30666

Wegenbouwbedrijf R.A.H. van de Haterd en Zonen

€ 145.000  |  6,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 128 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-11-2018 in 1 uur volgeschreven door 128 investeerders

Samenvatting

Van de Haterd is een lang bestaand familiebedrijf in de wegenbouw. Van de Haterd wil nu een stuk grond kopen en daarop een loods realiseren. De helft van de nieuwe loods is voor eigen gebruik ter vervanging van de huidige gehuurde bedrijfsruimte. De andere helft wil de onderneming gaan verhuren. Het bedrijf richt zich met name op straatwerk waarbij inzicht en vakwerk benodigd is. Dit doet men veelal in onderaanneming tegen vaste prijsafspraken of uurtarieven. Daarnaast neemt men kleinere werken zelf aan.

Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van de grond en de bouw van de loods is in totaal € 254.000,- benodigd. De klant brengt zelf € 109.000,- eigen middelen in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 145.000,-. De looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing van € 681,82 in 66 maanden en een slottermijn van € 100.000,-. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Wegenbedrijf R.A.H. van de Haterd en Zonen B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Beheersmaatschappij Jodami B.V., Wegenbedrijf R.A.H. van de Haterd en Zonen B.V. en de heer Toon van de Haterd in privé. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 145.000,- gevestigd op de aangekochte grond met de daarop te realiseren loods. 

Leendoel

De financiering is benodigd voor de aankoop van 540 m2 industriegrond om daarop een loods met tussenwand te realiseren van circa 14 bij 22 meter. Dit is gedeeltelijk voor eigen gebruik en gedeeltelijk voor de verhuur aan derden.

Ondernemer

Toon van de Haterd (56) werkt zijn hele leven al in het bedrijf. Eerst voor zijn vader en later als eigen ondernemer en inmiddels samen met zijn zoons. Toon is een harde werker die kwaliteit wil leveren en altijd veel uren heeft gewerkt. Met de toetreding van zijn zoons kan hij iets minder in de operatie werken en wat meer tijd aan de calculaties en de contacten besteden.

Onderneming

Wegenbouwbedrijf R.A.H. van de Haterd en Zonen is een echt familiebedrijf. Het is opgezet door de vader en opa van de huidige ondernemers. Ook de broers van de huidige ondernemer hebben gewerkt in het bedrijf, maar zijn een aantal jaren geleden voor zichzelf begonnen en worden ingehuurd als het nodig is. 

Het bedrijf richt zich met name op straatwerk waarbij inzicht en vakwerk benodigd is. Dit doet men veelal in onderaanneming tegen vaste prijsafspraken of uurtarieven. Daarnaast neemt men kleinere werken zelf aan.

Zowel vader als de beide zoons zijn operationeel actief waarbij vader daarnaast nog de administratie en calculaties doet. Vader zal zijn zoons in de loop van de jaren opleiden om de administratie en calculaties te doen om te zijner tijd de onderneming over te nemen.

Onroerend goed
Op dit moment huurt het bedrijf nog een ruimte voor de stalling van het materieel. Daarnaast zijn er de nodige liquide middelen die op dit moment weinig rendement genereren, daardoor is er voor gekozen te investeren in een stuk grond van 540 m2. Daarop zullen ze een loods met tussenwand bouwen van ruim 300 m2. De helft van de nieuwe loods is voor eigen gebruik ter vervanging van de huidige gehuurde bedrijfsruimte. De andere helft wil de onderneming gaan verhuren. Er is op dit moment nog geen huurder aangezien de loods nog moet worden gebouwd. De ondernemer verwacht echter voor volledige realisatie van de bouw een huurcontract te kunnen sluiten, aangezien zich nu al een aantal geïnteresseerde partijen gemeld hebben.

Organigram
Toon van de Haterd is volledig aandeelhouder van Beheersmaatschappij Jodami B.V., en deze holding heeft 100% van de aandelen van Wegenbouwbedrijf R.A.H. van de Haterd en Zonen B.V. Deze vennootschap vormt samen met de beide zoons Mike en Dave van de Haterd van de Haterd Wegenbouw VOF, waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Aankoop grond € 94.000,-
Bouwkosten € 160.000,-
Totaal € 254.000,-
Eigen middelen € 109.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 145.000,

Leenbedrag: € 145.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing van € 681,82 in 66 maanden en een slottermijn van € 100.000,-. 

De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Beheersmaatschappij Jodami B.V., Wegenbedrijf R.A.H. van de Haterd en Zonen B.V. en de heer Toon van de Haterd. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 145.000,- op de aan te kopen grond met de te realiseren loods verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De totale investering voor aankoop van de grond en realisatie van de loods bedraagt € 254.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Wegenbedrijf R.A.H. van de Haterd en Zonen B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, forecast van 2018 en prognoses voor 2019 van de diverse entiteiten. De overall Score is Ruim voldoende

Rentabiliteit
In 2017 bedroeg de omzet van Wegenbouwbedrijf R.A.H. van de Haterd BV € 154.000,- met een genormaliseerde (na correctie van een incidentele bate van € 12.000,-) operationele cashflow van € 10.000,-. Er waren geen aflossingsverplichtingen. De twee zoons waren toen nog in loondienst. Inmiddels is dit omgezet naar de vof. Voor 2018 gaat de vof volgens prognose groeien tot een omzet van € 180.000,- en een operationele cashflow van € 27.000,- na de privéopnames van de drie vennoten. De opname ten behoeve van de vennoot Wegenbedrijf R.A.H. van de Haterd en Zonen B.V. is de basis voor de omzet van Beheersmaatschappij Jodami B.V., waardoor ook daar inclusief de huurinkomsten een toereikende cashflow ontstaat voor de toekomstige aflossingsverplichtingen. De Rentabiliteit kwalificeren we voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen binnen Jodami is licht negatief. Daartegenover staat echter wel een hele forse stamrechtverplichting en pensioenvoorziening. Indien we die tot de solvabiliteit rekenen is deze Excellent. Ook binnen Wegenbouwbedrijf R.A.H. van de Haterd BV is een solvabiliteit van 30% aanwezig. De solvabiliteit kwalificeren we per saldo als Ruim voldoende.

Liquiditeit
Binnen alle entiteiten is er op dit moment sprake van een gezonde liquiditeitspositie, waarvan een groot deel nu gebruikt wordt als eigen inbreng voor de investeringen. Na deze eigen inbreng zijn nog ruim voldoende liquiditeiten aanwezig. Aangezien de current ratio bij de beoordeling van de liquiditeit van deze aanvraag niet passend is, hebben we ervoor gekozen om in dit geval gebruik te maken van de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Deze ratio komt voor 2018 en 2019 naar verwachting ruim boven de 1,4, terwijl een ratio van 1,2 ruim voldoende is. Aangezien we de score vooral baseren op prognoses, hebben we voorzichtigheidshalve de score voor de Liquiditeit vastgesteld op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60886 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2018 om 11:05
investeerder-51993 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2018 om 11:04
investeerder-15047 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2018 om 11:04
investeerder-5413 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2018 om 11:04
investeerder-22899 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-11-2018 om 11:03

Ondernemer

Toon van de Haterd en zijn zoons

Crowdfund Coach


Marc Kogels