37655

Whole Trading Holland B.V.

€ 40.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 97
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 97 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Whole Trading Holland B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwen onroerend goed
Datum van oprichting 10-11-2016
Website www.wholetradingholland.com

Leendoel

Whole Trading Holland B.V. houdt zich bezig met het verkopen van gereedschappen, chemische onderhoudsmiddelen en verbruiksmateriaal aan diverse branches. Ondernemer Dick Kievit wil de kantoorruimte waar ze klanten en leveranciers ontvangen moderniseren en zoekt daar een financiering voor.

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing kantoorruimte € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Whole Trading Holland B.V. en D. Kievit Holding B.V.
  • Door de heer D. Kievit wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring gegeven op het woonhuis met adres: Doormanstraat 4, 3274 LK Heinenoord, kadastraal bekend als sectie H nummer 655 te Heinenoord. Op basis van de huidige WOZ-waarde van € 335.000,- hebben we de overwaarde ingeschat op circa € 145.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Whole Trading Holland B.V. en D. Kievit Holding B.V. zijn beide Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Whole Trading Holland B.V. en D. Kievit Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De coronacrisis heeft een impact gehad op de omzet in de eerste “echte” Corona maanden, echter ziet de ondernemer nu juist vooral, naast de toenemende omzet, nieuwe kansen ontstaan voor het bedrijf om extra omzet te scoren en nieuwe klanten binnen te halen. De coronacrisis eist enorme flexibiliteit van de ondernemer, waarbij op de veranderende markt ingespeeld moet worden. Als een kleinere onderneming zijn zij op dat punt sterk; flexibiliteit, kwaliteit en ontzorging zijn drie speerpunten van de onderneming. Ook aan de inkoopzijde zijn zij inventief met het vinden van nieuwe kansen, gecreëerd door de coronacrisis.

Jaarcijfers

Balans overzicht geconsolideerd ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 561.000
Vlottende activa € 855.000
Overige vlottende activa € 70.000
Totaal € 1.486.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 459.000
Langlopende schulden € 414.000
Kortlopende schulden € 613.000
Totaal € 1.486.000

Winst- en verliesrekening geconsolideerd 2019

Omzet € 1.447.000  
Bruto winst € 562.000  
Kosten € 505.000  
Belasting € 10.000
Netto winst € 47.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 10:06
investeerder-95907 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 10:05
investeerder-108668 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 10:05
investeerder-181125 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 10:05
investeerder-182495 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-09-2020 om 10:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders