46137

Zorgeloos Wonen – Bruers Consultancy

€ 45.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 105
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-09-2023 in 1 uur volgeschreven door 105 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Zorgeloos Wonen – Bruers Consultancy
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Uitbreiding bedrijfsactiviteiten
Datum van oprichting 20-09-2010

Leendoel

Han Bruers is al jaren actief als hypotheekadviseur en pensioenspecialist. Afgelopen jaren heeft hij een nieuwe trend ontdekt, waarbij klanten zelf voor hun latere pensioen willen gaan sparen. Vanuit neutraal en defensief beleggen helpt hij klanten met pensioenopbouw. Graag zou hij deze tak binnen zijn werkgebied verder willen uitbreiden, waarvoor de heer Bruers werkkapitaal zoekt middels financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 45.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 45.000
Totaal € 45.000
Collin Direct € 45.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer G.J.M. Bruers handelend onder de naam Zorgeloos Wonen – Bruers Consultancy. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van €45.000,- op het woonhuis aan de Zijvaert 14, 5171MP te Kaatsheuvel, kadastraal bekend als sectie M, nummer 2990 te Loon op Zand, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 355.000,- en een openstaande schuld van € 260.630,- per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 382.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
  • De heer G.J.M. Bruers en mevrouw A.M.N.M. Verhoeven geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Zijvaert 14, 5171MP te Kaatsheuvel, kadastraal bekend als sectie M, nummer 2990 te Loon op Zand. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
  • Mevrouw A.M.N.M. Verhoeven geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 45.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Zorgeloos Wonen – Bruers Consultancy worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Zorgeloos Wonen – Bruers Consultancy is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Zorgeloos Wonen – Bruers Consultancy. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 8.000
Totaal € 9.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 5.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 4.000
Totaal € 9.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 115.000
Bruto winst € 68.000
Kosten € 17.000
Resultaat € 51.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15129 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-09-2023 om 14:09
investeerder-374630 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-09-2023 om 14:09
investeerder-9967 heeft € 200 geïnvesteerd.
06-09-2023 om 14:08
investeerder-174607 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-09-2023 om 14:08
investeerder-399681 heeft € 300 geïnvesteerd.
06-09-2023 om 14:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders