31450

Weddings Bruidsmode

€ 200.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 174
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-04-2019 in 1 uur volgeschreven door 174 investeerders

Samenvatting

De bekende bruidsmodezaken Weddings® en Honeymoon Shop® uit Rotterdam gaan hun kwalitatief hoogwaardige one-stop-shopping concept uitbreiden met een nieuwe vestiging bij het reusachtige winkelcentrum Centro in Oberhausen (Duitsland) met jaarlijks meer dan 25 miljoen bezoekers. Na omgevingsanalyse is Weddings® in aanmerking gekomen als huurder voor het nieuw te bouwen pand met maar liefst 1.978 m2 vloeroppervlak. Het wordt één van de grootste bruidsmodezaken in Europa, de grootste van Duitsland en dit naast hun bestaande grote exploitatie in bruidsmodehoofstad Rotterdam. In Duitsland stijgt het aantal huwelijken nog jaarlijks, waar in Nederland dit aantal de laatste jaren stabiliseert. 

In 1967 richtte de heer F.W. van der Velden in hartje Rotterdam Honeymoon Shop® op, die nog steeds op dezelfde locatie aan de Korte Hoogstraat gevestigd is. In 2012 heeft zoon Tim van der Velden na ruim 15 jaar uitgebreide opleiding binnen hun exploitatie het bedrijf overgenomen. Ook richtte Tim Weddings® op in Rotterdam met maar liefst 950m2 winkeloppervlak en creëerde zo een ruimer one-stop-shopping concept gericht op het hogere prijssegment. Hun onderscheidende winkelconcept is erkend getuige het feit dat ze meerdere keren de award voor beste bruidszaak van Nederland hebben ontvangen. Daarbij hebben ze vele goede reviews en ontvingen ze in 2018 een Award van ‘Top Trouwbedrijven’. 

Naast een breed en gediversifieerd aanbod in bruidsjurken en –pakken in diverse prijsklassen, hebben de concepten ook een ruim en complementair aanbod in detailleringen zoals bruidssieraden, -schoenen, -lingerie, tassen en meer. Verder beschikt men over ervaren en toegewijd personeel en is er een gedegen en sterke marketingstrategie.

Financieringsbehoefte

De totale investering voor verbouwing en inrichting van de nieuwe zaak in Oberhausen bedraagt € 1.200.000,-. Dit wordt deels gefinancierd door een aanvullende achtergestelde lening van vader Van der Velden vanuit zijn personal holding ter hoogte van € 100.000,- en een lening van de Rabobank van € 900.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 11 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 12e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 49 maanden. De rente bedraagt 7,5 % gedurende de gehele looptijd. 

Risico

De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. De debiteuren zijn TiRod Beheer B.V.; Weddings B.V.; The Honeymoon Shop B.V.; Weddings World B.V. en Wedding World GmbH. De heer T.R. van der Velden geeft een persoonlijke borgstelling van € 100.000,- af. Deze borgstelling heeft voor de helft materiële waarde, waarbij er naast deze borgstelling ook een borgstelling van € 150.000,- aan de Rabobank wordt afgegeven. De verstrekte lening van Rosita Rotterdam B.V., groot € 508.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken worden in tweede verband achter de Rabobank verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een geconsolideerde solvabiliteit van 30% op het niveau van TiRod Beheer B.V.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de verbouwing en inrichting van de nieuwe one-stop-shopping zaak bij het winkelcentrum Centro in Oberhausen (D).

Ondernemer

Tim van der Velden (40) heeft na zijn opleiding HBO Marketing & Communicatie eerst ruim 15 jaar ervaring opgedaan binnen het bedrijf van vader en werd in 2004 adjunct directeur in Honeymoon Shop®. In 2012 was de tijd daar dat Tim de bedrijfsleiding van zijn vader overnam en direct zijn innovatieve marktvisie en strategieën omarmt met uitbreiding in Rotterdam. Tim richtte in dat jaar Weddings® op, ook een kwalitatieve bruidszaak, maar dan met andere (prijs)segmentatie, omvang en benaderingswijze.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
In 1967 richt vader F.W. van der Velden Honeymoon Shop® op in hartje Rotterdam aan de Korte Hoogstraat, waar ze nog steeds gevestigd zijn. Honeymoon Shop® (www.honeymoonshop.nl) richt zich op het lagere tot gemiddelde prijssegment in de bruidskleding. Na zijn studie gaat zoon Tim van der Velden ondersteuning geven in de zaak en leert zo het vak van vader. In 2012 heeft Tim de zaak overgenomen van vader en in dat jaar ook Weddings® opgericht, een van de grootste bruidsmodezaken in Europa met een vloeroppervlak van maar liefst 950 m2. Weddings® richt zich als one-stop-shopping bruidszaak op het midden- en hogere prijssegment en is dus geen concurrent van Honeymoon Shop®. Weddings® heeft een ruime sortering bruidsjurken en de zaak is modern ingericht met private paskamers om te passen en te tonen binnen de gewenste besloten kring (www.weddings.nl). Weddings® heeft al jaren verschillende goede recensies gehad. Daarnaast ontvingen ze de Award voor Beste Bruidszaak van Nederland in 2016, 2017, 2018 en 2019! En in 2018 ook de Award voor Toptrouwbedrijven, Toptrouwlocaties en Zankyou. Daarnaast is Weddings® ook mediapartner van diverse landelijke TV-programma’s zoals o.a. “Say yes to the Dress” en “Married at first Sight”. 

Missie, visie en doelstellingen
Tim gaat een nieuwe bruidsmodezaak openen bij het winkelcentrum Centro van Oberhausen (D). Ook hier komt het one-stop-shopping principe waarbij de totale bruidskleding voor het bruidspaar, kindertrouwkleding en alle gepaste toebehoren zoals trouwringen aangeboden worden. Daarnaast wordt complementair ook feest- en avondkleding aangeboden in de nieuwe zaak. Hierdoor kunnen klanten de gehele bruidsaankleding beter op elkaar afstemmen naar eigen wensen en met behulp van deskundig advies. Winkelcentrum Centro in Oberhausen (op 160 kilometer van Utrecht) is populair bij winkelend publiek. Het populaire centrum wordt uitgebreid met circa 3.000 m2 winkelgrond waar na eigen initiatief Weddings® aanspraak op heeft kunnen maken. De nieuwe zaak zal een oppervlakte hebben van maar liefst 1.978 m2 en bezit naast een moderne ontvangstruimte diverse afgescheiden paskamers, maar ook een horecagedeelte waar men rustig wat kan eten en drinken en kan overleggen. Door deze strategie onderscheidt Weddings® zich van de oorspronkelijke bruidsmodezaken. 

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De bruidsmarkt in Duitsland kenmerkt zich in bruidsmodezaken die al jaren hetzelfde zijn, stevig vergrijzen en een conservatieve opvatting hebben. De Duitse markt qua huwelijken zit de laatste jaren in een stijgende lijn. Door de nieuwe opzet bij winkelcentrum Centro blijkt uit gedegen en door specialisten uitgevoerde onderzoeken dat er wel degelijk behoefte is aan een one-stop-shopping principe. Complementariteit door naast bruidskleding ook ringen en avondkleding aan te bieden en zelfs kinderkleding, maakt het geheel compleet. Daarnaast ligt winkelcentrum Centro ideaal voor het grote verzorgingsgebied van Noordrijn-Westfalen met meer dan 72.000 huwelijken (meer dan heel Nederland) en zijn Duitsers bereid verder te rijden dan Nederlanders. Ook ligt het dichtbij de Nederlandse grens. Weddings® kan gebruik maken van goed en ervaren personeel wat al jaren in dienst is bij het bedrijf. Voor Duitsland worden strenge sollicitatie-eisen gebruikt, waar men vooral let op ervaring, uitstraling en kwaliteit.

 Structuur

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 360.000,-.
Horeca, ontvangstruimte, paskamers € 630.000,-.
Inventaris € 90.000,-.
Onvoorzien € 120.000,-.
Totaal € 1.200.000,-.
Lening Rosita Rotterdam Beheer B.V. € 100.000,-.
Lening Rabobank € 900.000,-.
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-.

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 11 maanden aflossingsvrij en daarna in 49 maanden een lineaire maandelijkse aflossing.

Lening Rabobank

De Rabobank verstrekt een lening van € 900.000,- met een looptijd van 5 jaar en een rente van 4%. Bij de Rabobank is er sprake van een aflossingsvrije periode tot december 2019. Als zekerheid krijgt de Rabobank de eerste verpanding van roerende zaken en vorderingen. Tevens geeft Tim van der Velden een persoonlijke borgstelling van € 150.000,- af. 

Risico

Specifieke branche- en ondernemingsrisico’s

  •  Voorraadrisico: er worden louter enkele samples aangehouden om te kunnen passen, waarvan reeds 55% in consignatie is. Bestelde bruidskleding wordt direct voor 50% aanbetaald. Bruidsjurken zijn traditioneler en aanzienlijk minder modegevoelig dan reguliere kleding en hebben een lager debiteurenrisico door het grote belang van het specifieke maatwerkproduct in de aanstaande bruiloft. 
  •  Seizoensrisico: men heeft in alle bruidszaken te maken met bepaalde seizoensinvloeden. Dit is het gevolg van huwelijksseizoenen en langere levertijden van de bruidsjurken. Door bruidszaken in verschillende (prijs)segmenten te hebben kan men dit beter op elkaar afstemmen.
  • Demografisch trendrisico: uit gedegen onderzoek blijkt dat het aantal huwelijken in Duitsland groeit en dat er in Duitsland aanzienlijk meer huwelijken plaatsvinden dan in Nederland.

Zekerheden en voorwaarden

  •  De debiteuren zijn TiRod Beheer B.V.; Weddings B.V.; The Honeymoon Shop B.V.; Weddings World B.V. en Wedding World GmbH. 
  •  De heer T. Van der Velden geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor de helft materiele waarde, waarbij er naast deze borgstelling ook een borgstelling van € 150.000,- aan de Rabobank wordt afgegeven.
  • De lening van Rosita Rotterdam Beheer B.V. ter hoogte van € 508.000,-. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van TiRod Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Weddings B.V.; The Honeymoon Shop B.V.; Weddings World B.V. en Wedding World GmbH. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Rabobank heeft het eerste recht van verpanding.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor TiRod Beheer B.V., The Honeymoon Shop B.V. en Weddings B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Weddings World B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde interne cijfers t/m augustus 2018 en doorgerekend naar het hele jaar 2018, alsmede samen met de adviseur en de accountant opgestelde en grondig onderbouwde prognoses voor de komende jaren. De Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
De geconsolideerde omzetten van de drie laatste jaren laten een constante zien, waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op de one-stop-shopping in Weddings®. In 2018 komt men uit op een omzet van naar verwachting bijna € 3.900.000,-. De personeelskosten zijn door de jaren heen ook constant door het vaste personeelsbestand wat men heeft, noodzakelijk om kwalitatief goed en ervaren personeel te behouden. Huisvestingskosten zijn vrij hoog, daar alle panden gehuurd worden op centrale locaties en elk jaar huurverhogingen worden doorgevoerd. Uiteindelijk resulteert bovenstaande in 2018 in een verwacht netto cashflowoverschot van € 225.000,-. In 2019 neemt de omzet volgens prognose toe. De nieuwe zaak wordt pas meegenomen in de prognoses vanaf het vierde kwartaal. Hierdoor wordt er een omzet begroot van ruim € 4.400.000,-. Personeelskosten nemen toe door toename van het personeel in Duitsland. Hetzelfde geldt voor de huisvestingskosten. Daarnaast zijn er in 2019 en 2020 meer marketingkosten begroot om hun sterke marketingstrategie ook voor de nieuwe bruidszaken in te zetten. Voor 2019 is er een korte periode waarin wordt afgelost en hierdoor is het geprognosticeerde netto cashflowoverschot € 171.000,-. En in 2020 bij het draaien van een volledig jaar Duitsland erbij verwacht men een verdere omzetstijging en een netto cashflowoverschot van ruim boven de € 400.000,-. We waarderen de score voor de Rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit
In 2018 wordt door het eigen vermogen en de achtergestelde lening van de familie een solvabiliteit behaald van 71% op een balanstotaal van € 1.962.000,-. In 2019 zal de balansverlenging als gevolg van de grote investeringen en bijbehorende financieringen leiden tot een geprognosticeerde solvabiliteit van 42% bij een balanstotaal van € 3.938.000,-. In 2020 verwacht men door toevoeging van de winst aan de reserves een verdere stijging van de solvabiliteit naar 50% van het balanstotaal. We waarderen de score voor de Rentabiliteit op Goed.

Liquiditeit
Bij de vlottende activa staat altijd een grote post debiteuren. Dit zijn bestellingen die al voor 50% vooruit zijn betaald en waarvan men weet dat ze bij levering direct voldaan worden, daar men anders de bruidsmode niet meekrijgt. Dit met een toename van de voorraad in Duitsland zorgt ervoor dat de current-ratio (vlottende activa/vlottende passiva) voor 2019 en 2020 wordt geprognosticeerd op hoger dan 2,0. We hanteren voor de Liquiditeit de score Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-70428 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2019 om 11:19
investeerder-36675 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2019 om 11:18
investeerder-60994 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2019 om 11:03
investeerder-68153 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2019 om 11:03
investeerder-67261 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2019 om 11:03

Ondernemer

Tim van der Velden

Crowdfund Coach


Jeroen Poort