Sprout 7-12-2016

Zo ziet de ‘crowdladder’ eruit bij crowdfunding

Als ondernemer die crowdfunding overweegt zul je precies die crowd, die niche moeten vinden die past bij je onderneming en je wil steunen. Maar ‘de crowd’ is geen homogene massa: volgens de crowdfundingexperts van Douw & Koren bevindt jouw crowd zich op een ‘crowdladder’ met verschillende treden.

Dit is een voorpublicatie uit Het Grote Crowdfunding Boek

Bij crowdfunding benader je niet ‘de crowd’ maar ‘jouw crowd’: de groep mensen die precies past bij jouw project. Die crowd bevindt zich op een ladder met verschillende treden, schrijven Simon Douw en Gijsbert Koren in hun boek.

Crowdladder

Deze treden staan voor verschillende niveaus van betrokken- heid bij jouw project: onderaan bevinden zich de mensen die het dichtst bij jou en jouw project staan. Dit zijn respectievelijk de intimi (de warme contacten van jou en je team) en het netwerk (iedereen die je bij naam kent). Daarboven bevinden zich de mensen die jou en je project nog niet kennen, maar hier mogelijk wel interesse in hebben: de crowd. Hoe verder we naar boven gaan, hoe verder deze mensen van je af staan, en hoe moeilijker het zal zijn om hen te bereiken en te laten investeren.

Intimi

Helemaal onder aan de ladder bevinden zich de intimi. Dit zijn de warme contacten die je sowieso een warm hart toedragen, bijvoorbeeld vrienden, familieleden en zakelijke relaties. Dit zijn de mensen die je bij naam kent, zo zou kunnen opbellen en van wie je bijna zeker weet dat ze zullen investeren. Deze groep ga je als eerste benaderen, vaak al ruim voor de lancering van de campagne. Samen met deze groep haal je de eerste 20 procent van je doelbedrag binnen, daarna ga je je richten op de hogere treden van de ladder.

Netwerk

Boven de intimi bevindt zich het netwerk van jou en je teamleden. Mensen die al langere tijd betrokken zijn bij jou of je bedrijf en die al weten waar het om draait: kennissen, buren, maar ook je klanten en mensen die je vaak op social media tegenkomt. Je kent hen allemaal bij naam en hebt van iedereen directe contactgegevens.

Crowd

Geïnteresseerden zijn zij die nog niet bekend zijn met jou of je werk, maar van wie je wel haast zeker weet dat ze het leuk zouden vinden om betrokken te zijn. Deze mensen hebben affiniteit met jouw project of een aspect daarvan. Ook kunnen het mensen zijn die het waarom van jouw campagne ondersteunen. Start je in jouw stad een winkel met biologische streekproducten? Dan zijn stadsgenoten en gezonde foodies mogelijk geïnteresseerde doelgroepen. Denk hier ook out of the box. Het gebeurt met regelmaat dat een doelgroep waarvan je aanvankelijk dacht dat deze niet geïnteresseerd zou zijn, wel interesse heeft.

Doelgroepen bereiken

Het zal moeilijker zijn om deze doelgroepen te bereiken, omdat je de mensen binnen de groep niet kent en niet beschikt over directe contactgegevens. Per groep bepaal je hoe je deze groep zou kunnen bereiken. Wie of wat zou een ingang tot deze groep kunnen bieden? Misschien kun je een foodblogger benaderen zodat hij zijn netwerk vol foodies kan aanspreken. Of benader een buurtvereniging. Een potentieële crowd heeft meer vertrouwen nodig voordat men daadwerkelijk in jouw project zal investeren. Mensen zullen pas investeren als ze het gevoel hebben dat het project gaat slagen. Begin daarom pas met het benaderen van deze groepen als je 40 procent van het doelbedrag bij elkaar hebt.

Crowdfathers en crowdconnectors

Nog twee interessante spelers uit de Crowdladder van Douw en Koren zijn de crowdfathers en crowdconnectors. Crowdfathers zijn ervaren investeerders. Dit kunnen mensen zijn die vaker via een crowdfundingplatform aanzienlijke bedra gen investeren, maar ook vermogenden uit je eigen netwerk.

Crowdconnectors zijn mensen met een sterk verbindende kracht. Ze zijn goed in netwerken en zijn de uitgelezen personen om jouw verhaal verder te verspreiden en zo nog meer mensen te inspireren om mee te doen. Het kunnen vrienden zijn, maar bijvoorbeeld ook mensen uit de crowd die je niet kent maar wel hart hebben voor jouw project. Deze twee typen investeerders kunnen dus zowel tot de intimi als tot het netwerk en de potentiële crowd behoren. Een verschil tussen de crowdfathers en de crowdconnectors is de mate van anonimiteit: terwijl crowdconnectors zich vaak zeer openbaar maken, doen crowdfathers dat nauwelijks.

Welke trede levert het meeste op?

De band tussen een investeerder en de ondernemer heeft effect op de hoogte van het bedrag dat een investeerder wil bijdragen. Investeerders met wie nog geen band bestaat, dragen gemiddeld het minst bij. Opvallend is dat de hoogte van bijdragen van investeerders met wie een zwakke band bestaat en investeerders met wie een sterke band bestaat nauwelijks van elkaar verschillen, terwijl je zou kunnen verwachten dat investeerders met wie een sterke band bestaat, zoals vrienden en familie, meer bijdragen.

Een mogelijke verklaring is dat de transactie vaak plaatsvindt via een crowdfunding-platform en niet rechtstreeks tussen de investeerder en de initiatiefnemer zelf. Hierdoor ervaren investeerders met wie een sterke band bestaat mogelijk een minder sterke morele verplichting om meer dan gemiddeld bij te dragen.

Aan de slag

Wil je de crowdfunding-campagne laten slagen, dan moet je volgens het Crowdfundingboek van Douw en Koren allereerst zorgen dat je zo veel mogelijk mensen op de verschillende treden van de ladders krijgt, en probeert om zo veel mogelijk mensen in jouw intimigroep te krijgen.

Zie de crowdladder dus niet als een statische entiteit; laat de potentiële crowd zo veel mogelijk van boven aan de ladder naar beneden afdalen totdat ze onderdeel zijn van jouw netwerk.

Dat is een kwestie van goede voorbereiding en het stap voor stap uitvoeren van een sterke crowdfundingcampagne. Douw en Koren noemen serial crowdfunders als WakaWaka en Kromkommer als goede voorbeelden, waarbij de potentiële crowd van de eerste campagne het betrokken netwerk voor de volgende campagnes werd.