39541

Wiesan

€ 70.000  |  6,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 148
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 148 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Wiesan
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-01-1992
Website www.wiesan.nl

Leendoel

Ondernemer Jeffrey Wieser exploiteert sinds 2008 (voorheen geëxploiteerd door vader) de onderneming Wiesan. Wiesan is specialist in het leveren en monteren van allerlei soorten plafonds en wanden. De activiteiten bevinden zich voornamelijk in Den Haag en omstreken. Door de groei van de onderneming is er behoefte aan aanvullende opslag, hiervoor wordt een bedrijfsunit aangekocht. De bedrijfsunit zal door DGM Assets Holding B.V., waarvan Jeffrey Wieser enig aandeelhouder is, worden aangekocht, welke ook als debiteur is aangemerkt.

Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsunit € 57.000
Verbouwing € 13.000
Totaal € 70.000
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor deze financiering zijn:
  • De heer J. Wieser handelend onder de naam Wiesan. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijke aansprakelijkheid kan gezien de overwaarde op een ander bedrijfspand (in privé in bezit) op dit moment als materieel worden beschouwd. 
  • DGM Assets B.V.
  • DGM Assets Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000,- op de aan te kopen bedrijfsunit aan de Laan van Waalhaven 127, box 37, te 's-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De bedrijfsunit wordt aangekocht voor € 57.000,-

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor zowel Wiesan, DGM Assets B.V. als DGM Assets Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Wiesan. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan geen negatieve impact te ondervinden aan de gevolgen van corona. 

Toelichting jaarcijfers
De cijfers zijn op basis van de resultaten van de eenmanszaak Wiesan, waarbij 2020 betrekking heeft op het eerste halfjaar.  Het balanstotaal van DGM Assets B.V. en DGM Assets Holding B.V. per 31-12-2019 is respectievelijk €1.153 en €5.305.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020-06

Activa

  2020-06
Vaste activa € 120.000
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 129.000

Passiva

  2020-06
Eigen vermogen € 41.000
Langlopende schulden € 61.000
Kortlopende schulden € 27.000
Totaal € 129.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 133.000  
Bruto winst € 78.000  
Kosten € 27.000  
Resultaat € 51.000  

 

Winst- en verliesrekening 2020-06

Omzet € 83.000  
Bruto winst € 53.000  
Kosten € 16.000  
Resultaat € 37.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108328 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-04-2021 om 11:10
investeerder-193439 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-04-2021 om 11:09
investeerder-121817 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-04-2021 om 11:09
investeerder-235853 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-04-2021 om 11:09
investeerder-77700 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-04-2021 om 11:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders