16857

Weerbaar Telen

€ 80.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  |  Investeerders: 65  |  Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-10-2015 in 1 uur volgeschreven door 65 investeerders

Samenvatting

Eddo de Veer heeft een eenmanszaak “Weerbaar Telen” dat advies geeft en oplossingen biedt aan agrariërs, aangaande bodem en gewas. De focus is hierbij om gewassen zo weerbaar mogelijk te maken en zodoende minder afhankelijk te laten zijn van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Een “groen” en duurzaam concept. Daarnaast is Eddo bezig met het opzetten van een biologische aardbeikwekerij in Overberg, nabij Veenendaal op 1,5 Ha. pachtgrond. Eddo wil hier “Overbergse STRO-aardbeien” kweken met de smaak van vroeger. De afzet is met name bedoeld als streekproduct voor de biologische- en lokale markt. De vraag naar biologische aardbeien is vele malen groter dan het aanbod.

Financieringsbehoefte

Eddo heeft een financiering nodig voor de inrichting van de bodem, aanschaf van stro, organische meststoffen, oogstkarren, minitunnels en werkkapitaal tot medio 2016. De gevraagde financiering bedraagt € 80.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8%.

Structuur

Eddo de Veer heeft een eenmanszaak. Eddo en zijn echtgenote zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele hoofdsom. Eddo kiest bewust voor Crowdfinance om geïnteresseerde personen uit zijn omgeving en netwerk te kunnen betrekken bij zijn kwekerij.

Risico

De Dun & Bradstreet voor de 1 mans zaak “Weerbaar Telen” kwalificeert een verhoogd risico. De Collin Credit Score, gebaseerd op de onderdelen rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit, wordt als “ ruim voldoende” gekwalificeerd.

Leendoel

Eddo heeft een financiering nodig voor de inrichting van de bodem van de aardbeienkwekerij, het beschermen van het gewas met minitunnels, aankoop van stro, organische meststoffen, plukkarren en voor werkkapitaal.

Ondernemer

Eddo is 53 jaar, getrouwd met Marianne en samen hebben ze 3 kinderen, die reeds allen op zichzelf wonen. Marianne heeft een vaste baan; zij zorgt voor thuis- en daklozen. Eddo heeft altijd in de tuinbouw gewerkt, onder andere 17 jaar als vertegenwoordiger en adviseur bij Royal Brinkman en 2 jaar bij Lentse potgrond. Eddo heeft sinds 2010 een eigen onderneming, geeft advies en verkoopoplossingen aan kwekers met de focus op het kweken van een zo weerbaar mogelijk gewas. Door deze aanpak wordt het gewas zo min mogelijk ziek waardoor veel minder chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nodig is.

Waarom een aardbeien kwekerij beginnen?
Eddo vindt aardbeien een fascinerende teelt en gaat graag de uitdaging aan om een biologische aardbei te telen met de smaak van vroeger. In de zomermaanden juni en juli, als zijn advieswerkzaamheden op een laag pitje staan, heeft hij daar tijd voor. Hij draagt graag zijn steentje bij met het produceren van lokale voeding van uitstekende kwaliteit. Door ook zelf een kwekerij te runnen, verwacht hij dat hij zijn (advies)klanten beter kan adviseren. En natuurlijk wil hij er geld mee verdienen.

Onderneming

Eddo houdt zich al een aantal jaren bezig met het geven van advies en verkoopoplossingen aan telers op het telen van een zo weerbaar mogelijk gewas, sterk en vitaal, dat minder afhankelijk is van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Hij doet dit door te starten met het steken van een bodemmonster welke hij volgens de “Albrecht” methode in Amerika laat analyseren. Aan de hand daarvan stelt hij een advies op hoe de bodem in balans kan worden gebracht en maakt samen met de teler een plan van aanpak. In het groeiseizoen worden er van de gewassen plantsapanalyses genomen en worden tekorten gecorrigeerd met bladmeststoffen en aangevuld met micro-organismen. Een teler zal 3-5 jaar nodig hebben om tot het gewenste succes te komen. Een klant is dan ook vaak klant voor meerdere jaren.

De aardbeienkwekerij:

De kwekerij is gevestigd aan de Eindseweg 17 B in Overberg. De totale perceelsoppervlakte bedraagt 1,5 ha.

Bodem:
Om biologisch te kunnen telen moeten de aardbeiplanten in de volle grond staan en mogen er geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. De bodem is in deze het belangrijkste gereedschap en zal na bodemonderzoek in balans gebracht worden met de juiste kostbare mineralen. Ook zal het bodemleven op topniveau worden ingericht door het brengen van nuttige bodem biologie en tevens zal de bodem worden afgedekt met een dikke laag blad. De aardbeiplanten zullen worden beschermd tegen regen en hagel middels minitunnels. Deze manier van telen is nogal kapitaal- en arbeidsintensief en vereist de nodige vakkennis. De passie van Eddo is;een aardbei te kweken met de smaak van vroeger, waar je vrolijk en blij van wordt. Gecombineerd met de aankleding van STRO-poppen op het veld, zal een bezoek aan “Overbergse STRO-aardbeien een ware beleving zijn.

Water:
Er is een bron geslagen van ruim 30 meter diep met daarop een pomp en een computer, die middels elektrische kranen de vakken aanstuurt en water brengt naar druppelslangen die in de rij bij de planten zijn gelegd. Ook is er een pomp waarmee we producten kunnen druppelen met het water zoals zoete meststoffen en micro organismen, melasse, humine, suiker en zeewater concentraat.

Bemesting:
De planten worden met een “zoete plantaardige meststof” bemest, samen met micro organismen, calcium etc. Zo nodig corrigeren met natuurlijke bladmeststoffen.

Vermarkten van Overbergse STRO-aardbeien: Het idee is om een zo groot mogelijk deel op het veld te verkopen aan de lokale bevolking en aan toeristen die dan in het gebied zijn. De rest zal naar de handel en bij voorkeur wederverkopers gaan uit de streek. Hiervoor is al ruime belangstelling, heeft hij in 2014 en 2015 gemerkt. Ook een supermarktketen heeft zeker ruimte als het BIO keurmerk erop zit in 2017.

In 2017 hoopt hij Skal gecertificeerd te zijn en kunnen de aardbeien onder het BIO label weg. Dit zal de opbrengst doen verhogen. Momenteel wordt er voor BIO aardbeien € 1,50 per 200 gram betaald. Eddo gaat er voorzichtig van uit dat de prijs naar € 4,50 per kg zal gaan. De vraag naar biologische aardbeien is vele malen groter dan het aanbod.

Eddo gaat vooral een “verhaal met een beleving” verkopen op het veld. Dit doet hij door de aardbeien op een bed van STRO te kweken en het veld met STRO-poppen aan te kleden. De STRO-poppen zijn, naast de geur van aardbeien de aandachttrekkers in de verkoop. Ze lokken passanten naar de verkoopstand. Eenmaal bij de verkoopstand aangekomen is de diep rode kleur + glans + geur van de aardbeien de volgende bevestiging van “ik wil jou”, eenmaal geproefd…dan is de enige vraag nog; hoeveel neem ik mee en is de prijs vaak ondergeschikt. In 2015 heeft Eddo de Veer al 3 keer de (landelijke) kranten gehaald en in 2016 zal hij in het juni nummer komen te staan van Landleven.

De STRO-poppen zullen een jaarlijks terugkerend fenomeen worden, waar mensen graag naar komen kijken. Ook rijdt er een trein langs het veld en passeert er de buurtbus met bushalte om de hoek. Wat we vernemen is dat mensen het meer dan geweldig vinden en vaak dan ook aardbeien komen kopen en of de ambachtelijk gemaakte jam en saus van onze aardbeien.

Structuur
Weerbaar Telen is een eenmanszaak van Eddo de Veer.

Financieringsbehoefte

Uit de huidige cash flow van “Weerbaar Telen” zijn de aanloopkosten voor de aardbeikwekerij betaald. In 2014 heeft de ondernemer reeds voor zo’n € 60.000,- geïnvesteerd uit eigen middelen. De financieringsbehoefte is er voor verdere grondverbetering, aanschaf van minitunnels Skal certificering en werkkapitaal. Eddo realiseert hiermee een biologische aardbeikwekerij in de nabijheid van Veenendaal, Amerongen en Scherpenzeel waar geen concurrentie is. Zo kan Eddo verder inhoud geven aan zijn missie om STRO-aardbeien te kweken met de smaak van vroeger en deze tegelijkertijd lokaal verkopen. De totale financieringsbehoefte bedraagt € 80.000,-

Risico

De lening wordt geadministreerd op E. de Veer h.o.d.n. Weerbaar Telen met hoofdelijke aansprakelijkheid van Eddo en zijn echtgenote Marianne voor de gehele lening ad € 80.000,-. De Dun & Bradstreet score kwalificeert een verhoogd risico omdat dit een nieuwe activiteit betreft.

De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De Collin creditscore is ruim voldoende, gebaseerd op de cijfers vanaf 2012 tm medio 2015 en de prognoses 2015 tot en met 2017. De prognoses zijn conservatief opgesteld.

Rentabiliteit 
De afgelopen jaren zijn er geen forse winsten behaald. Dit had voornamelijk te maken met de eerste investeringen in de aardbeienteelt in 2013 en 2014. Ook 2015 zal eenzelfde beeld te zien geven. In 2016 zal er voor het eerste echt geoogst kunnen gaan worden, waardoor de rentabiliteit naar “ruim voldoende” kan stijgen. De ervaring van 2014 en 2015 is dat de vraag naar deze aardbeien enorm is.

Solvabiliteit
Zoals reeds aangegeven zijn er door investeringen de laatste jaren geen hoge winsten in de adviespraktijk behaald in de aardbeienteelt en waardoor er nauwelijks aan vermogensversterking is gedaan. Eerst in 2017 zal deze op 38% en opzichte van het balanstotaal komen. Het is daarom goed om te weten dat de echtgenote van Eddo de Veer een vaste baan heeft met een bestendig inkomen om van te leven en beide echtelieden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hoofdsom. Daarnaast is er voor de hoofdsom een dalende risicoverzekering afgesloten op het leven van Eddo de Veer en is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering in behandeling. De solvabiliteit is voldoende.

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Omzet 127 108 176 180 255 350
Cashflow 4 13 4 10 36 81

In de jaren 2014 en 2015 zijn de eerste testvelden met aardbeien gekweekt en verkocht. De ziekten zijn eruit gehaald en met de aanschaf van mini tunnels kan in 2016 voor het eerst volledig worden geoogst. De cashflow is na privé-opnamen. Vanaf 2015 is deze voldoende voor de betaling van rente en aflossing. Doordat de prognoses voorzichtig zijn aangehouden is er extra ruimte.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa:vlottende passiva) varieerde de afgelopen jaren tussen de 1,1 en 1,6 en is daarmee voldoende. Na financiering stijgt deze naar 2,8 zijnde excellent. We waarderen voorzichtheidshalve af naar “goed”.

Samenvattend

Rentabiliteit: ruim voldoende
Solvabiliteit: voldoende
Liquiditeit: goed

De Collin Credit Score is ruim voldoende.

Extra beloning

Investeerders met een inleg vanaf € 1.000,- kunnen in 2016 een plukemmer van Eddo vullen met Overbergse STRO-aardbeien. Daarnaast zal voor deze investeerders in juni 2016 een aardbeidag worden georganiseerd, waarbij er een uitleg en rondleiding zal zijn over de kwekerij met een aardbeientraktatie .

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-10-2015 om 10:09
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
06-10-2015 om 10:09
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
06-10-2015 om 10:08
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
06-10-2015 om 10:08
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
06-10-2015 om 10:08

Ondernemer


Eddo de Veer

Crowdfund Coach


Ies Bos