38102

Ypma Consultancy & Interim Professional Verzekeren

€ 130.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 350
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-10-2020 in 1 dag volgeschreven door 350 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ypma Consultancy & Interim Professional Verzekeren
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Uitbreiding
Datum van oprichting 01-05-2015

Leendoel

Raymond Ypma houdt zich op dit moment met zijn onderneming Ypma Consultancy & Interim Professional Verzekeren bezig met interim opdrachten bij verzekeringsbedrijven. Hij wil zich meer gaan focussen op het geven van advies in verzekeringen, iets waar hij de juiste certificaten reeds voor in bezit heeft. Om de uitbreiding mogelijk te maken wil de ondernemer een pand gaan huren, een vergunning vanuit de AFM aanvragen en twee personeelsleden aannemen. Hij heeft een financiering nodig om de kosten met betrekking tot deze voorbereidingen te dekken.  

Er wordt een lineaire lening van € 130.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris bedrijfspand € 35.000
Huur bedrijfspand (eerste 4 maanden) € 6.000
Aanvraag vergunning AFM € 6.000
Bedrijfskapitaal € 83.000
Collin Direct € 130.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Meneer R.C. Ypma handelend onder de naam Ypma Consultancy & Interim Professional Verzekeren. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Mevrouw K. Ypma – Van den Brandhof
  • A.M. Vastgoedmanagement Holding B.V. en Haaglanden Advies B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op het huidige woonhuis aan Zaaierspad 1a, 3925SP te Scherpenzeel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 573.554,- en openstaande schuld van € 525.923,- . Het huis betreft een nieuwbouwwoning met een taxatiewaarde per 09-09-2019 van € 620.000,-. 
 • Raymond Ypma en Kirsten Ypma – Van den Brandhof geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Zaaierspad 1a in Scherpenzeel wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ypma Consultancy & Interim Professional Verzekeren is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers, tussentijdse cijfers en een prognose 2021 van Ypma Consultancy & Interim Professional Verzekeren. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer houdt in de voorbereiding op het uitbreiden rekening met de maatregelen rondom het coronavirus. Hij kiest, ook met het oog op de verwachtte groei, bewust voor een groter pand zodat voldoende afstand kan worden gehouden wanneer hij klanten ontvangt en daarmee de veiligheid van zowel de klanten als de collega’s gewaarborgd kan worden.

Toelichting cijfers
A.M. Vastgoedmanagement Holding B.V. en Haaglanden Advies B.V. zijn in januari 2020 opgericht om de werkzaamheden van Ypma Consultancy & Interim Professional Verzekeren onder te kunnen gaan brengen. Wegens de uitbraak van het coronavirus is dit echter uitgesteld. Er hebben nog geen activiteiten plaatsgevonden in deze twee vennootschappen. Het doel is om de verzekeringsactiviteiten na de crisis en bij de beoogde groei alsnog onder te brengen in deze vennootschappen. Mocht dit vanwege de crisis langer worden uitgesteld, zullen de vennootschappen worden geliquideerd.

In de prognose is rekening gehouden met het aannemen van twee nieuwe medewerkers. Deze nieuwe medewerkers hebben beiden een klantenportefeuille welke (deels) kan worden meegenomen. Ook kan de ondernemer door aanvraag van de vergunning zijn eigen netwerk beter gaan benutten waardoor meer omzet gegenereerd kan worden.

Kirsten Ypma – Van den Brandhof werkt op dit moment alleen voor Vallei Speelgoed, een speelgoedwinkel welke ook wordt gedreven met de eenmanszaak. Het aandeel van Vallei Speelgoed in de genoemde cijfers is niet noemenswaardig. De inkomsten van de eenmanszaak worden voornamelijk gegenereerd uit de werkzaamheden van Raymond Ypma.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 69.000
Vlottende activa € 32.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 101.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 23.000
Langlopende schulden € 64.000
Kortlopende schulden € 14.000
Totaal € 101.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 117.000  
Bruto winst € 110.000  
Kosten € 29.000  
Resultaat € 81.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 366.000  
Bruto winst € 358.000  
Kosten € 171.000  
Resultaat € 187.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-136225 heeft € 900 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 12:29
investeerder-39387 heeft € 200 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 12:22
investeerder-109596 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 12:18
investeerder-111987 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 12:09
investeerder-70690 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 12:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders