43727

Wetlands Outdoor

€ 100.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 200
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-12-2022 in 1 uur volgeschreven door 200 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Wetlands Outdoor
Sector Recreatie/sport
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 01-09-2009
Website www.wetlands-outdoor.nl

Leendoel

Barry Vaartje (1984) heeft na zijn tijd bij het Korps Mariniers een opleiding aan het CIOS en een HBO-opleiding tot leefstijlcoach afgerond. Hierna is hij aan de slag gegaan als zelfstandig fitnessinstructeur en personal trainer. Sinds 2015 exploiteert Barry zijn eigen sportschool Fitnust in Scherpenzeel. Om inkomensverlies te voorkomen tijdens de coronaperiode is Barry gestart met outdooractiviteiten, Wetlands Outdoor, zoals een obstaclerun clinic, boogschieten, Jenga XXL, escaperoom en supverhuur. Inmiddels geeft Barry ook survivaltrainingen aan een vast aantal leden, wat nog steeds groeit. Wetlands Outdoor organiseert ook evenementen zoals de jaarlijkse mudrun en trailrun. Daarnaast verzorgt Barry ook groepsactiviteiten zoals bedrijfsuitjes, schoolreisjes en zomerweken voor kinderen, en dragen deze activiteiten substantieel bij aan zijn omzet. Voor deze groepsactiviteiten is Wetlands Outdoor een samenwerking aangegaan met restaurant Pieter Poot en Fries en Fruitig, een platform met accommodaties tot 70 personen aan de Friese meren onder beheer, die groepsuitjes faciliteert. Marjolein is verantwoordelijk voor het draaien van de groepsactiviteiten, het website beheer en de administratie. Tenslotte is Wetlands Outdoor ook een erkend leerbedrijf. Barry huurt de locaties voor deze outdooractiviteiten nu van derden. Hierdoor is hij veel tijd kwijt aan reizen en het verplaatsen van de benodigde equipment. Barry en Marjolein willen nu het onroerend goed aan de Lemsterweg 25 te Langelille aankopen. Dit betreft een vrijstaande, gemoderniseerde woonboerderij uit 1960 met 158m2 woonoppervlak op een perceel van 33.425m2. Met deze aankoop kan Barry zijn outdooractiviteiten op één locatie laten plaatsvinden. Daarnaast is het onroerend goed gelegen tegenover een vestiging van vakantiepark De Roompot, wat extra omzet kan genereren.  

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 90.000,- . De vaste rente bedraagt 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 760.000
Roerende zaken € 20.000
Kosten koper € 35.000
Totaal € 815.000
Eigen inbreng € 198.500
Achtergestelde leningen ouders € 100.000
Rabobank € 416.500
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn de heer B. Vaartjes handelend onder de naam Wetlands en mevrouw M.J.F. Kemperman. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé-vermogenspositie van de ondernemers is momenteel ruim op basis van de overwaarde op het privé woonhuis. 
 • De lening van de heer G.J.A.S. Kemperman en mevrouw C.D. Kemperman – Withagen ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van de heer G.J.A.S. Kemperman handelend onder de naam Administratiekantoor Kemperman en mevrouw C.D. Kemperman – Withagen ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Wetlands Outdoor worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het onroerend goed met als adres: Lemsterweg 25, 8484 KK te Langelille, kadastraal bekend als sectie J nummer 12 te Oudetrijne, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank ter hoogte van € 620.000,- met een gelijke openstaande schuld. Hiervan is er € 170.000,- verstrekt ter overbrugging van de verkoop van de huidige woning. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 14 november 2022 heeft het onroerend goed op dit moment een marktwaarde van € 745.000,-.  
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 6 maanden (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden). Deze vergoedingsrente komt voor 50% toe aan de investeerders en voor 50% aan Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien u de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Wetlands Outdoor is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en geprognosticeerde jaarcijfers van Wetlands Outdoor. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De gepresenteerde balanscijfers zijn gebaseerd op de prognosecijfers 2022 van Wetlands Outdoor. De vaste activa van Wetlands Outdoor bedraagt naar verwachting per 31 december 2022 € 247.000,-. Hierin is de getaxeerde waarde van de grond opgenomen, net als de aankoopprijs van de roerende zaken die van de vorige eigenaar worden gekocht voor € 20.000,-. Naast de woonhuisfinanciering van de Rabobank en de financiering van Collin van € 100.000,-, wordt er een lening van € 100.000,- verstrekt welke achtergesteld is aan de lening van Collin. Hiermee bedraagt de solvabiliteit per 31 december 2022 62%. 

De gepresenteerde cijfers van de resultatenrekening zijn gebaseerd op de gerealiseerde omzet tot en met 30 september 2022 (€ 100.000,-) en de verwachte omzet voor oktober tot en met december 2022. Marjolein werkt in loondienst, waarmee ze een modaal inkomen verdient. Dit inkomen is niet meegenomen in de resultatenrekening.

Jaarcijfers

Balansoverzicht ultimo 2021-2022

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 36.000 € 247.000
Vlottende activa € 3.000 € 8.000
Overige vlottende activa € 10.000 € 25.000
Totaal € 49.000 € 280.000

Passiva

  2021 2022
Eigen vermogen € 42.000 € 173.000
Langlopende schulden € 100.000
Kortlopende schulden € 7.000 € 7.000
Totaal € 49.000 € 280.000

Geprognosticeerde winst- en verliesrekening 2022

  2022
Omzet € 136.000
Bruto winst € 96.000
Kosten € 41.000
Resultaat € 55.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-349524 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-12-2022 om 14:06
investeerder-351135 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2022 om 14:06
investeerder-306892 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-12-2022 om 14:06
investeerder-254993 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-12-2022 om 14:06
investeerder-86455 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-12-2022 om 14:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders