29776

Yabbu

€ 125.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 128
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

14 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-07-2018 in 3 uur volgeschreven door 128 investeerders

Samenvatting

De ervaren ondernemer Willem Jacobs wil met zijn bedrijf de volgende stap in haar groei maken. Yabbu (www.yabbu.com) is een website en app die ervoor zorgt dat meetings een stuk sneller en praktischer kunnen worden uitgevoerd, of zelfs helemaal niet plaats hoeven te vinden, doordat alle agendapunten al van te voren afgehandeld kunnen worden. Vergaderen wordt door Yabbu korter, beter en leuker. Het zorgt voor gedragen besluiten, meer eigenaarschap en notulen schrijven behoort tot de verleden tijd. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Tjelp B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Tjelp B.V. en Jacobs Consultancy B.V. De heer W.G. Jacobs geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor de helft materiële waarde. Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Tjelp B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Tjelp B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Yabbu vraagt een financiering die wordt benut voor het inhuren van een extra developer, marketeer en business developer.

Ondernemer

Willem Jacobs (42) is grootaandeelhouder van Tjelp B.V., waarin Yabbu wordt geëxploiteerd. Hij heeft zijn studies Econometrie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Industrial Design & Engineering aan de Technische Universiteit in Delft met succes afgerond. Na zijn studie is Willem gedurende vijf jaar consultant geweest bij Quintel Strategy Consulting, waarna hij zijn ondernemerscarrière aftrapte met het Energietransitiemodel, een spin-off van Quintel Strategy Consulting. Hierna is Willem als ondernemer actief geweest in de consultancy bij Inspiring People en het Strategiekantoor. Sinds 2016 richt Willem zich naast zijn consultancywerkzaamheden ook op Yabbu. 

Onderneming

Yabbu (www.yabbu.com) is een website en app die ervoor zorgt dat meetings een stuk sneller en praktischer kunnen worden uitgevoerd, of zelfs helemaal niet plaats hoeven te vinden doordat alle agendapunten al van te voren afgehandeld kunnen worden. Vergaderen wordt door Yabbu korter, beter en leuker. Het zorgt voor gedragen besluiten, meer eigenaarschap en notulen schrijven behoort tot de verleden tijd. 

Historie
Yabbu wordt geëxploiteerd door Tjelp B.V. Deze onderneming is in 2011 opgericht door vier oprichters. In het begin focuste men zich op verschillende activiteiten en in 2016 is Willem Jacobs als enige van de vier originele oprichters verder gegaan, met de focus op Yabbu. 

Verdienmodel
Yabbu werkt met een freemium abonnementsmodel. Voor minder dan vijf gebruikers is Yabbu gratis, maar voor grotere groepen gebruikers is er het team model en het corporate model. Yabbu is een laagdrempelige applicatie die iedereen kan gebruiken. Bij grotere bedrijven bestaat meestal wel de behoefte aan een training "effectief vergaderen", aan advies over hoe Yabbu het beste kan worden uitgerold en soms een klein beetje hulp aan teams bij hun eerste meeting met Yabbu.

Marktinformatie
Vanuit Rabobank Cijfers & Trends blijkt dat de verwachting is dat de zakelijke softwaremarkt in 2018 met minimaal 5% zal groeien. Ontwikkelde software moet zo snel mogelijk naar de markt kunnen worden gebracht en flexibel op bestaande IT-architectuur kunnen worden aangesloten. Ondernemingen die in staat zijn voornoemde te ontwikkelen en te managen zijn onderscheidend in de softwaremarkt.

Concurrentiepositie
Yabbu biedt haar klanten een uniek product. Er zijn simpelweg geen andere tools waarmee je agendapunten voorafgaand aan de meeting kan verwerken en afhandelen, zodat er meer ruimte ontstaat voor de belangrijkste onderwerpen. Grote ondernemingen zoals Microsoft zullen naar verwachting niet snel gaan concurreren, want zij willen hun product niet complexer maken dan het nu al is door specifieke functionaliteiten toe te voegen, waar niet alle gebruikers op zitten te wachten. Niet voor niets werkt Microsoft samen met Yabbu om te zorgen dat hun gebruikers dadelijk via een add-in in Outlook gebruik kunnen maken van Yabbu. Microsoft wil toegevoegde waarde leveren door perfect geïntegreerde applicaties, die hun klanten kunnen gebruiken op het moment dat ze daar behoefte aan hebben. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal* € 155.000,-
Totaal € 155.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 125.000,-

*Het werkkapitaal wordt benut voor het aannemen/inhuren van een extra developer, marketeer en business developer.

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Tjelp B.V. en Jacobs Consultancy B.V.
  • W.G. Jacobs geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor de helft materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Tjelp B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Tjelp B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Tjelp B.V. als Verhoogd risico. Jacobs Consultancy B.V. kwalificeert Dun & Bradstreet als Laag risico. Voor deze aanvraag houden we de score Verhoogd risico aan. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers over 2017 van Tjelp B.V. en de prognoses voor 2018 en 2019 van Tjelp B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
Tjelp B.V. heeft in 2017 de ontwikkeling van Yabbu afgerond. In 2017 realiseerde men met een beperkt aantal klanten een omzet van € 61.000,-. Dat jaar realiseerde men een netto verlies van € 33.000,-. In 2018 stijgt de omzet volgens de prognose naar € 278.000,-, waar een netto winst van € 29.000,- van overblijft. Bij een genormaliseerde cashflow van € 34.000,- en een aflossingsdruk van € 15.000,- en een financieringsoverschot, resteert er volgens de prognose een ruim netto cashflowoverschot. Voor 2019 wordt er een omzetstijging naar ruim € 550.000,- verwacht, waar een netto winst van € 106.000,- van overblijft. De genormaliseerde cashflow is volgens de prognose € 141.000,- bij een aflossingsdruk van € 25.000,- resteert er een genormaliseerd cashflowoverschot van € 116.000,-. In de aanloopfase en ook in de toekomst kan men terugvallen op de consultancy werkzaamheden van Willem, waarvan de inkomenssteun in Jacobs Consultancy B.V. vallen. Deze B.V. is tevens debiteur voor de financiering van Collin Crowdfund, maar is niet meegenomen in de financiële analyse. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de modelmatige solvabiliteit ongeveer 0% bij een balanstotaal van € 196.000,-. Echter is er in het systeem van Yabbu ongeveer € 1.000.000,- aan eigen uren plus uren van derden besteed waarvoor een WBSO subsidietoekenning van € 250.000,- is verkregen. Hierdoor achten wij het passend om de Solvabiliteit als Voldoende te kwalificeren. 

Liquiditeit
Op het moment van financieren is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Yabbu ongeveer 1,1 (score Voldoende). Per ultimo 2018 verbetert de current ratio zich volgens de prognose naar 1,6. De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit debiteuren en liquide middelen, terwijl de vlottende passiva voornamelijk bestaat uit aflossingsdruk bij Collin en overige crediteuren. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders die € 1.000,- of meer investeren kunnen een maand lang gratis gebruik maken van de ‘Team-versie’ van Yabbu. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40772 heeft € 7.000 geïnvesteerd.
25-07-2018 om 12:03
investeerder-38922 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
25-07-2018 om 12:01
investeerder-53334 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
25-07-2018 om 11:59
investeerder-59117 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2018 om 11:53
investeerder-48848 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2018 om 11:44

Ondernemer
Willem Jacobs

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans