32443

WorkForce Holland

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 198
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-07-2019 in 7 uur volgeschreven door 198 investeerders

Samenvatting

WorkForce Holland slaat de brug naar werk, voor mensen die van werk moeten of willen veranderen  Het WorkForce Holland programma omvat loopbaanoriëntatie gesprekken maar voorziet er vooral in dat mensen in beweging gebracht worden. Hier zijn vooral netwerkgesprekken voor nodig, de afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk dat in Whatunga ondergebracht is. In Whatunga zitten duizenden werkende professionals die allen bereid zijn een netwerkgesprek te voeren met iemand die een loopvraag heeft. Met de netwerkgesprekken wordt bereikt dat mensen geïnspireerd raken, verder op weg geholpen worden in hun loopbaanoriëntatie en uiteindelijk ‘via via’ een baan vinden die bij hen past.

De eerste jaren (vanaf 2011) hebben vooral in het teken gestaan van software ontwikkeling en bouwen aan het netwerk. De omzetontwikkeling is daarom tot nu bescheiden geweest. Nu de netwerkorganisatie haar kritische omvang bereikt heeft, de software gereed is en de personele organisatie staat beginnen de klanten in toenemende mate steeds grotere opdrachten te plaatsen. Dit is de reden voor deze aanvraag. Vanaf 2019 wordt een stevige omzetontwikkeling verwacht.

De opdrachtgevers zijn aansprekend en betreffen vooral banken en verzekeraars (ING, Rabobank, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Friesland Campina en diverse Woning Corporaties). Deze opdrachtgevers zijn volop met organisatie aanpassingen bezig en geven daarom vanaf begin dit jaar volop opdrachten aan WorkForce Holland.  Omdat er laat in het traject gefactureerd kan worden en er gemiddeld na drie maanden betaald wordt ontstaat er een kredietbehoefte om de debiteuren te kunnen financieren.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft WorkForce Holland B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn WorkForce Holland B.V., WorkForce Holding B.V., De Melckfabrieck B.V., Mad Work Holding B.V. en Datema LB B.V.
 • De heer J.H. Freese geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer E. Datema geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 110.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van WorkForce Holland B.V. worden verpand aan de investeerders.

Leendoel

Voor de groeiversnelling is werkkapitaal nodig dat vooral bedoeld is om de groeiende debiteurenportefeuille te financieren.

Ondernemer

Beide ondernemers Eric Datema (1980) en Johann Freese (1965), hebben zeer ruime ervaring met loopbaandienstverlening, outplacement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Eric en Johann zijn complementair. Eric brengt met name creativiteit in de onderneming terwijl Johann meer de zakelijke kant van de onderneming leidt. Wanneer noodzakelijk hebben beide ondernemers voldoende brede kwaliteiten om de onderneming als geheel te leiden.

Eric Datema is de bedenker en oprichter van WorkForce Holland. Vanaf 2011 is hij het idee gaan uitwerken en begon hij het noodzakelijk netwerk op te bouwen. Eric studeerde Human Resource Management aan de Hanzehogeschool te Groningen en heeft ruime ervaring met loopbaanbegeleiding als (job)coach.

Johann Freese is sinds 2014 directeur en mede eigenaar van WorkForce Holland. Johann is onder andere dertien jaar directeur geweest bij Aob Compaz waar hij uitgebreide HR ervaring opgedaan heeft Met zijn zakelijke kwaliteiten die hij eerder als directeur, bestuurder en toezichthouder opgedaan heeft, heeft hij de toen nog prille onderneming tot een echt bedrijf gemaakt. 

Onderneming

Activiteiten
Werk vinden begint vanuit informele contacten, dan is er dus een drempelloos "via via" nodig. Zo is WorkForce Holland ontstaan. Een variant op LinkedIn met als belangrijk verschil dat het gaat om echte gesprekken in plaats van alleen een online connectie. Het netwerk van WorkForce is ondergebracht in Whatunga. Whatunga bestaat uit werkende mensen (3000) die het leuk vinden te helpen bij de ontwikkeling of realisatie van jouw loopbaanplan of bij het maken van de juiste loopbaankeuzes. Door slimme – eigen ontwikkelde – software worden in een handomdraai de juiste netwerkcontacten gevonden. De loopbaanadviseur van WorkForce zorgt voor begeleiding, bestaande uit het opstellen van een loopbaanplan waarna er netwerkafspraken via Whatunga gemaakt worden.  De netwerkcontacten in Whatunga worden beloond voor het meedenken en het creëren van baankansen. De meeste werkende professionals schenken deze beloning aan een goed doel.

Historie
De onderneming is in 2011 gestart door beide heren in een andere conjunctuur. Destijds ging het vooral om reorganisaties en outplacement. Nu verschuift het accent meer naar binden & boeien. De eerste jaren hebben vooral in het teken gestaan van software ontwikkeling en het opbouwen van het netwerk. De omzet- en resultaatontwikkeling is daarom tot nu bescheiden geweest. Nu de netwerkorganisatie haar kritische omvang bereikt heeft, de software gereed is en de personele organisatie staat, beginnen de klanten in toenemende mate steeds grotere opdrachten te plaatsen. Vanaf dit jaar is er sprake van een stevige omzetontwikkeling. De hiermee gepaard gaande groei van de debiteuren portefeuille verklaart de behoefte aan extra werkkapitaal.

Ambitie
De ambitie van WorkForce Holland gaat verder dan het organiseren van een soepele overstap van de ene baan naar de andere baan. De onderneming staat ook nadrukkelijk voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij mensen elkaar helpen, Power to the people.

Een inclusieve samenleving
WorkForce Holland wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin niemand wordt uitgesloten en mensen elkaar helpen en kansen bieden. Dat geldt niet alleen voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de samenleving als geheel. WorkForce Holland schenkt een deel van de omzet via het Whatunga netwerk aan maatschappelijk relevante doelen, door per netwerkgesprek € 50,- te doneren.   

Werk zoeken en werk vinden doe je niet alleen en ondernemen doe je niet alleen voor jezelf.  In de visie van de onderneming is het belangrijk bij te dragen aan informele structuren, die de leefomgeving verstevigen.

Structuur

Onderstaand treft u een uitgebreidere toelichting aan van de aandelenverhoudingen, die niet volledig zijn weergegeven in het organigram:
Whatunga B.V.

 • 75% aandelen – WorkForce Holding B.V.
 • 25% aandelen – Mad Work Holding B.V.

WorkForce Holland B.V.

 • 24,81% aandelen – Mad Work Holding B.V.
 • 15,04% aandelen – De Melckfabrieck B.V.
 • 60,15% aandelen – WorkForce Holding B.V.

Special Forces B.V.

 • 40% aandelen – Mad Work Holding B.V.
 • 60% aandelen – WorkForce Holding B.V.

Mad Work Holding B.V.

 • 80% van de aandelen – Datema L.B. B.V.
 • 20% van de aandelen – bezit een derde.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Benodigd extra werkkapitaal (groei debiteuren) € 200.000,-
Totaal € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn WorkForce Holland B.V., WorkForce Holding B.V., De Melckfabrieck B.V., Mad Work Holding B.V. en Datema LB B.V.
 • De heer J.H. Freese geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer E. Datema geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 110.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van WorkForce Holland B.V. worden verpand aan de investeerders.

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor WorkForce Holland B.V., Datema LB B.B. en De Melckfabrieck B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor WorkForce Holding B.V. en Mad Work Holding B.V. bedraagt Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is bepaald aan de hand van de geconsolideerde concept jaarrekening van 2018 en door de accountant opgestelde exploitatie-, balans- en liquiditeitsprognose voor 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet in 2018 bedroeg € 239.000,- met een netto cashflow van € 13.000,-. In 2019 treedt de groeiversnelling op. De verwachte omzet bedraagt € 573.000,- met een netto cashflowoverschot van € 32.000,-. Er geldt een concentratie van de omzet bij enkele grotere opdrachtgevers (banken en verzekeraars) maar het totaal aantal opdrachtgevers is wel al dermate groot dat gesteld kan worden dat er een brede basis is. Voor 2020 wordt een verdere groei verwacht, de verwachte omzet bedraagt dan € 798.000,- met een netto cashflow overschot van € 99.000,-. We kwalificeren de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De onderneming is gedurende de opstartjaren nog nauwelijks winstgevend geweest, waardoor het eigen vermogen in 2018 met € 14.000,- (11%) nog laag is op een balanstotaal van € 118.000,-. In de prognose balansen zal het eigen vermogen verbeteren naar respectievelijk € 72.000,- (24%) op een balanstotaal van € 297.000,- in 2019 en € 219.000,- (53 %) op een balanstotaal van € 413.000,- in 2020. Op basis van 2018 hanteren we voor de Solvabiliteit de score Matig.

Liquiditeit
De liquiditeit in 2018 is voldoende met een current ratio van 1.4. Met de verstrekking van de lening van Collin Crowdfund ontstaat er een ruime liquiditeit. We kwalificeren hierdoor de Liquiditeit op Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een voucher voor een inspirerend loopbaangesprek van 1 uur. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38169 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 16:35
investeerder-45121 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 15:58
investeerder-49650 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 15:56
investeerder-36649 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 15:55
investeerder-16342 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-07-2019 om 15:45

Ondernemer

Eric Datema

Johann Freese

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach