47277

Young Office Interiors B.V.

€ 150.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 412
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-02-2024 in 2 dagen volgeschreven door 412 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Young Office Interiors B.V.
Sector Interieur- en ruimtelijk ontwerp
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop belcellen en stilteboxen
Datum van oprichting 03-06-2019

Leendoel

Young Office Interiors B.V. is opgericht door Mark van Zijl en is actief als projectinrichter en specialist in belcellen en stilteboxen. Ze bieden klanten advies in het ontwerp en de realisatie van (kantoor)inrichting. Daarnaast bieden zij belcellen en stilteboxen aan voor verkoop. Ze wensen nu zelf een aantal belcellen en stilteboxen aan te kopen, zodat deze verhuurd kunnen worden. Mark van Zijl heeft in het verleden met Nilian Beheer B.V. eerder een tweetal financieringen gehad via Collin waarvan er reeds één succesvol is afgelost.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop belcellen en stilteboxen € 150.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Young Office Interiors B.V.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Aquamarijn 6, 3641 XG te Mijdrecht, kadastraal bekend als sectie A, nummer 4748 te Mijdrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 225.000,- en een openstaande aflossingsvrije schuld van € 225.000,-, en een tweede hypothecaire inschrijving door Collin Crowdfund ter hoogte van € 100.000,-. De tweede hypothecaire inschrijving is destijds in combinatie met een ander pand (eerste hypothecaire inschrijving) als zekerheid voor de financiering met leningnummer 35417 afgegeven. Het onroerend goed kent een waarde van € 420.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-11-2021.
  • De heer M.A. van Zijl en mevrouw A. Heemskerk (echtgenote) geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in de privéwoning waarop hypotheek wordt verkregen.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Young Office Interiors B.V. is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling onder andere gebruik gemaakt van de historische cijfers 2022 en tussentijdse cijfers 2023 tot en met 30 september 2023 van Young Office Interiors B.V. en de hypothecaire zekerheid. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden bestaan uit een tweetal leases en een kredietfaciliteit. De kortlopende schulden per 30-09-2023 bestaan met name uit nog te betalen belasting en sociale premies (€ 65.000,-) en crediteuren (€ 46.000,-). 

Jaarcijfers

Balans ultimo 2022 en tussentijdse balans 2023 per 30-09-2023

Activa

  2022 30-09-2023
Vaste activa € 34.000 € 76.000
Vlottende activa € 186.000 € 273.000
Totaal € 220.000 € 349.000

Passiva

  2022 30-09-2023
Eigen vermogen € 64.000 € 155.000
Langlopende schulden € 59.000 € 47.000
Kortlopende schulden € 97.000 € 147.000
Totaal € 220.000 € 349.000

 

Jaarrekening 2022 en voorlopige cijfers 2023 tot en met 30 september

  2022 2023 t/m 30-09-2023
Omzet € 314.000 € 428.000
Bruto winst € 135.000 € 232.000
Kosten € 85.000 € 120.000
Belasting € 8.000 € 21.000
Netto winst € 42.000 € 91.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-138845 heeft € 1.200 geïnvesteerd.
02-02-2024 om 11:23
investeerder-42135 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-02-2024 om 11:16
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
02-02-2024 om 11:16
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
02-02-2024 om 11:15
Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
02-02-2024 om 11:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders