfund.

Wav-e is een modern bewegingsconcept voor vrouwen en mannen, gebaseerd op de zogenaamde EMS-technologie waarbij het hele lichaam tegelijkertijd wordt getraind en is 18 maal effectiever dan een gewone work-out. Deze aanvraag wordt ondersteund door een borgstelling door de franchisegever.

Er wordt een lineaire lening van € 45.000,- verstrekt met een looptijd van 54 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 48 maanden. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 23.000
Wav-e startpakket € 35.000
Inventaris en materialen € 20.000
Huurgarantie € 6.000
Franchise entreefee € 15.000
Overige kosten en werkkapitaal € 5.000
BTW € 21.000
Totaal € 125.000
Franchisegever (voorfinanciering BTW) € 20.000
Eigen inbreng € 60.000
Collin Direct € 45.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is mevrouw S. Mahangoe, t.h.o.d.n. Wav-e Studios Hengelo. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer na inbreng van eigen middelen moreel van aard.
  • Wav-e Nederland geeft een zakelijke borgstelling voor het bedrag van € 25.000,- af. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en komt te vervallen zodra de lening is afgelost tot een bedrag van € 25.000,-. De borgsteller heeft het eerste recht van koop op de Wav-e formuleapparatuur.
  • De roerende zaken worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Wav-e Nederland B.V. verkrijgt als Borgsteller het eerste pandrecht op de roerende zaken.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Wav-e Studios Hengelo is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende twee jaar. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de bestaande vestigingen van de franchiseformule. De vestigingen Wav-e Ridderkerk, Wav-e Barendrecht en Wav-e Amsterdam-Zuid, Wav-e Arnhem en Wav-e Enschede zijn eerder via Collin Crowdfund gefinancierd en draaien naar tevredenheid. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer en de franchisegever. De te verwachten privéopnamen en te betalen inkomstenbelasting zullen in het eerste jaar € 87.000,- bedragen, waardoor het cashflowoverschot na aflossing op de Collin-lening naar verwachting in jaar 1 € 82.000,- is.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 99.000
Vlottende activa € 26.000
Totaal € 125.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 60.000
Langlopende schulden € 40.000
Kortlopende schulden € 25.000
Totaal € 125.000

Winst- en verliesrekening jaar 1

Omzet € 308.000
Bruto winst € 300.000
Kosten € 136.000
Resultaat € 164.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 14:05
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 14:04
investeerder-409343 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2024 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders