25372

Festijn Culinair

€ 600.000  |  7,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 372
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

98 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-02-2018 in 26 dagen volgeschreven door 372 investeerders

Samenvatting

Wijziging leenbedrag

In samenspraak met de ondernemer en de Rabobank is het leenbedrag verlaagd van € 800.000,- naar € 600.000,- deze wijziging is mogelijk, aangezien in de pitch een ondergrens van € 600.000,- is opgenomen. De Rabobank zal conform de pitch het ontbrekende bedrag ter hoogte van € 200.000,- aanvullen. 

Verder blijft de onderstaande financieringsopzet ongewijzigd met een looptijd van 6 jaar, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing van € 6.250,-. De restantschuld van € 225.000,- zal aan het eind van de looptijd worden afgelost door herfinanciering of uit eigen middelen. De rente is 7,5% gedurende de gehele looptijd. Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt nog steeds een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- op het nog te bouwen horecapand te Almere. De overwaarde in het totale onroerend goed geeft volledige dekking.
 
2 februari 2018
Collin Crowdfund

Met deze hypothecair gedekte financiering, die in goede samenwerking met Rabobank Almere mogelijk wordt gemaakt, versterkt de succesvolle horecafamilie haar concurrentiepositie in Almere, door de realisatie van Festijn Culinair.

Het ervaren ondernemersechtpaar gaat onder de naam Restaurant Festijn Culinair een nieuw onbeperkt bourgondisch tapas restaurant in Almere opzetten en zelfstandig exploiteren. Als investeerder in dit project verkrijgt u onder andere een 2e hypotheek ter hoogte van € 900.000,- op de eigen woning van de ondernemers met een ruime zekerheidswaarde en een 2e hypotheek op het nieuw te bouwen horecapand .

Brug tussen Oost en West
“Naast ons succesvolle Aziatische restaurant Tang Dynastie richten we ons met ons nieuwe Restaurant Festijn Culinair vooral op de westerse keuken. Zo willen we een brug slaan tussen Oost en West.”, aldus de ondernemers. In het restaurant komen diverse wereldkeukens samen, waaronder Italiaans, Amerikaans en Nederlands-Frans. Daarnaast is er een beperkt aantal Chinese en Japanse gerechten verkrijgbaar en is een deel van het assortiment halal.

Intieme sfeer
Het restaurant zal gevestigd worden op een zichtlocatie in het buitengebied van Almere, vlakbij de A6. Bij Restaurant Festijn Culinair kunnen gasten 7 dagen per week voor een vaste prijs onbeperkt eten en drinken en genieten van onder meer steaks, spareribs, hotdogs en pannenkoeken. Centraal in het restaurant staat een enorme keuken met verschillende kookeilanden, waardoor de gasten zicht hebben op de koks die het eten ter plekke bereiden; het zogenaamde ‘show cooking’. Het restaurant wordt ingedeeld in compartimenten zodat er een intieme sfeer ontstaat. Rondom het pand komen diverse terrassen waar de gasten kunnen genieten van een uniek uitzicht op de bosrijke omgeving.

Oog voor de omgeving, zorg voor het milieu
Bij het samenstellen van de menukaart is duurzaamheid een belangrijk uitgangpunt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologische, lokaal geteelde producten en er komen gezonde alternatieven voor bijvoorbeeld suikerhoudende dranken. Mocht er onverhoopt eten overblijven, dan wordt dit naar het Voedselloket Almere of het Leger des Heils gebracht. 
Ook het pand zelf wordt gebouwd vanuit een duurzaamheidsgedachte. Zo komen er zonnepanelen op het dak, wordt het restaurant verlicht door middel van LED-verlichting en komen er in de parkeergarage oplaadpunten voor elektrische auto’s.

De ondernemers bewijzen met hun bestaande restaurant Tang Dynastie dat zij in staat zijn om succesvol een grootschalige restaurantexploitatie in Almere op te zetten. De groeiplannen van de ondernemers worden ondersteund door een positief haalbaarheidsonderzoek, opgesteld door een gerenommeerd horeca-adviesbureau, en de getekende offerte van de Rabobank.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 7.625.000,-. Uit eigen middelen wordt er € 300.000,- gefinancierd. De Rabobank financiert € 6.525.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-, met een ondergrens van € 600.000,-. De looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij, en daarna een lineaire maandelijkse aflossing van € 6.250,-. De restantschuld zal na de 72 maanden worden afgelost door herfinanciering of uit eigen middelen. De rente is 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Collin Credit Score is Ruim voldoende. Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Verhoogd risico. De debiteuren voor de financieringen zijn Restaurant Festijn Culinair B.V., Restaurant Tang-Dynastie B.V., Festijn Culinair Onroerend Goed B.V., Tang-Dynastie Onroerend Goed B.V. en Tang-Dynastie Holding B.V. De ondernemers geven een persoonlijke, gezamenlijke borgstelling ter hoogte van maximaal € 300.000,- welke op dit moment materieel is. Verder worden de inventaris en voorraad van Restaurant Festijn Culinair B.V. en Restaurant Tang-Dynastie B.V. verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een 2de hypotheek gevestigd ter hoogte van € 900.000,- op de eigen woning van de ondernemers en op het nieuw te bouwen horecapand waar het restaurant zal worden geëxploiteerd. Deze hypothecaire inschrijving heeft een ruime zekerheidswaarde voor de Collin investeerders.

Leendoel

De financiering is benodigd om een nieuw all-you-can-eat restaurant op te gaan zetten in Almere en deze in eigen beheer te gaan exploiteren.

Ondernemer

De onderneemster is universitair geschoold, is sinds 2010 actief als zelfstandig ondernemer in de horeca. Samen met haar man, exploiteert zij sinds 2010 het Aziatische all-you-can-eat restaurant Tang Dynastie wat zij zelf hebben opgezet. Ze is hoofdverantwoordelijk voor het restaurant. Hiervoor was ze werkzaam in het bankwezen. In het bankwezen heeft zij diverse functies bekleed, waarvan laatstelijk die van credit risk manager. Daarnaast heeft zij in deze periode in de avonduren een universitaire opleiding gevolgd en positief afgerond. Ze komt uit een echt ondernemingsgezin. Haar ouders en grootouders hebben diverse Chinese restaurants in Nederland geëxploiteerd. De onderneemster is hiermee de 3de generatie. Naast de werkzaamheden voor Tang Dynastie verricht de onderneemster ook nevenactiviteiten voor de VCHO (Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers) die ruim 1.000 leden kent.

De ondernemer is bouwkundig ingenieur en is meer vanaf de zijlijn betrokken tot de exploitatie van het restaurant. Hij heeft het bestaande restaurant Tang Dynastie in eigen beheer ontwikkeld. Ook voor de bouw van Festijn Culinair zal de ondernemer verantwoordelijkheid zijn voor de bouw, inrichting en het interieur van het restaurant. De ondernemer heeft de afgelopen periode volop marktonderzoek gedaan om zo met nieuwe en onderscheidende elementen invulling te kunnen geven aan het nieuwe restaurantconcept.

Onderneming

Concept 
Restaurant Festijn Culinair is een grootschalig all-you-can-eat restaurant waar gasten voor een vaste prijs onbeperkt kunnen eten en drinken. In het restaurant komen diverse wereldkeukens samen waaronder Italiaans, Amerikaans en Nederlands-Frans. Daarnaast is er een beperkt aantal Chinese en Japanse gerechten verkrijgbaar en is een deel van het assortiment halal. Gerechten worden vers bereid achter de buffetten, waardoor je als gast zicht hebt op de bereiding; het zogenaamde show cooking. 

Duurzaamheid
Vers en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij de samenstelling van de menukaart. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologische, lokaal geteelde producten door samenwerking met biologische kwekers in Almere en omgeving. Als alternatief voor suikerhoudende dranken komt er in het restaurant een uitgebreide waterbar, waar gasten zelf de heerlijkste huisgemaakte limonades kunnen samenstellen. Bovendien wordt de vervoersstroom van flessen water van en naar het restaurant hierdoor aanzienlijk beperkt. Eten dat onverhoopt overblijft, wordt naar het Voedselloket Almere of het Leger des Heils gebracht.

Locatie 
Het restaurant zal zich gaan vestigen in Almere. Er is sprake van een goede zichtlocatie en voldoende gratis parkeergelegenheid. In de nabije omgeving bevinden zich momenteel een manege, een bowlingcentrum, een indoor speelparadijs en een 2-tal fitnesscentra. Door deze leisure concentratie is er sprake van traffic van een groot publiek. De omgeving van de locatie is volop in ontwikkeling, zo zal er binnenkort een partycentrum geopend worden en zal een hockeyvereniging zich in de buurt gaan vestigen. 

Pand 
Het pand wordt gebouwd vanuit een duurzaamheidsgedachte. Zo komen er op het dak zonnepanelen en een windmolen. Bij de ventilatie wordt de lucht elektronisch gereinigd en voor de airconditioning wordt CO2 als koelmiddel gebruikt. Het restaurant wordt verlicht door middel van LED-verlichting en in de parkeergarage komen oplaadpunten voor elektrische auto’s. Bovendien worden bij de bouw van het pand elementen gebruikt die bij eventuele sloop kunnen worden hergebruikt. De totale vloeroppervlakte bedraagt ruim 3.000m2, waarvan de helft voor de ondergrondse parkeergarage en magazijnen. Centraal in het restaurant staat een enorme keuken met de verschillende kookeilanden, waar een team van koks het eten live bereidt. Het restaurant zal worden ingedeeld in compartimenten zodat er, ondanks de grootte, een intieme sfeer gecreëerd kan worden. Elke zaal krijgt eigen sfeerbeelden en een eigen stijl van inrichting met verschil in materiaalgebruik en inventaris. In totaal gaat het restaurant 600 zitplaatsen tellen. Voor kinderen worden speciale belevingselementen toegevoegd, zoals de mogelijkheid om zelf pannenkoeken te versieren en te bakken in een soort carrousel. Uiteraard komt er ook een grote speelhoek met onder andere een ballenbak en computergames. Rondom het pand komen diverse terrassen, zodat groepen ook hun eigen buitenruimte kunnen gebruiken.

Doelgroep
Door het ruime aanbod richt Restaurant Festijn Culinair zich op een breed publiek. Het concept zal zich specifiek gaan richten op gezinnen met kinderen, families en andere grote gezelschappen. Het restaurant zal niet enkel publiek uit Almere trekken, maar ook uit de omliggende gemeenten.

Concurrentie en onderscheidend vermogen
Restaurant Festijn Culinair heeft een sterke concurrentiepositie binnen de markt van overige all-you-can-eat concepten in Almere en omgeving. In Almere zijn 3 andere restaurant met een soortgelijk concept welke gemiddeld op een gelijk prijsniveau zitten als de prijs van Restaurant Festijn Culinair. Het onderscheidend vermogen van Restaurant Festijn Culinair ligt onder andere op:

 • Goede zichtlocatie en goede bereikbaarheid;
 • Gratis parkeervoorziening; 
 • Duurzaamheid;
 • Eigentijds restaurantconcept met een aantrekkelijke uitstraling; 
 • Door de grootte richt men zich op een bredere doelgroep dan enkel Almere; 

Prijs
De prijs voor onbeperkt eten en drinken (non- en zwak alcoholische dranken) bedraagt € 29,- voor een periode van 2 uur. Indien bezoekers een extra uur wensen is dit mogelijk tegen een meerprijs van € 4,- per uur. Het restaurant is 7 dagen per week geopend vanaf 12:00 uur.

Personeel
Door dat er sprake is van zelfbediening is er minder personeel nodig dan bijvoorbeeld bij Restaurant Tang Dynastie. Momenteel gaat men uit van 25fte, inclusief keukenmedewerkers en ervaren bedrijfsleiders. 

Interne organisatie
De onderneemster is hoofdverantwoordelijke voor het restaurant en zal dagelijks op de vloer aanwezig zijn in Restaurant Festijn Culinair. Dit is mogelijk, omdat het bestaande restaurant Tang Dynastie ook zonder haar aanwezigheid goed draait en waar nodig kan Freek aanwezig zijn in het bestaande restaurant. De ondernemers werken momenteel met een beperkt management informatie systeem en hebben aangegeven, mede op advies van externe partijen, gebruik te gaan maken van een kwalitatief management informatie systeem. Hierdoor worden marges per wereldkeuken inzichtelijk en is tijdige bij- en/of aansturing mogelijk. Ook heeft men besloten om een externe adviseur in de hand te nemen die veel kennis en ervaring heeft in de horeca op het gebied van groeiversnelling en prestatieverbetering.

Bestaande restaurant: Tang Dynastie
In 2010 hebben de ondernemers het multiculinaire Aziatische restaurant Tang Dynastie opgezet. Men heeft hier een gezonde en winstgevende onderneming van weten te maken en bewijzen hiermee dat zij in staat zijn om succesvol een grootschalige restaurantexploitatie op te zetten en aan te sturen.

Organigram
De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd.


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Nieuwbouw restaurant € 4.072.000,-
Inventaris € 262.000,-
Keuken € 225.000,-
Machines € 248.000,-
Herfinanciering SNS Bank € 1.780.000,-
Aanloopkosten € 374.000,-
Werkkapitaal € 424.000,-
Onvoorzien € 240.000,-
Totale investeringsbehoefte € 7.625.000,-
Eigen middelen € 300.000,-
Rabobank € 6.525.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,-, met een ondergrens van € 600.000,- * 
Rente: 7,5%
Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij, daarna een lineaire maandelijkse aflossing van € 6.250,-.
Aan het einde van de looptijd is er nog een restantschuld tussen de € 225.000,- (bij een leenbedrag van € 600.000,-) en € 425.000,- (bij een leenbedrag van € 800.000,-). De restantschuld zal aan het einde van de looptijd worden afgelost middels herfinanciering of uit eigen middelen.

* Indien het beoogde leenbedrag van € 800.000,- niet wordt behaald, heeft de Rabobank reeds goedkeuring gegeven om het verschil bij te financieren, ervan uitgaande dat de ondergrens van € 600.000,- wel is behaald.

Rabobank
De Rabobank heeft haar goedkeuring verleend voor deze nieuwe concernfinanciering, inclusief de herfinanciering van de bestaande SNS-financiering. De Rabobank verstrekt haar totale financiering mede onder de volgende zekerheden:

 • Staatsgarantie
 • Een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 325.000,-
 • Een hypotheek ter hoogte van € 6.000.000,- met als onderpand:
  – als 1e in rang het nog te bouwen horecapand te Almere met een actueel getaxeerde marktwaarde van € 4.980.000,-.
  – als 1e in rang de bestaande horecagelegenheid (Tang Dynastie) te Almere met een actueel getaxeerde marktwaarde van € 3.240.000,-.
  – als 2de in rang het woonhuis nummer 1.
  – als 2de in rang het woonhuis nummer 2.
  – als 2de in rang het woonhuis nummer 3.
 • Een hypotheek ter hoogte van € 900.000,- met als onderpand
  – als 1ste het woonhuis met een actueel getaxeerde marktwaarde van € 1.800.000,-.
 • Een hypotheek ter hoogte van € 200.000,- met als onderpand:
  – als 1ste het woonhuis met een actuele WOZ-waarde van € 166.000,-.
 • Een hypotheek ter hoogte van € 99.381,- met als onderpand
  – als 1ste het woonhuis met een actuele WOZ-waarde van € 166.000,-.

ABN AMRO
De bestaande financiering bij de ABN AMRO wordt gecontinueerd en heeft een restantschuld van circa € 160.000,-. Als zekerheid heeft de ABN AMRO onder andere een 1ste hypothecaire inschrijving op een pand.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Restaurant Festijn Culinair B.V., Restaurant Tang-Dynastie B.V., Festijn Culinair Onroerend Goed B.V., Tang-Dynastie Onroerend Goed B.V. en Tang-Dynastie Holding B.V.
 • De ondernemers geven een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling ter hoogte van minimaal € 100.000,- (bij een leenbedrag van € 600.000,-) en maximaal € 300.000,- (bij een leenbedrag van € 800.000,-). Deze borgstelling, rekening houdend met de af te geven borgstelling aan de Rabobank, heeft op dit moment een materiële waarde.
 • De huidige en toekomstige inventaris, machines en voorraden van Restaurant Festijn Culinair B.V. en Restaurant Tang-Dynastie B.V. worden verpand in eerste verband ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er komt een 2de hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,-, ten behoeve van de schulden van de debiteuren, op het nog te bouwen horecapand gelegen te Almere. * 
 • Er komt een 2de hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,-, ten behoeve van de schulden van de debiteuren, op de eigen woning gelegen te Almere. **

Rabobank heeft reeds instemming gegeven voor een 2de hypothecaire inschrijving. 
* De getaxeerde marktwaarde (na realisatie nieuwbouw) is € 4.980.000,-. Het nog te bouwen horecapand is voorbelast met een 1ste hypothecaire inschrijving van de Rabobank ter hoogte van € 6.000.000,- met een hypothecaire schuld van € 6.725.000,-, waarbij opgemerkt dient te worden dat het totale zekerhedenpakket van de Rabobank groter is dan enkel deze 1ste hypothecaire inschrijving.
** De huidige taxatiewaarde van de eigen woning is € 1.800.000,- (WOZ 1-1-2016 = € 1.716.000,-). De woning is voorbelast met een 1ste hypothecaire inschrijving van de Rabobank ter hoogte van € 900.000,- met een hypothecaire schuld van € 775.000,-. In deze hypothecaire inschrijving voor de Collin investeerders zit dus een ruime zekerheidswaarde.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de startende entiteit Restaurant Festijn Culinair B.V. met een score Verhoogd risico. Restaurant Tang-Dynastie B.V., Festijn Culinair Onroerend Goed B.V., Tang-Dynastie Onroerend Goed B.V. en Tang-Dynastie Holding B.V. worden gekwalificeerd met een score Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico, gelijk met die van Restaurant Festijn Culinair B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op een kwalitatief haalbaarheidsonderzoek opgesteld door het horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners, onderbouwde prognoses op zowel vennootschappelijk als geconsolideerd niveau, definitieve geconsolideerde jaarcijfers 2015 en 2016 en halfjaarcijfers 2017. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Vanuit de huidige onderneming is er al jaren sprake van een stabiele en winstgevende exploitatie. In 2016 is er sprake van een geconsolideerde omzet van € 2.494.000,- en een operationele cashflow van € 314.000,-. Het netto cashflow overschot, na aflossing en vervangingsinvesteringen, komt uit op € 105.000,- (Goed). In 2017 komt de verwachte geconsolideerde omzet, onderbouwd door halfjaarcijfers, uit op € 2.500.000,- met een verwachte operationele cashflow van € 319.000,- en een netto cashflow overschot van € 150.000,- (Goed). In 2018, het jaar van investeren, komt de verwachte geconsolideerde omzet uit op € 2.525.000,- met een operationele cashflow van € 238.000,-. Deze daling heeft te maken met de hogere rentelasten door de financieringen van Rabobank en Collin Crowdfund. Omdat zowel Rabobank als Collin Crowdfund een aflossingsvrije periode van 12 maanden hebben ingebouwd is de aflossing in 2018 nihil. Hierdoor komt het verwachte netto cashflow overschot uit op ruim € 200.000,- (Excellent). In 2019 zal Restaurant Festijn Culinair B.V. een bijdrage gaan leveren aan de geconsolideerde exploitatie. De geconsolideerde omzet zal naar verwachting stijgen naar € 5.161.000,- met een operationele cashflow van € 642.000,-. Na vervangingsinvesteringen en aflossingen resteert er volgens prognose een netto cashflow overschot van € 107.000,- (score Ruim voldoende). Voorzichtigheidshalve beoordelen wij de Rentabiliteit op Ruim voldoende, gelijk aan de verwachting in 2019.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2016, rekening houdend met de aanwezige stille reserve in het bestaande onroerend goed, komt uit op 33,3% (score Ruim voldoende) op een gecorrigeerd balanstotaal van circa € 3.700.000,-. Door de bestaande exploitatie zal het eigen vermogen per ultimo 2017 naar verwachting stijgen naar 39,1% (score Goed) op een gecorrigeerd balanstotaal van bijna € 3.800.000,-. 2018 is het jaar van de investeringen. Hierdoor zal er een forse balansverlenging plaats gaan vinden. De solvabiliteit zal naar verwachting dalen naar 17% (score Voldoende) op een gecorrigeerd balanstotaal van ruim € 9.300.000,-. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Voldoende, gelijk aan de situatie na investering inclusief de aanwezige stille reserve. Verder zien wij extra comfort in de ruime hypothecaire gedekte waarde van het privé woonhuis.

Liquiditeit
Omdat er in de bedrijfsvoering van de onderneming nauwelijks sprake is van debiteuren en de voorraden bestaan uit levensmiddelen, is de post kortlopende activa in verhouding klein ten opzichte van de kortlopende passiva (voornamelijk crediteuren en aflossingsverplichtingen). Hierdoor geeft de current ratio een vertekend beeld. Beoordelen we de liquiditeit op basis van de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) kunnen we constateren dat deze op een aanvaardbaar niveau uitkomt. Verder financiert de Rabobank onder andere een kredietfaciliteit ter hoogte van € 425.000,- zal er in 2018 nauwelijks worden afgelost door de ingebouwde aflossingsvrije periode bij zowel Rabobank als Collin Crowdfund. Alles overziend beoordelen wij de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

-Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen een waardebon ter waarde van € 50,- in te leveren bij Tang Dynastie of Festijn Culinair.
Daarnaast wordt er onder deze investeerders van € 2.500,- of meer 2 vliegtickets verloot naar Hong Kong.

-Investeerders van € 1000,- tot € 2.500,- ontvangen een waardebon ter waarde van € 25,- in te leveren bij Tang Dynastie of Festijn Culinair
Daarnaast wordt er onder deze investeerders van € 1.000,- tot € 2.500,-  1 vliegticket verloot naar New York. 

De trekking van deze vliegreizen zal plaatsvinden tijdens de openingsceremonie van het nieuwe restaurant, waarvoor alle investeerders uitgenodigd worden.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Voor wat betreft het in ontvangst nemen van de vliegtickets, hiervoor moet uw anonimiteit worden opgeheven.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12203 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2018 om 14:26
investeerder-28318 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2018 om 13:35
investeerder-17895 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2018 om 13:31
investeerder-20026 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
18-02-2018 om 8:19
investeerder-24251 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-02-2018 om 7:35

Reacties

Investeerder – 18337
23-01-2018 17:17
Welk rentepercentage is er over de Rabobank leningen verschuldigd?

Collin Crowdfund
23-01-2018 17:19
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

Het gemiddelde rentepercentage voor de totale Rabobank financiering is 3,5%.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 50500
24-01-2018 11:24
Wordt de Colin-Crowdfund lening achtergesteld jegens de Rabobank (en/of anderen)?

Collin Crowdfund
24-01-2018 11:30
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.
De lening die verstrekt wordt door de investeerders via Collin Crowdfund wordt niet achtergesteld.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 50420
25-01-2018 16:02
Hoe zit het met de beschikbaarheid van personeel dat in het restaurant moet gaan werken, bijv. koks en bediening?

Investeerder – 20252
25-01-2018 16:23
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag. Wij hebben al een chef een manager en een assistent manager. De rest van het personeel wordt ruim voor de opening verworven of verschoven. Wij hebben goede connecties en een breed netwerk voor de werving en selectie van goed personeel.

Groeten,
Tang Dynastie

p.m.j. van den Boogaard
26-01-2018 11:47
Is het een lening met maandelijkse aflossing en rente betalingen?

Collin Crowdfund
26-01-2018 12:09
Beste investeerder,

Het betreft inderdaad een lening met een maandelijkse aflossing en rente betaling. Zoals te lezen is in de pitch zijn de eerste 12 maanden aflossingsvrij. De maandelijkse lineaire aflossing in de daaropvolgende 60 maanden bedraagt €6.250,- wat resulteert in een totale aflossing na 72 maanden van €375.000,-. De restantschuld zal na deze 72 maanden worden afgelost. Hierdoor zal de totale ontvangen rente hoger uitkomen dan wanneer er lineair volledig afgelost wordt.

met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 50774
29-01-2018 10:04
Wordt de tweede hypothecaire inschrijving voldoende gedekt op basis van commerciële waardering van de onroerende zaken?

Collin Crowdfund
29-01-2018 10:11
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag.

Ja, de tweede hypothecaire inschrijving is voldoende gedekt op basis van commerciële waarderingen. Op de eigen woning is sprake van een substantiële overwaarde van ruim € 900.000,-. Dit levert een LTV (waarde lening ten opzichte van waarde onderpand) op van 67%. De LTV na 72 maanden komt uit op 25%. Hieruit blijkt dat de tweede hypothecaire inschrijving meer dan voldoende is gedekt. Daarnaast maken we u er nog graag op attent dat er naast de hypothecaire zekerheid ook nog zekerheid wordt afgegeven in de vorm van een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 100.000,- die van materiële aard is en een eerste pandrecht op inventaris/ machines en voorraden van zowel het nieuwe als het bestaande restaurant.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

W.G. Hollander
29-01-2018 10:12
Geachte heer Schaefers en mevrouw Tang,

Wat leuk dat jullie de vliegreizen actie hebben uitgebreid! Ik kijk uit naar de openingsceremonie 🙂

Vriendelijke groet, Wouter (investeerder)

Investeerder – 51993
12-02-2018 15:06
Ja mijn eerste investering op Collin Crowdfund en als ik dan lees van de extra beloning helemaal geweldig!!
Investeerder – 50999
01-02-2018 19:17
Ik heb meerdere keren heerlijk gegeten in Tang Dynastie.
Prima restaurant. Dat geeft ook vertrouwen voor dit nieuwe project.
Daarom wat geïnvesteerd.
Ik vind zelf de naam iets minder geslaagd, maar ik zal er zeker komen eten als het klaar is.

Investeerder – 51410
05-02-2018 12:34
Ik begrijp dat het pand nog gebouwd moet worden. Drie vragen: 1) wanneer gaat het nieuwe restaurant open? 2) is de bouwtekening reeds geaccordeerd door de gemeente, of zijn er nog bezwaarmogelijkheden mogelijk? 3) is reeds een aannemer beschikbaar voor de bouw.

Y. Tang
05-02-2018 15:33
Beste investeerder,

Hieronder treft u onze antwoorden aan op uw vragen.
1) de verwachte openingsdatum is februari 2019.
2) Er zijn geen bezwaarmogelijkheden. Het plan past binnen het bestemmingsplan.
3) De aannemer is bekend.

Met vriendelijke groeten,

Yuk-ha Tang

Investeerder – 51510
05-02-2018 16:15
Beste Zus en Zwager,
We hebben zojuist geïnvesteerd.
Ik wens jullie hierbij heel veel succes met dit enorme FC restaurant in Almere.
Wij zijn hartstikke trots op jullie.
We LOVE YOU.

Ondernemer

Crowdfund Coach


Arnaud Satter