33096

Wijgergangs Totaal Tuinen

€ 39.000  |  6,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 65
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-09-2019 in 1 uur volgeschreven door 65 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Wijgergangs Totaal Tuinen
Sector Landschapsverzorging
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-07-2017
Website N.v.t.

Leendoel

Sinds Nick Wijgergangs voor zichzelf begonnen is als hovenier in 2017 blijft hij groeien. Ook de hoeveelheid gereedschappen en materialen die hij gebruikt neemt toe. Om zijn gereedschappen en materialen op te slaan wil hij een stuk grond met daarop een schuur kopen. Hier heeft hij een financiering voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 39.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 39.000
Collin Direct € 39.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn meneer N.G.A. Wijgergangs – van Thiel handelend onder de naam Wijgergangs Totaal Tuinen en mevrouw W.M. van Thiel – Wijgergangs. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 39.000,- gevestigd op de aan te kopen grond. En een tweede op het woonhuis aan de Paterstraat 1 te Den Dungen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 193.725,-, hierop rust een openstaande schuld van € 173.000,-; de woning heeft een WOZ waarde van € 202.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Wijgergangs Totaal Tuinen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische (concept) cijfers van Wijgergangs Totaal Tuinen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 (concept)

Activa

  2017 2018 (concept)
Vaste activa € – € 13.000
Vlottende activa € 8.000 € 4.000
Overige activa € 5.000 € 12.000
Totaal € 13.000 € 29.000

Passiva

  2017 2018 (concept)
Eigen vermogen € 12.000 € 28.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 1.000 € 1.000
Totaal € 13.000 € 29.000

Winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 62.000  
Bruto winst € 57.000  
Kosten € 10.000  
Resultaat € 37.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3395 heeft € 400 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 9:23
investeerder-93166 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 9:19
investeerder-5689 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 9:19
investeerder-84228 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 9:19
investeerder-5686 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-09-2019 om 9:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders