29872

Xworks Brand

€ 50.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 57
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-04-2018 in 1 uur volgeschreven door 57 investeerders

Samenvatting

Xworks is een handelsbedrijf met eigen productie in Sprang-Capelle. Het bedrijf vervaardigt lederen tassen, riemen en accessoires zoals polsbanden, kussens, BBQ schorten en lifestyle artikelen. Het ontwerp, de productie en de verkoop wordt in eigen beheer uitgevoerd. Naast eigen merkproductie wordt er ook onder private label geproduceerd. Xworks staat bekend als een oer-Hollands bedrijf.
 
In 2003 is Edwin Hendriks, na een carrière van 14 jaar bij Van Haren, met Xworks gestart, destijds gespecialiseerd in het vervaardigen van leren riemen. Inmiddels worden ook stoere, vrouwelijke lederen tassen gemaakt in een eigen stijl die steeds meer vrouwen aanspreekt. Edwin Hendriks is enig aandeelhouder van The Holland Brand Holding B.V., dat op haar beurt 100% aandeelhouder is van Xworks Brand B.V.

Financieringsbehoefte
Het betreft een co-financiering met Rabobank. De lening van de Rabobank wordt ter beschikking gesteld indien de gevraagde financiering via Collin Crowdfund is gefund. De totale investeringsbehoefte is € 110.000,-, waarvoor de Rabobank een vijfjarige lening van € 60.000,- verstrekt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste acht maanden aflossingsvrij. Vanaf de negende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 52 maanden. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft Xworks Brand B.V. en The Holland Brand Holding B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren zijn Xworks Brand B.V. en The Holland Brand Holding B.V. De heer E.A.P.M. Hendriks geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde. Hiervoor wordt tevens een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- gevestigd op de woning van de ondernemer. De lening door de heer S.C. Lemmers van € 45.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Verder worden een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer E.A.P.M. Hendriks en mevrouw M.T. Vloerbergh afgesloten voor een bedrag van minimaal € 50.000,- en de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van The Holland Brand Holding B.V. en Xworks Brand B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Leendoel

Als gevolg van het tegenvallende jaar 2017 zijn de betalingstermijnen bij crediteuren en belastingen opgerekt. Met de huidige financieringen via Rabobank en Collin Crowdfund ontstaat er naar verwachting weer een normale situatie.

Ondernemer

Edwin Hendriks (1968) heeft 14 jaar gewerkt voor Van Haren schoenen, waar hij onder andere de inkoop deed voor de keten Shoosz. Van Haren is een onderdeel van de Duitse Deichmann groep, één van de grootste spelers ter wereld op schoenengebied. Edwin heeft een mbo-opleiding, aangevuld met middenstandsdiploma’s. Zijn kernkwaliteiten zijn het ontwikkelen van commerciële collecties en de verkoop hiervan. 

Onderneming

Xworks (www.xworks.nl) is bekend van de tassen die in Sprang-Capelle worden ontworpen en met de hand worden gemaakt. Het is een oer-Hollands product met een ambachtelijke kwaliteit voor de vrouw die zich bijzonder mag voelen. Een eigen stijl die steeds meer vrouwen aanspreekt door de kernwaarden: oer-Hollands, authentiek, handgemaakt, kwaliteit en uitstraling. Het merk breidt zich steeds meer uit met originele lifestyleproducten. Xworks vervaardigt naast lederen tassen ook riemen en accessoires zoals polsbanden, kussens, BBQ schorten en lifestyleartikelen. Het ontwerp, de productie en verkoop gebeurt met een klein team vanuit eigen beheer. Naast de productie voor het eigen merk wordt er ook onder private label geproduceerd. 

De doelgroep bestaat uit modieuze vrouwen in de leeftijd van 30 tot 55 jaar die midden in het leven staan. De tassen, riemen en accessoires vinden aftrek in het midden en hoge segment. De focus ligt op de Nederlandse markt. Daarnaast zijn er voldoende kansen in Duitsland. Xworks maakt en creëert eigen trends en haalt ideeën op uit de markt en op beurzen in Europa.

Missie 
De missie is om sterk “Oer-Hollands” te produceren en verkopen. 

Doelstellingen
Het bedrijf heeft de ambitie om de verkoop(punten) verder uit te breiden in met name Duitsland. Over vijf jaar zal Xworks bij meer verkooppunten beschikbaar zijn en zal de verkoop via de online webshop verder zijn gegroeid. Hiermee wordt een solide basis voor de toekomst van het merk Xworks gelegd.

Positionering in markt 
Wat het prijsniveau betreft bevinden de tassen van Xworks zich in het midden- tot hoge segment met een gemiddelde winkelverkoopprijs tussen € 170,- en € 240,-. 

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De belangrijkste klanten zijn de (lederwaren)winkels. Verder wordt zaken gedaan met gerenommeerde webshops die een belangrijk marktaandeel hebben in Nederland (Little Green bag, Duifhuizen, Van Os lederwaren en meer). Het Unique Selling Point (USP) is vooral gebaseerd op de eigen unieke (Nederlandse) productie. 

De kracht van het bedrijf ligt in de flexibiliteit en de aftersales voor haar klanten. Met vier FTE bedient Xworks een portefeuille van zo’n 200 verkooppunten in Nederland en Duitsland. Daarnaast is er een webshop en een eigen ‘store in store’ in een dameswinkel in Den Bosch. Het retourpercentage is ongeveer 1%.

Het jaar 2017 was een moeizaam jaar. Door de invoering van een ander organisatiemodel was op een forse omzetgroei gerekend, maar werd een omzetdaling gerealiseerd. Om deze reden is weer snel afscheid genomen van een groot deel van het personeel en is het bedrijf weer teruggekeerd naar het organisatiemodel van de succesvolle jaren voor 2017. Nu bestaat het bedrijf weer uit een klein team dat elkaar goed aanvult en Edwin kan zich weer volledig op zijn sterke punten richten. Hierdoor zijn ze flexibel, kunnen ze snel leveren en inspelen op trends. Dit is uniek omdat de concurrentie veelal produceert in het buitenland (Verre Oosten) waardoor de levertijden langer zijn en door de massaproductie geen sprake is van onderscheidende producten (alles lijkt op elkaar). Xworks is uniek omdat gewerkt wordt met een eigentijds ontwerp en leersoorten uit Nederland. Doordat er snel geproduceerd wordt, is de voorraad beperkt en is er nagenoeg geen incourante voorraad.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname krediet in rekening-courant bij andere bank € 45.000,-
Te betalen crediteuren inclusief belastingen € 65.000,-
Totaal € 110.000,-
Lening bij Rabobank € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste acht maanden aflossingsvrij. Vanaf de negende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 52 maanden.

Overige financieringen
Er is sprake van een co-financiering met de Rabobank, dat al een gedeeltelijke financiering aan het bedrijf heeft verstrekt. De totale kredietfaciliteit bij de Rabobank wordt € 95.000,- en deze bestaat uit een rekening-courant krediet van € 35.000,- en een vijfjarige lening van € 60.000,-. De afgegeven zekerheden zijn de verpanding van de inventaris, voorraden, debiteuren en transportmiddelen van Xworks Brand B.V. en The Holland Brand Holding B.V. De heer E.A.P.M. Hendriks heeft een borgstelling ter hoogte van € 35.000,- afgegeven en de lening van de heer S.C. Lemmers ter hoogte van ter hoogte van € 45.000,- wordt tevens achtergesteld ten behoeve van de Rabobank.

Risico

Zekerheden en voorwaarden 

  • De debiteuren zijn Xworks Brand B.V. en The Holland Brand Holding B.V.
  • De heer E.A.P.M. Hendriks geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op de woning aan de Breitnerlaan 1, 4907 NV Oosterhout verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door SNS Bank met een inschrijving van € 411.000,- inclusief rente en kosten en een openstaande schuld ter hoogte van € 358.000,-. De marktwaarde van de woning is op basis van een recent taxatierapport vastgesteld op € 382.500,-.
  • De lening van de heer S.C. Lemmers ter hoogte van € 45.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer E.A.P.M. Hendriks en mevrouw M.T. Vloerbergh voor een bedrag van minimaal € 50.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van The Holland Brand Holding B.V. en Xworks Brand B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Het betreft een co-financiering met Rabobank. De lening van de Rabobank wordt ter beschikking gesteld, indien de gevraagde financiering via Collin Crowdfund is gefund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft zowel Xworks Brand B.V. als The Holland Brand Holding B.V. de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2017 en de prognose 2018 en 2019. De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Over het jaar 2016 is, na een omzet van € 1.107.000,- een cashflow van € 80.000,- gerealiseerd (Excellent). Boekjaar 2017 was een verlieslatend jaar. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de forse personeelskosten, die het gevolg waren van het aantrekken van grote opdrachtgevers. Hierbij werd de focus vooral op grotere bedrijven gericht, waardoor meer personeel is aangenomen. Deze toenmalige koerswijziging heeft geresulteerd in een cashflowtekort van circa € 42.000,- over 2017 (score Matig). Deze strategie is achteraf geen succes gebleken en is eind 2017 weer radicaal omgegooid. Het bedrijf heeft een forse sanering doorgevoerd en is eind 2017 weer teruggegaan naar het oorspronkelijke winstgevende businessmodel: met een klein basisteam werken met focus op verkoop, hetgeen één van de sterke punten van de eigenaar is. Hiermee is een gezonde basis gelegd voor de toekomst en verwacht het bedrijf in 2018 weer winst te genereren. Na deze ingrijpende sanering is er nu een realistische prognose 2018 met een omzet van € 650.000,-. Ondanks deze lagere omzet wordt er, dankzij lagere personeelskosten en overige kosten, een cashflow van € 29.000,- geprognosticeerd (score Ruim voldoende). De eerste maanden van 2018 lopen voor op de prognose en dat geeft vertrouwen voor de rest van het jaar en de toekomst. Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden, hebben wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve gekwalificeerd op Voldoende. 

Solvabiliteit
Na het verliesjaar 2017 was er sprake van een negatieve solvabiliteit. Ultimo 2018 wordt, na achterstelling van een lening en realisatie van de prognose, een solvabiliteit verwacht van ruim 20% bij een balanstotaal van € 254.000,-. Wij hebben de Solvabiliteitsscore na achterstelling van de lening vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
Ultimo 2016 kwam de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) uit op 1,1 en scoorde daarmee Voldoende. Na het verliesjaar 2017 is de score met 0,8 Matig. Na sanering en verstrekking van de leningen bij Rabobank en Collin Crowdfund komt de current ratio ultimo 2018 uit op 1,9 en scoort daarmee Excellent. Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden, hebben wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen eenmalig een kortingsbon van 20% op een tas, riem of accessoire naar keuze via de webshop van Xworks Brand B.V.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-31508 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-04-2018 om 11:05
investeerder-11249 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-04-2018 om 11:05
investeerder-53330 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-04-2018 om 11:04
investeerder-19336 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-04-2018 om 11:04
investeerder-41321 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-04-2018 om 11:04

Ondernemer

Edwin Hendriks

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas