45354

Woefert VOF

€ 630.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 579
Reeds
geïnvesteerd

91 %

57.000 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

9 %

28 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed

Samenvatting

Paul en Jessica zijn jonge, ambitieuze en hardwerkende ondernemers. Ze hebben, op de huidige gehuurde locatie, een paar jaar ervaring opgedaan met de hondenopvang, hondenuitlaat en de trimsalon. Ze kunnen nu een hele mooie locatie met vergunning kopen in Maarheeze. Hiertoe hebben ze eerder al hun eigen woning met overwaarde verkocht zodat ze de nodige eigen middelen kunnen inbrengen. Naast de locatie nemen ze tevens de klanten over van de huidige eigenaresse. Op de locatie gaan ze hun eigen ‘woonkamer’ concept introduceren.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 750.000,-. Naast de eigen inbreng van € 120.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 630.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 505.000,-. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemers zijn Paul Aleman en Jessica Aleman-Peters ten deze handelend voor zich en als vennoten van de vennootschap onder firma Woefert VOF. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 630.000,- gevestigd op het aan te kopen onroerend goed aan de Hugten 25, 6026 RG te Maarheeze, kadastraal bekend Sectie B, nummer 1406 te Gemeente Maarheze. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 685.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum d.d. 19-04-2023.
  • De huidige en toekomstige roerende zaken van Woefert VOF worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een hondenpension met bedrijfswoning in Maarheeze (NB).

Ondernemer

De heer Paul Aleman (31 jaar) en mevrouw Jessica Aleman-Peters (27 jaar) runnen sinds eind 2021 een V.O.F. met activiteiten op het gebied van hondenopvangactiviteiten. Jessica heeft vroeger bij een dierenarts gewerkt en verricht al meer dan 6 jaar werkzaamheden op het gebied van het trimmen van honden. De laatste jaren is dit sterk geprofessionaliseerd en is ze volledig voor zichzelf gaan werken. Paul Aleman heeft gewerkt als verkoper in de autobranche en is in de loop van 2020 gestart met de verkoop van producten (voeding, speeltjes etc.) voor honden en hondenbezitters. Uiteindelijk heeft men eind 2021 besloten om er volledig hun werk van te gaan maken met uitbreiding naar een hondenopvang en uitlaatservice. 
In de zomer van 2022 hebben ze hun woning verkocht om op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor een hondenpension.

Onderneming

Om de hondenopvang en trimsalon te kunnen gaan starten is men in 2021 een ruimte gaan huren in Aalst. De activiteiten bestaan uit een Hondenopvang, een Hondenuitlaatservice, de verkoop van aan honden gerelateerde producten als speeltjes en diverse kluiven en een Trimsalon 
In 2022 heeft men ervaren dat er onder mensen behoefte is aan goede opvang voor de honden. In de buurt van Eindhoven (en dan vooral aan de zuidkant) zitten weinig andere aanbieders terwijl er wel veel hondenbezitters zijn. Daarom is men op zoek gegaan naar een mooie nieuwe locatie.
Op de nieuwe locatie zijn er ruimtes om 34 honden op te vangen (dagopvang/overnachting) in het hondenpension. Daarnaast is het plan om in Maarheeze een ruimte te verbouwen tot trimsalon zodat de honden die daar in de opvang zitten getrimd kunnen worden. Het pand in Aalst-Waalre waar nu de hondendagopvang zit wordt ingericht als trimsalon met de huidige inventaris. 
De ondernemers hebben een uniek concept waarbij men geen kennels gebruikt, maar de honden de vrijheid geeft in een woonkamer speciaal ingericht voor honden. Hierdoor heeft men een betere positie in de honden branche waarbij het de klant meer waard is om hun hond naar Woefert te brengen. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun hond niet onder te brengen in een kennel. Bij Woefert socialiseren de honden met ondernemers en de andere honden die in de roedel leven. Zo leren ze beter om te gaan met andere honden. 
Onroerend goed
Het onderpand betreft een hondenpension met bedrijfswoning, terrein, erf, tuin en ondergrond. Het totale oppervlak van het terrein is 3.055 m2. De woning en gebouwen zijn in 1950 gebouwd en in 2012 volledig gerenoveerd. De bedrijfsruimte heeft een oppervlakte van 114 m2, de bedrijfswoning 132 m2. De staat van onderhoud is goed. Op het terrein zit reeds een vergunning voor hondenpension.

De LTV (Loan to Value) is 92% bij de start en 74% bij de slottermijn.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 700.000,-
Kosten € 50.000,-
Totale investering € 750.000,-
Eigen middelen € 120.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 630.000,-

Leenbedrag: € 630.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 505.000,-

Overige financiers:
Er zijn geen andere langlopende financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Woefert VOF is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 en de prognoses voor 2023 en 2024. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet bedroeg in 2022 € 141.000,- met een overschot in de operationele cashflow na privé opnames van € 48.000,-. De nieuwe locatie wordt gekocht inclusief alle klanten waarbij het hondenpension bijna altijd volledig vol was. Wel zullen, als gevolg van de concept verandering, de prijzen worden verhoogd. Voor 2023 wordt er een totaal omzet van de eerste locatie plus het resterende deel van het jaar voor de 2e locatie verwacht van € 291.000,- met een overschot in de operationele cashflow na privé opnames van € 88.000,-. Voor het eerste volledige jaar met 2 locaties wordt een omzet van € 404.000,- geprognotiseerd. We kwalificeren de afloscapaciteit Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2022 bedroeg de solvabiliteit 84% op een balanstotaal van € 75.000,-. Door de aankoop van het onroerend goed wordt de balans flink groter. De eigen middelen worden gedeeltelijk betaald uit middelen in de VOF en gedeeltelijk door vrijgekomen middelen uit de verkoop van de eigen woning in privé. De solvabiliteit na aankoop zal daardoor circa 23% bedragen op een balanstotaal van € 849.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Paul Aleman en Jessica Aleman-Peters ten deze handelend voor zich en als vennoten van de vennootschap onder firma Woefert VOF. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 630.000,- gevestigd op het aan te kopen onroerend goed aan de Hugten 25, 6026 RG te Maarheeze, kadastraal bekend Sectie B, nummer 1406 te Gemeente Maarheze. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 685.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum d.d. 19-04-2023.
  • De huidige en toekomstige roerende zaken van Woefert VOF worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door met name de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6741 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2023 om 14:19
investeerder-109658 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2023 om 13:52
investeerder-165007 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2023 om 13:39
investeerder-29495 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-05-2023 om 13:24
investeerder-385562 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
28-05-2023 om 13:08

Ondernemer

Paul en Jessica Aleman

Crowdfund Coach


Marc Kogels