44083

WP montage

€ 75.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 117
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-04-2023 in 1 uur volgeschreven door 117 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam WP montage
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing en inrichting onroerend goed
Datum van oprichting 15-10-2018

Leendoel

Wim is een timmerman en werkt voornamelijk aan monumentale en andere oude gebouwen om deze te renoveren. Dit heeft hij altijd in loondienst gedaan, maar hij is sinds oktober 2018 voor zichzelf begonnen als ZZP-er. Wim huurde voorheen een werkplaats maar bouwt momenteel een werkplaats voor zichzelf. De financiering via Collin Crowdfund is voor het afronden van de bouw van de werkplaats. 

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Afbouw werkplaats € 75.000
Totaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is de heer W.P.V. Poelen handelend onder de naam WP Montage. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard. 
  • De heer W.S.V.E.G. Poelen (zoon van geldnemer) en de heer J.J.L.V. Poelen (zoon van geldnemer) geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor het gehele leenbedrag. De waarde van deze borgstelling is momenteel materieel van aard op basis van onroerend goed in privé. De verbouwde werkplaats is in eigendom van de heer W.S.V.E.G. Poelen en de heer J.J.L.V. Poelen.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het onroerend goed met als adres: Keuter 20, 5864 CM te Meerlo, kadastraal bekend als sectie H nummer 477 te Meerlo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 170.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 07-02-2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van WP Montage worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor WP Montage is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van WP Montage. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers

De afgelopen jaren heeft Wim het resultaat uit zijn onderneming onttrokken. Wim heeft aangegeven dat de toekomstige onttrekkingen op een lager niveau zullen plaatsvinden, waardoor de financieringslasten naar verwachting gedragen kunnen worden. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € —
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa € —
Totaal € 5.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 2.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 5.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 71.000
Bruto winst €71.000
Kosten €4.000
Resultaat € 67.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-331800 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-04-2023 om 14:24
investeerder-299503 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-04-2023 om 14:24
investeerder-16089 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-04-2023 om 14:10
investeerder-18342 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-04-2023 om 14:10
investeerder-18288 heeft € 300 geïnvesteerd.
28-04-2023 om 14:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders