31396

Welkom Energie

€ 100.000  |  8,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 119
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-02-2019 in 1 uur volgeschreven door 119 investeerders

Samenvatting

Welkom Energie is een energieleverancier en opereert onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt. In de energiebranche is de druk van regelgeving hoog en door uitbesteding van de operatie aan ServiceHouse B.V. (een participatie van de PON-groep) wordt aan alle eisen voldaan. 

De onderneming voert een consumentenpropositie waarbij groen de standaard is voor zowel stroom als gas en de acquisitie van klanten wordt in samenwerking met gerenommeerde partijen gedaan zoals Pricewise. Naast aantrekkelijke tarieven en 100% groene energie draagt Welkom Energie een maatschappelijke boodschap uit die gericht is op verbinding in plaats van tegenstellingen.

De structuur is eenvoudig; de werkmaatschappij Welkom Energie BV met de persoonlijke holdings daarboven van de zes aandeelhouders/investeerders van de onderneming. Alle activiteiten en assets zijn in de werkmaatschappij ondergebracht.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte en de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is twaalf maanden met een slottermijn van € 100.000,-. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende.
De debiteuren zijn Holding 246 B.V. en Welkom Energie B.V. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is op dit moment materieel. De heer J.J. Bakker geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft, naast de dekking uit de hypotheek, op dit moment morele waarde. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Welkom Energie B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Welkom Energie heeft een sluitende begroting die voorziet in ruim voldoende cashflow om te kunnen opereren. Echter, de traditionele banken worden steeds meer risicomijdend en willen dat er zekerheden worden verstrekt op de te incasseren voorschotbedragen. Dat betekent dat een deel van de maandelijkse inkomsten wordt geblokkeerd tot een maximum van 10%. De financiering heeft als doel om deze maatregelen voor de korte termijn te realiseren. Het is een maatregel voor onvoorziene omstandigheden. 

Ondernemer

De ondernemer, Jaap Bakker, is 48 jaar oud en heeft een ruime ervaring met het leiden van ondernemingen op executive niveau. Inhoudelijk is zijn ervaring gebaseerd op uiteraard de energiebranche maar ook op interim management en direct marketing. In de energiebranche is hij directeur geweest van Energieflex, waar hij tot eind 2017 in dienst was. Hij staat bekend als een gedreven leider met een sprekende visie en hoge maatschappelijke betrokkenheid.

Naast zijn werk is hij ook bestuurder van de Music for Shelter Foundation van concertpianiste Iris Hond en tot voor kort bestuurder van (energie)brancheorganisatie VOEG.

Onderneming

Onderscheidend vermogen/markt
Welkom Energie richt zich specifiek op de consumentenmarkt. De energiebranche is sterk concurrerend maar laat voldoende ruimte voor nieuwe bedrijven met een goed merk en operationele kracht. De markt is voor meer dan de helft in handen van Eneco, Essent en Nuon die dan ook veel te verdedigen hebben. De subtop bestaat uit Budget Energie, NLE, Oxxio en Greenchoice en dan volgt een lange lijst met kleinere bedrijven die niet de kracht hebben om verder te groeien. De kracht die nodig is om te groeien leunt op 2 pijlers: excellente operationele performance en sterk financieel management. De excellente performance wordt gedekt door samenwerking met ServiceHouse B.V. die de afgelopen jaren zwaar heeft geïnvesteerd in een automatiseringssysteem dat aan alle eisen van regelgeving voldoet. De lage kosten daarvan geven een concurrentievoordeel. Het financieel management wordt door de directeur en een voormalig accountant van een big-four kantoor.

De keuze voor een energieleverancier wordt doorgaans gemaakt op prijs en secundair op het groene karakter van de energie. Daarna volgt een keur aan argumenten waarom de keuze op een energieleverancier valt en de sociaal-maatschappelijke boodschap is daarbij uniek in de branche. Deze propositie wordt ondersteund door een sterk en ervaren marketingteam van onder andere Senicom, uitgever van de seniorenvoordeelpas.

Visie/missie
Iedereen is welkom! Dit statement staat voor het uitgangspunt of de visie waarmee we onze klanten en medewerkers behandelen, maar ook hoe we privé kijken naar de maatschappij om ons heen. We maken geen onderscheid naar ras, geslacht, religie of overtuiging en dragen graag een steentje bij aan een tolerantere maatschappij.

De missie van Welkom Energie is om een duidelijk en scherp contract voor groene stroom en groen gas te leveren zonder in te boeten aan het respect dat de klanten verdienen. Daar hoort een excellente service bij.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verplichting depotgelden  € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 12 maanden, met een slottermijn van € 100.000,-. Ofwel aflossing ineens over 1 jaar.

Er zijn verder financieringen aanwezig in de onderneming.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Holding 246 B.V. en Welkom Energie B.V.
  • De heer J.J. Bakker geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft, naast de dekking uit de hypotheek, op dit moment morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Welkom Energie B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- van ING Bank en openstaande schuld van € 570.000,- . Het woonhuis kent een marktwaarde van € 624.000,-  op basis van recente onafhankelijke waarde bepaling.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Holding 246 B.V. is Laag risico en voor Welkom Energie B.V. Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses voor 2019, 2020 en 2021. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
De financiën in de energiebranche kennen een aparte dynamiek die ze onderscheidt van veel andere bedrijven, het is goed om deze te kennen om het verdienmodel te doorgronden. Er zijn drie hoofdpunten: 

  1. Een energieleverancier int alle gelden uit de keten en draagt pas na 35 dagen af wat niet van hem is (belastingen en netbeheerkosten). Hierdoor is van elke nieuwe klant continu 67% van het maandbedrag cash beschikbaar.
  2. Inkoop en inkomsten hebben een relatie die onderhevig is aan een allocatiecurve waardoor van maart tot november een cashsurplus wordt opgebouwd 
  3. Gemiddeld twee maanden na acquisitie levert een klant inkomsten op 

In de winter is het verbruik van de consument hoog (dus meer inkoop dan verkoop) en in de zomer wordt opgepot om de volgende winter weer te financieren. Dit gegeven leidt tot de allocatiecurve.

Het ideale startmoment is daarom na de winter in februari. Hierbij wordt rekening gehouden met de periode tussen het werven en onboarden van de eerste klanten en het daadwerkelijk ‘klant zijn’.

De rentabiliteit in het eerste jaar is verlieslatend (-€ 2.000.000,-). De oorzaak ligt in de hoge acquisitiekosten ten aanzien van de werving van klanten. Het tweede jaar kent een tweedeling. De eerste helft van 2020 is gelijk aan heel 2019 verlieslatend, om dezelfde redenen. De tweede helft van 2020 is winstgevend. Dat jaar wordt met een verwacht positief resultaat afgesloten. 
Noemenswaardig is dat door de hierboven genoemde allocatiecurve en het bewust gekozen startmoment in 2019 conform prognose een mutatie werkkapitaal resteert van ongeveer € 2.945.000,-. Wij hanteren voor de Rentabiliteit de score Voldoende.

Solvabiliteit
Door een eigen inbreng is het eigen vermogen op de beginbalans € 100.000,- met een solvabiliteit van 50%. Door de aanloopverliezen in de beginjaren zal het eigen vermogen naar verwachting in de eerste jaren negatief zijn. Zoals geprognotiseerd wordt op de middellange termijn het eigen vermogen weer positief. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
Vanaf de start van Welkom Energie B.V. is de liquiditeitspositie uitstekend te noemen. Halverwege het eerste jaar wordt in de begroting uitgegaan dat er geen financiering meer benodigd is. Door het verdienmodel gaan de baten voor de lasten uit. De particuliere klanten betalen het maandelijkse het vaste voorschot bedrag. De verwachting is dat de liquiditeit de komende jaren comfortabel zal blijven. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Welkom Energie wil graag de investeerders belonen voor hun keuze en ze een energiecontract op één privé adres aanbieden met een aantrekkelijke korting. Deze korting is hoger dan wat er via internet te krijgen is. De korting wordt op jaarbasis toegekend bij de verwerking van de jaarrekening. Het aanbod geldt tot zes maanden na toekenning van de financiering. Van het aanbod kan gebruik gemaakt worden door een email met vouchercode te sturen naar welkom@welkom-energie.nl.

  • Elke investeerder die inschrijft voor € 500,- of meer krijgt de kans om een energiecontract voor een jaar af te sluiten met een bonus van € 250,- op de actuele marktprijzen.
  • Elke investeerder die inschrijft voor € 1500,- of meer krijgt de kans om een energiecontract voor drie jaar af te sluiten met een bonus van € 450,- (€ 150,- per jaar) op de actuele marktprijzen.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4407 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2019 om 11:06
investeerder-50886 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2019 om 11:05
investeerder-4739 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2019 om 11:05
investeerder-62539 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2019 om 11:05
investeerder-37433 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-02-2019 om 11:04

Ondernemer

Jaap Bakker

Crowdfund Coach


Tom Baerends