41301

Yarden en Yischai Vork

€ 450.000  |  6,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 447
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 447 investeerders

Samenvatting

Yarden (1993) en Yischai Vork (1997) kopen het pand gelegen aan De Pauwentuin 24 te Amstelveen aan. Het pand heeft een getaxeerde marktwaarde d.d. 6-12-2021 van € 600.000,-. Yarden en Yischai zullen het pand strippen en opnieuw opbouwen, dat wil zeggen een nieuwe indeling van de kamers, nieuw stucwerk, nieuw schilderwerk, nieuwe vloeren, nieuwe keuken en een nieuwe badkamer. Daarnaast zal er een aanbouw met opbouw (met extra badkamer) worden gerealiseerd wat 70m2 extra woonoppervlakte creëert. De marktwaarde na verbouwing is getaxeerd in hetzelfde taxatierapport op € 920.000,-. De LTV (Loan To Value) bij start is 75% en de LTV na verbouwing is 49%.

Invloed Coronavirus
Door de schaarste op de huidige woningmarkt en het feit dat Yarden de verbouwing onder zijn aansturing zal realiseren, zal het Coronavirus naar verwachting nauwelijks tot geen invloed hebben. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 775.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000,- De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van € 450.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Aangezien het een Box 3 financiering betreft is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het woonhuis aan De Pauwentuin 24, 1181 MR Amstelveen, kadastraal bekend als sectie H, nummer 8130 te Amstelveen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in de huidige staat van € 600.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 6 december 2021. Na verbouwing is het pand getaxeerd op € 920.000,-.
  • De debiteuren zijn de heer Y. (Yarden) Vork en de heer Y (Yischai) Vork. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van Yarden en van Yischai na de inbreng van de eigen middelen beperkt.
  • Men heeft de mogelijkheid om na de eerste acht maanden na start van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Men heeft de mogelijkheid om na de eerste tien maanden na start van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen een maand vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste drie maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aanschaf van het pand gelegen aan De Pauwentuin 24 te Amstelveen. Het pand zal worden verbouwd en daarna worden verkocht.

Ondernemer

De aankoop en de verbouwing van De Pauwentuin 24 zal worden gedaan door twee broers, Yarden en Yischai Vork. Yarden (1993) had, samen met een compagnon, voor de coronacrisis jaren een goedlopend taxibedrijf, waarbij hij 15 taxi’s verhuurd. Op dit moment komt de verhuur van de taxi’s weer op gang. Yarden heeft in het bedrijf een ruime buffer opgebouwd. Voordat hij het taxibedrijf had, heeft Yarden een HBO-opleiding afgerond en gewerkt als politieagent. In 2015 heeft Yarden, naast zijn andere werkzaamheden, samen met zijn vader een woonhuis aangekocht, gerenoveerd, verhuurd en weer verkocht. Dit vormde zijn start in het vastgoed. Inmiddels heeft hij meerdere woonhuizen aangekocht, gerenoveerd en weer verkocht. Inmiddels werkt Yarden samen met meerdere vaste werkmannen. Sinds de coronacrisis werkt hij zelf deels ook voor het aannemingsbedrijf waar hij mee samenwerkt. Deze zal ook de verbouwing van De Pauwentuin 24, onder zijn leiding, realiseren. Zijn broer Yischai (1997) is, na afronding van zijn MBO-opleiding en vlak voor de coronacrisis, ook een taxibedrijf gestart. Tijdens de coronacrisis, waarin er weinig werk was voor taxichauffeurs, heeft hij Yarden meegeholpen met de verbouwing van een pand.

Onderneming

De vastgoedprojecten waar Yarden en Yischai zich mee bezig houden, betreffen woonhuizen in en rond Amsterdam. Hij is daarbij gefocust op te koop staande woonhuizen waarbij het mogelijk is om extra waarde te creëren door extra vierkante meters aan woonoppervlak met een aanbouw en/of opbouw te realiseren. Yarden heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in het verbouwen van woonhuizen. Omdat hij zelf ook in Amsterdam woont, beschikt hij over veel marktkennis. 

Onroerend goed
Het pand aan De Pauwentuin 24 te Amstelveen heeft een getaxeerde martkwaarde d.d. 06-12-2021 van € 600.000,- met een woonoppervlakte van 98 m2. De verbouwingskosten zijn begroot op € 175.000,- waarbij bijna alles vernieuwd wordt en een extra aanbouw en opbouw (incl extra badkamer) geplaatst zullen worden. Door de aan- en opbouw zal het woonoppervlakte toenemen met 70m2 naar 168 m2. De getaxeerde waarde na verbouwing bedraagt € 920.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop De pauwentuin 24 € 600.000,-
Verbouwing € 175.000,-
Totale investeringsbehoefte € 775.000,-
Inbreng eigen middelen € 325.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 450.000,-

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 18 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van € 450.000,-

Er zijn geen overige financiers betrokken bij het project. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op het box 1 inkomen en op de getaxeerde marktwaardes van het aan te kopen pand. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Momenteel is Yarden deels in loondienst bij en werkt hij deels op provisiebasis voor een aannemersbedrijf. Hiermee verdient Yarden jaarlijks ongeveer € 50.000,-. Nu taxibedrijven weer op gang komen na de lockdown zal Yischai met zijn taxibedrijf ook weer inkomen kunnen gaan genereren. Met het inkomen van Yarden kan aan de betalingsverplichtingen van Collin Crowdfund worden voldaan. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 25%. Hierbij is rekening gehouden met de getaxeerde marktwaarde van het aan te kopen pand in huidige staat, te weten € 600.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het woonhuis aan De Pauwentuin 24, 1181 MR Amstelveen, kadastraal bekend als sectie H, nummer 8130 te Amstelveen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in de huidige staat van € 600.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 6 december 2021. Na verbouwing is het pand getaxeerd op € 920.000,-.
  • De debiteuren zijn de heer Y. (Yarden) Vork en de heer Y (Yischai) Vork. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van Yarden en van Yischai na de inbreng van de eigen middelen beperkt.
  • Men heeft de mogelijkheid om na de eerste acht maanden na start van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen twee maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Men heeft de mogelijkheid om na de eerste tien maanden na start van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen een maand vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste drie maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-48402 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 11:11
investeerder-37783 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 11:11
investeerder-135417 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 11:11
investeerder-62679 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 11:11
investeerder-19656 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-01-2022 om 11:11

Ondernemer

Yarden & Yischai Vork

Crowdfund Coach


Audrey Franssen