46598

Zoraïda Broos B.V.

€ 50.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 116
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 116 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Zoraïda Broos B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 22-06-2023
Website www.cafedezwarteruiter.nl

Leendoel

Zoraïda Broos is afgelopen jaren bedrijfsleider geweest bij het eetcafé De Zwarte Ruiter op 't Witte Paart. Het eetcafé is gevestigd in het centrum van Middelburg. Het café kent een vaste klantenkring welke voornamelijk uit lokale klanten bestaat. Aangezien de volledige bedrijfsvoering al bij haar ligt hebben de verkopers haar de mogelijkheid geboden om de exploitatie over te nemen. Een gedeelte van de overnamesom wordt gefinancierd middels een achtergestelde lening door de verkopers. Voor de overige overnamesom is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Activa € 60.000
Goodwill € 52.000
Werkkapitaal € 8.000
Totaal € 120.000
Achtergestelde lening Mate Beheer B.V. € 42.000
Achtergestelde lening de heer R.M. Gerritsen € 28.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Zoraïda Broos B.V.
  • De Zwarte Ruiter Middelburg B.V.
 • Mevrouw Z. Broos geeft een zakelijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer J. Timmerman (verkoper) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De lening van Mate Beheer B.V. ter hoogte van € 42.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van de heer R.M. Gerritsen ter hoogte van € 28.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Zoraïda Broos B.V. is Gemiddeld risico. De kwalificatie voor De Zwarte Ruiter Middelburg B.V. is Verhoogd Risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognosecijfers van De Zwarte Ruiter Middelburg B.V. De overall score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognose is samen met de boekhouder opgesteld. De afschrijvingen zullen in 2024 € 20.000,- bedragen, waardoor het netto cashflowoverschot na aflossing van de lening bij Collin naar verwachting € 19.000,- zal bedragen.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  Balans na financiering
Vaste activa € 112.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 8.000
Totaal € 120.000

Passiva

  Balans na financiering
Risicodragend vermogen € 70.000
Langlopende schulden € 40.000
Kortlopende schulden € 10.000
Totaal € 120.000

Winst- en verliesrekening prognose 2024

Omzet € 291.000
Bruto winst € 186.000
Kosten € 157.000
Afschrijving  € 20.000
Netto winst € 9.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-281941 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 13:15
investeerder-97340 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 13:15
investeerder-294186 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 13:14
investeerder-110773 heeft € 300 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 13:14
investeerder-44587 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-10-2023 om 13:13

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders