39592

Willemsen Groep B.V. 2

€ 70.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 146
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-04-2021 in 23 uur volgeschreven door 146 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Willemsen Groep B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 03-11-2010
Website www.willemsenbouwbedrijf.nl

Leendoel

De Willemsen Groep bestaat naast de holding uit Willemsen Bouw & Onderhoud B.V. en Willemsen Kitwerken B.V. Het bedrijf richt zich voornamelijk op bouw en onderhoud (projecten), waarbij zij zich profileren als betrouwbare bouwpartner. De heer Martin Willemsen is DGA van de Willemsen Groep B.V. en echtgenote Geurtje en zoon Luke zijn ook werkzaam voor het bedrijf. De ondernemer is op zoek naar werkkapitaal zodat hij (grootschalige) projecten kan voorfinancieren.

Met deze lening zal de huidige financiering uit 2019 worden afgelost.

Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 35.000
Werkkapitaal € 35.000
Totaal € 70.000
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Willemsen Groep B.V.
  • Willemsen Bouw & Onderhoud B.V.
  • Willemsen Kitwerken B.V.
 • Door de heer M.D. Willemsen wordt een borgstelling afgegeven voor de hoogte van het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een vijfde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000,- op het woonhuis aan de Roghairweg 13, te Rhenen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met cumulatief (zelfde hypotheekhouder) een inschrijving van € 208.529,-  en openstaande schuld ter hoogte van € 210.000,-. De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 391.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Willemsen Groep B.V. is Verhoogd risico. De scores voor Willemsen Bouw & Onderhoud B.V. en Willemsen Kitwerken B.V. zijn Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische, geconsolideerde cijfers over 2019 en 2020 van Willemsen Groep B.V. en een geconsolideerde prognose voor 2021. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Het coronavirus heeft geen negatieve invloed gehad op de ontwikkelingen van Willemsen Groep. Inherent aan de bouwsector is er niet of nauwelijks sprake geweest van terugval in omzet. De omzet is in 2020 juist gestegen ten opzichte van 2019. Zowel de bouwactiviteiten als de kitwerken hebben plaats kunnen vinden.

Toelichting jaarcijfers
De Willemsen Groep is de afgelopen jaren qua omzet gegroeid van € 150.000,- in 2017 naar ruim € 600.000,- in 2020. Ook voor 2021 wordt er een verdere groei verwacht. Echter is de winstgevendheid van diverse projecten achtergebleven op de oorspronkelijke prognoses en heeft dit geresulteerd tot beperkte verliezen in de afgelopen jaren. Door een adequate planning en voor- en nacalculatie verwacht men een verbetering van de resultaten. Afgesproken is dat de accountant een actieve rol krijgt door maandelijks de maandresultaten met de familie Willemsen te bespreken. Feitelijk krijgt de accountant een mentorrol waarbij niet de groei, maar de winstgevendheid van de onderneming prioriteit heeft.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 22.000
Vlottende activa € 100.000
Overige vlottende activa € 11.000
Totaal € 133.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € -21.000
Langlopende schulden € 58.000
Kortlopende schulden € 96.000
Totaal € 133.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 645.000  
Bruto winst € 329.000  
Kosten € 333.000  
Netto winst € -4.000  

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 740.000  
Bruto winst € 460.000  
Kosten € 416.000  
Netto winst € 44.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-245508 heeft € 1.700 geïnvesteerd.
24-04-2021 om 12:43
investeerder-72348 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-04-2021 om 12:41
investeerder-245518 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
24-04-2021 om 12:11
investeerder-16378 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2021 om 11:48
investeerder-195115 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2021 om 11:24

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders