44282

Y.E. Arik (box 3)

€ 100.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 235
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 235 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer Y.E. Arik
Leendoel Vastgoed

Leendoel

De heer Y.E Arik is bezig met het opbouwen van zijn vastgoedportefeuille. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om een nieuwbouw bedrijfsunit aan te kopen voor de verhuur aan de Zandzuigerstraat 88 te Almere. De huurovereenkomst is al getekend. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor gedeeltelijke financiering van de aankoop. Er is sprake van een eigen inbreng voor de aankoop ter hoogte van € 40.000,-, waardoor de LTV bij aankoop 74% bedraagt. 

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een slottermijn van € 85.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom € 140.000
Totaal € 140.000
Eigen inbreng € 40.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer Y.E. Arik. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels moreel van aard. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op de aan te kopen bedrijfsunit aan de Zandzuigerstraat 88, 1333 HD te Almere, kadastraal bekend als sectie M nummer 2545, te Almere, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een taxatiewaarde van € 135.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12 december 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aan te kopen bedrijfsunit aan de Zandzuigerstraat 88, 1333 HD te Almere worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een box 3 financiering betreft is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie en is deze niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de toekomstige huuropbrengsten en het loon van de ondernemer. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De heer Arik kan de financieringsverplichtingen grotendeels voldoen vanuit zijn huurinkomsten. Daarnaast is er ruimte vanuit de arbeidsinkomsten minus de vaste lasten om aanvullende kosten op te vangen. De heer Arik beschouwt de aankoop als een investering op lange termijn.

Jaarcijfers

Jaarlijkse huuropbrengsten

Huuropbrengsten € 10.000
Exploitatiekosten € 2.000
Rente- en kosten Collin Crowdfund € 8.000
Netto cashflow € —

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-88194 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 11:09
investeerder-35828 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 11:09
investeerder-88447 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 11:09
investeerder-19474 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 11:08
investeerder-356078 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-01-2023 om 11:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders