43022

Whailey B.V.

€ 120.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 237
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 237 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Whailey B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 02-08-2021
Website www.whailey.nl

Leendoel

Antoine Schonewille werkt vanuit Whailey B.V. als consultant en vastgoedondernemer. Momenteel heeft Antoine een consultant overeenkomst welke loopt tot 01-02-2024 waaruit hij (ook) maandelijkse inkomsten genereerd.
Het overgrote deel van zijn vastgoedportefeuille bestaat uit garageboxen, welke gespreid zijn over verschillende plaatsen in Nederland. Tot op heden zijn alle aankopen gedaan vanuit eigen middelen. De ondernemer is nu tegen twee bedrijfsunits inclusief parkeerplaatsen aangelopen, welke nog gerealiseerd dienen te worden middels een koop-/aannemingsovereenkomst en daarna zullen worden gebruikt voor de verhuur. De financiering via Collin Crowdfund benodigd is voor de helft van de aankoopsom van deze bedrijfsunits. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 120.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, een slottermijn van € 120.000 in de 36e termijn en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsunits aan de Phileas Foggstraat 116 A 02 + Phileas Foggstraat 116 A 03

€ 240.000
BTW € 50.000
Totaal € 290.000
Eigen inbreng € 170.000
Collin Direct € 120.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Whailey B.V.
 • A.P.H.M. Schonewille geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 120.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 120.000,- bedrijfspand met als adres: Phileas Foggstraat 116 A 02, kadastraal bekend als sectie F nummer 17817 Appartementsindex 2, 20 en 21 te Emmen en van het bedrijfspand met als adres: Phileas Foggstraat 116 A 03, kadastraal bekend als sectie F nummer 17817 Appartementsindex 3, 22 en 23 te Emmen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een aankoopwaarde van € 240.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen het bedrijfspand inclusief parkeerplaatsen met als adres: Phileas Foggstraat 116 A 02, kadastraal bekend als sectie F nummer 17817 Appartementsindex 2, 20 en 21 te Emmen en van het bedrijfspand inclusief parkeerplaatsen met als adres: Phileas Foggstraat 116 A 03, kadastraal bekend als sectie F nummer 17817 Appartementsindex 3, 22 en 23 te Emmen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Bij aanvang van de lening zal er € 44.000,- uitgeboekt worden. De rest van de lening zal worden uitgeboekt aan geldnemer op basis van de facturen die betaald zijn aan de aannemer. Per factuur zal er 50% (excl. BTW) worden uitgeboekt aan geldnemer.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Whailey B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers alsmede de opgestelde prognoses cijfers van Whailey B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting prognose
De ondernemer heeft een aantal koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten. Dit is dan ook de reden, waarom de huurinkomsten in het jaar 2022 nog beperkt zijn. Tot op heden is het vastgoed aangekocht vanuit eigen middelen. De geprognosticeerde huurinkomsten op de units aan de Phileas Foggstraat 116 A 02 en A 03 te Emmen bedragen € 16.800,-.

Jaarcijfers

Balans prognose ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 626.000
Vlottende activa € 41.000
Overige vlottende activa € 33.000
Totaal € 700.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 580.000
Langlopende schulden € 120.000
Kortlopende schulden
Totaal  

Winst- en verliesrekening prognose 2022 + 2023 

  2022 2023
Consultancy opbrengsten € 59.000 € 65.000
Huuropbrengsten € 12.000 € 62.000
Bruto marge € 72.000 € 127.000
Kosten € 60.000 € 74.000
Netto winst € 12.000 € 53.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-66939 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-09-2022 om 11:37
investeerder-34308 heeft € 200 geïnvesteerd.
05-09-2022 om 11:37
investeerder-30265 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-09-2022 om 11:36
investeerder-341004 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-09-2022 om 11:36
investeerder-246923 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-09-2022 om 11:36

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders