fbpx
39685

Z. Vision B.V.

€ 60.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 109
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 30-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 109 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Z. Vision B.V.
Sector Industrie
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop bedrijfsmatig onroerend goed
Datum van oprichting 02-10-2020

Leendoel

De heer Haddaji is sinds enkele jaren met zijn onderneming actief op het gebied van recyclen van machines en auto’s, waarbij wordt gehandeld in schroot, afval, restmaterialen en onderdelen. Afgelopen jaar heeft de ondernemer en zijn zakenpartner de bedrijfsstructuur aangepast van een vof naar een bv-structuur. De heer Haddaji heeft de mogelijkheid gekregen om het bedrijfsmatig onroerend goed waar de onderneming vanuit opereert over te nemen. Voor de aankoop is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden een slottermijn van € 25.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsmatig onroerend goed € 70.000
Overdrachtsbelasting € 4.200
Overige kosten € 4.250
Totaal € 78.450
Eigen middelen € 18.450
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Z. Vision B.V. (de holding van de ondernemer).
  • Er wordt door de heer Z. Haddaji een persoonlijke borgstelling afgegeven. De waarde van de borg is op dit moment moreel van aard.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed aan Oosterwijk WZ 24 G te Nieuw-Dordrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 11 maart 2021 heeft het bedrijfsmatig onroerend goed een marktwaarde van € 75.000,-. Het pand wordt aangekocht voor € 70.000,-
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen onroerend goed aan Oosterwijk WZ 24 G te Nieuw-Dordrecht worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Z. Vision B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huurinkomsten en de historische cijfers van Chapo Handelsonderneming (voormalige VOF, opgericht 08-02-2018) om te zien of er aan de huurverplichting voldaan kan worden. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Het coronavirus heeft volgens de ondernemer geen negatieve invloed gehad op bedrijfsactiviteiten van de werkmaatschappij. De omzet in 2020 is verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor.

Toelichting jaarcijfers
Vanuit de werkmaatschappij zal er huur worden betaald aan Z. Vision B.V. Er wordt jaarlijks € 16.320,- huur betaald. Het huurcontract is aangegaan voor 3 jaar en zal vervolgens stilzwijgend worden verlengd voor een periode van 1 jaar. Het bedrijfsmatig onroerend goed wordt gekocht van een bekende van de ondernemer.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 (voormalige vof)

Activa

  2020
Vaste activa € 35.000
Vlottende activa € 123.000
Overige vlottende activa € 42.000
Totaal € 200.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 167.000
Langlopende schulden € 8.000
Kortlopende schulden € 25.000
Totaal € 200.000

Winst- en verliesrekening 2020 (voormalige vof)

Omzet € 459.000  
Bruto winst € 214.000  
Kosten € 55.000  
Belasting € 33.000
Netto winst € 126.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108696 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-04-2021 om 11:02
investeerder-20602 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-04-2021 om 11:02
investeerder-72178 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
30-04-2021 om 11:01
investeerder-95586 heeft € 400 geïnvesteerd.
30-04-2021 om 11:01
investeerder-5729 heeft € 300 geïnvesteerd.
30-04-2021 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders