39710

WJKB

€ 100.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 166
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 166 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam WJKB
Sector Recreatie
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Opknappen paardenstallen
Datum van oprichting 17-09-2008
Website www.campingtweeprovincien.nl

Leendoel

Sinds september 2016 exploiteert Ineke de Wacht samen met haar partner Leo camping de Twee Provinciën. Het is een kleinschalige camping met dertig ruime staanplaatsen, vier bed and breakfasts, een trekkershut, tweeëntwintig stallen, drie hectare weiland, een drafbaan en een gezellige kantine. De ondernemer wil de paardenstallen renoveren en is daarvoor op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een slottermijn van € 82.500,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Opknappen paardenstallen € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de mevrouw I. de Wacht handelend onder de naam WJKB. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde van het onroerend goed.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het onroerend goed aan De Monden 3 te Elsloo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- en openstaande schuld van € 350.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 14-04-2021 heeft het onroerend goed een huidige marktwaarde van € 670.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor WJKB is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van WJKB De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De inkomsten van de onderneming bestaat uit verschillende onderdelen. Zo heeft de ondernemer ‘gewoon’ huur ontvangen vanuit de verhuur van de woningen. De camping is daarentegen wel vorig jaar tot 15 juni gesloten geweest. De boekingen daarna zijn toen enkel gestegen, omdat men veelal in Nederland op vakantie ging waardoor de negatieve invloed van de sluiting van de camping minimaal is gebleven.

Toelichting jaarcijfers
De partner van de ondernemer heeft een aantal jaar geleden een ongeluk gehad. Voor de verzorging ontvangt de ondernemer PGB budget, met dit inkomen kan men worden voorzien van de eerste levensbehoeften. Een deel van het onroerend goed is zakelijk geactiveerd op de balans. Het langlopend vreemd vermogen heeft betrekking op de financiering van het onroerend goed. Na renovatie van de paardenstallen wordt een verhoging van omzet verwacht, dit is ook meegenomen in de prognose 2021.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 258.000
Vlottende activa € 4.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 262.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 40.000
Langlopende schulden € 222.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 262.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 62.000  
Bruto winst € 61.000  
Kosten € 53.000  
Resultaat € 8.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 94.000  
Bruto winst € 91.000  
Kosten € 68.000  
Resultaat € 23.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-194736 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-06-2021 om 11:05
investeerder-59233 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-06-2021 om 11:05
investeerder-4058 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-06-2021 om 11:05
investeerder-2668 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-06-2021 om 11:04
investeerder-219037 heeft € 600 geïnvesteerd.
01-06-2021 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders