25028

Zorgeloosch Groep

€ 750.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 534
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

21 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-10-2016 in 4 uur volgeschreven door 534 investeerders

Samenvatting

Zorgeloosch is een 11 jaar bestaand bedrijf, opgericht door de 35-jarige Sander de Loo. Gekenmerkt door de grote focus op klanttevredenheid is Zorgeloosch in een kort tijdsbestek uitgegroeid tot een van de grootste organisaties voor hypotheekadvies en scheidingsbemiddeling.

Toonaangevend 
Het bedrijf staat bekend als toonaangevend in de sector en beschikt – als een van de 120 bedrijven in Nederland – over het Keurmerk Financieel Advies. De groei van Zorgeloosch is vorig jaar bekroond met een FD Gazellen Award. Inmiddels is Zorgeloosch ook genomineerd voor de Nationale Business Award 2016. Een mooi vervolg nadat men vijf keer door Independer.nl uitgeroepen is tot advieskantoor van het jaar.

Zorgeloosch werkt momenteel landelijk vanuit 5 vestigingen en 44 dependances. Eind 2016 en gedurende 2017 breidt Zorgeloosch uit naar 10 volwaardige full servicevestigingen. Ze heeft een unieke propositie ontwikkeld, waarbij de scheidingsbemiddeling en financieel echtscheidingsadvies door twee specialisten in één dossier worden verricht. Samenwerking op dit terrein, met grotere financiële instellingen, gaat de groei van deze onderneming verder versnellen.

Met ruim 150 professionals gaat Zorgeloosch voor lange termijn relaties aan, waarbij klanttevredenheid in de ruimste zin het leidende principe is.

Management Team 
Sander de Loo is de drijvende kracht en innovator. Hij beschikt over een ervaren MT, bestaande uit Erna Staals (CEO), Rob van Rooij (directeur externe betrekkingen en onder andere verantwoordelijk voor finance) en Jeremy Otter (manager scheiden). Daaronder zit een door de wol geverfd operationeel managementteam.   

Verdere activiteiten zustermaatschappijen
2Divorce Franchise: Een franchiseketen gespecialiseerd op mediation bij echtscheidingen.
Bol & Boosch: het bedrijf waarin naast callcenter activiteiten, ook de innovatie voor de groep is belegd.

Financieringsbehoefte

Voor de uitbreiding van het aantal vestigingen in Nederland vraagt Zorgeloosch een financiering via Collin Crowdfund van € 750.000,-, met een ondergrens van € 500.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

De aandelen van Zorgeloosch Groep B.V. zijn voor 95,1% in handen van S.J.M. de Loo Holding B.V., de personal holding van Sander de Loo. 4,9% is via Venator Beheer B.V. in handen van MT lid Rob van Rooij. S.J.M. de Loo Holding B.V. is samen met Zorgeloosch Groep B.V. en haar 100% dochters debiteur voor de lening via Collin Crowdfund.

Risico

Dun & Bradstreet geeft de score Laag risico aan. De Collin Credit Score is Goed. De debiteuren zijn S.J.M. de Loo Holding B.V. (ook eigenaar onroerend goed), Zorgeloosch Groep B.V., Zorgeloosch B.V., 2Divorce Franchise B.V., Bol & Boosch B.V. Daarnaast geeft de heer De Loo een borgstelling af voor het gehele financieringsbedrag. 

Video Pitch

Leendoel

Voor het laatste kwartaal 2016 en voor geheel 2017 plant Zorgeloosch, ter ondersteuning van haar groei, een uitbreiding van het landelijke netwerk.  

Op dit moment beschikt Zorgeloosch over 4 volwaardige vestigingen in Amersfoort, Leiden, Stompetoren en Venlo, van waaruit zowel front- als backoffice activiteiten plaatsvinden. Een vijfde vestiging (Hoogeveen) is nagenoeg ‘up and running’. Daarnaast werkt Zorgeloosch vanuit 44 kleine dependances van waaruit de frontoffice (mediator en hypotheekadviseur) de klanten ontvangen. 

Door de sterk stijgende instroom van nieuwe klanten – waarbij het de ambitie is binnen 24 uur opvolging te geven aan het eerste contact en dezelfde week het eerste kennismakingsgesprek te laten plaatsvinden, zal er verder geïnvesteerd dienen te worden in deze landelijke dekking. Voor het laatste kwartaal 2016 en voor geheel 2017 plant Zorgeloosch een uitbreiding van het landelijke netwerk, ter ondersteuning hiervan. 

Om de efficiënte bediening van de klanten van Zorgeloosch verder te versnellen, wil Zorgeloosch het aantal volwaardige vestigingen in hoog tempo uitbreiden van 5 naar 10. De facto betreft de investering van deze uitbreiding: het huren van ruimte, aanschaffen van kantoorinrichting, inventaris en aannemen van extra medewerkers. Per locatie zijn de maandelijkse kosten € 12.500,-. Maandelijkse last bij 5 nieuwe vestigingen: € 62.500,-.

Wij dekken met deze financiering de kosten gedurende 12 maanden € 750.000,-. Ondergrens: 
€ 500.000,-. Als deze ondergrens gerealiseerd wordt, zal het uitbreiden van nieuwe vestigingen getemporiseerd worden.

Ondernemer

DGA Sander de Loo (35 jaar, gehuwd en vader van Anna en Sofie) is na het afronden van het gymnasium in 1995 zelf gestart als adviseur met een klein kantoor in Noord-Holland. Al snel zag hij dat er duidelijke verbeteringen mogelijk en nodig waren en besloot zijn eigen kantoor op te richten. 

Optimalisatie van klanttevredenheid is altijd het leidende principe geweest. Hierdoor zijn veel ‘fans’ ontstaan die weer nieuwe klanten aanbrachten. Niet voor niets heeft Sander met zijn bedrijf 5 maal op rij de ‘Advieskantoor van het Jaar Award’ gewonnen (Independer.nl). Daarnaast is hier ook een ‘FD Gazellen Award’ aan toegevoegd en voor 2016 is de Zorgeloosch Groep genomineerd voor de ‘Nationale Business Award’.

Binnen Zorgeloosch c.s. is Sander de Loo de drijvende kracht en daarmee verantwoordelijk voor de sales en innovatie. Voor zaken als finance, externe betrekkingen, algemene management en marketing heeft Sander een sterk MT aangetrokken. 

Dit MT bestaat onder andere uit Erna Staals (CEO/marketing/e-commerce, ex Media Markt/Saturn, ex E-bay) en Rob van Rooij (externe betrekkingen en finance, ex ING, ex Rabo International). Het team wordt gecompleteerd door:

 • Paul Vlug – HR officer, ex-TMG
 • Markward van der Mieden – belast met Cultuur en Organisatie, hiervoor senior consultant bij Business Openers
 • Nancy van Loevesijn – Operationeel manager, ex formulemanager ING
 • Glenda de Loo – Financieel manager, voormalig data-analist Nuon
 • Maarten Woudstra – Marketing manager, bevlogen marketeer met een achtergrond in product ontwerpen, innovatie en klantbeleving.

Onderneming

Activiteiten
Zorgeloosch c.s. is gespecialiseerd in financieel advies bij hypotheken met een accent op het volledig ontzorgen van onze relaties bij echtscheidingen. Hier is een unieke propositie voor ontwikkeld, waarbij de scheidingsbemiddeling en financieel echtscheidingsadvies door twee specialisten in één dossier worden verricht. In Zorgeloosch is het financieel advies ondergebracht, conform WFT met AFM-vergunning. In de zusterbedrijven vinden de volgende activiteiten plaats: 

 • 2Divorce Franchise: Een franchiseketen gespecialiseerd op mediation bij echtscheidingen.
 • Bol & Boosch: het bedrijf waarin door young professionals naast callcenter activiteiten ook de innovatie voor de groep is belegd.

Onderscheidend vermogen Zorgeloosch nader toegelicht
Het unieke van Zorgeloosch: Scheiden voor een all-in tarief wat relatief laag is voor een landelijk dekkend full serviceconcept. Het tarief is mee te financieren in de hypotheek, waardoor er niet direct afgerekend hoeft te worden. 

Daardoor kent men een relatief lange debiteurentermijn van ca. 180 dagen, maar nagenoeg geen debiteurenrisico, omdat afrekening via de notaris plaatsvindt. Door een woonoplossing voor beide betrokken partners te realiseren, is Zorgeloosch onderscheidend in de markt. 

In Nederland scheiden jaarlijks ongeveer 34.000 echtparen. De meeste van deze stellen hebben een eigen woning. Daarnaast vinden er een nog eens 38.000 relatie beëindigingen (samenwoners) plaats mét een eigen woning. 

Advies van banken is doorgaans om de hypotheek op één naam te zetten, nadat er een convenant is, waarin de afspraken financieel en anderszins zijn vastgelegd. In de praktijk blijkt echter dat in de convenanten onvoldoende rekening gehouden is met de financierbaarheid van de woonwens. Banken werken niet mee aan de uitvoering van de afspraken die in de convenanten zijn vastgelegd; deze zijn niet in lijn met hun beleid. De gevolgen voor klanten zijn enorm. Zij dienen hun convenant opnieuw op te stellen: de gehele scheiding moet over. Hierdoor is de instroom in de ziekenboeg van de banken als gevolg van echtscheiding massief.

Door, als er nog geen convenant is, de stellen direct aan tafel te zetten met zowel een mediator als een financieel/hypotheek adviseur, wordt de woonoplossing direct centraal gesteld en de financiële haalbaarheid gegarandeerd. Natuurlijk is er daarna voldoende aandacht voor alle, vaak vervelende, aspecten van de echtscheiding. 

De markt is dus enorm en de innovatieve wijze waarop de propositie van Zorgeloosch is ingericht maakt dat er feitelijk geen sprake is van concurrentie. Overigens zou er ruimte zijn voor meerdere aanbieders en zal er lang nog geen sprake zijn van verdringing. 

Distributie vindt plaats via een landelijk opererend netwerk van mediators en adviseurs. De instroom van klanten is het gevolg van reputatie en is daarmee al jaren organisch. Versnelling van de groei wordt verwacht door samenwerking met financiële instellingen, die deze specifieke tak van sport uitbesteden. 

Zorgeloosch beschikt op dit moment over een kleine 150 professionals, verdeeld over de volgende aandachtsgebieden:  

 • Mediators: 35 
 • Studenten: 30 (Bol&Boosch)
 • Adviseurs: 30 
 • Mid-/backoffice: 25 
 • Ondersteuning/staf (marketing, hr, finance etc): 20 en 
 • Management :7

Missie
Samen met die 150 professionals, is de missie is om zoveel mogelijk mensen – die met echtscheiding worden geconfronteerd – volledig te ontzorgen en een fijne nieuwe start te laten maken. 

Perspectief
Zorgeloosch zal haar leidende positie verder uitbouwen en daarbij permanent focus houden op het verder verbeteren van de propositie. Klanttevredenheid blijft het leidende principe en niet winstoptimalisatie. De grootste worden respectievelijk blijven door de beste te zijn. 

Positie in de markt
Door innovatieve dienstverlening met een duidelijke strategie – gericht op maximale klanttevredenheid – is Zorgeloosch door Independer.nl vijf keer op rij uitgeroepen tot ‘Advieskantoor van het jaar’ daarnaast heeft het bedrijf de FD Gazellen Award gewonnen en is Zorgeloosch genomineerd voor de Nationale Business Award. Zorgeloosch Groep is een van de grootste onafhankelijke advieskantoren van Nederland.

MT en interne organisatie 
Naast het al genoemde meer strategische MT (en externe adviseurs als Omnyacc Accountants en ABN AMRO), heeft Zorgeloosch naast haar vestiging in Stompetoren ook full service vestigingen in Amersfoort, Leiden en Venlo en (nagenoeg gereed) Hoogeveen. Deze filialen worden aangestuurd door zowel het ‘strategisch MT’ als een direct daaronder functionerend ‘operationeel MT’ (o.a. Sales, Operatie, HRM, Finance, Marketing, etc). De adviseurs en mediators werken in een gezamenlijk dossier dat wordt vastgelegd in een geavanceerd CRM-systeem. Dit systeem is doorontwikkeld met Zorgeloosch tot een maatwerk Scheiden proces voor Zorgeloosch.

De Zorgeloosch Groep werkt onder een vergunning van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Jaarlijks vinden audits op de interne organisatie- en kwaliteit van dienstverlening plaats door het instituut Keurmerk.

Structuur

organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

Huidige financiering
De going concern financiering van Zorgeloosch is goed geregeld via huisbankier ABN AMRO (vanaf het prilste begin betrokken bij dit bedrijf en zeer betrokken bij de ontwikkeling hiervan). Juist deze zomer zijn alle faciliteiten opnieuw bevestigd. Het bedrijf heeft de beschikking over faciliteiten ter grootte van € 1.990.000, verdeeld over € 1.115.000 aan hypotheek en leningen (grotendeels geadministreerd bij S.J.M. de Loo Holding), € 875.000,- rekening-courant krediet (geadministreerd bij Zorgeloosch Groep c.s.). 

De huisbankier is akkoord met deze crowdfunding campagne en heeft aan Collin bevestigd dat deze campagne – uiteraard binnen normale bedrijfseconomische omstandigheden – geen gevolgen zal hebben voor de recentelijk opnieuw bevestigde kredietlijnen. De huisbankier heeft alle beschikbare zekerheden bedongen en verkregen inclusief borgstelling van de DGA. 

Additionele financieringsbehoefte
Om de efficiënte bediening van de klanten van Zorgeloosch verder te versnellen, wil Zorgeloosch het aantal volwaardige vestigingen in hoog tempo uitbreiden van 5 naar 10. De facto betreft de investering van deze uitbreiding: het huren van ruimte, aanschaffen van kantoorinrichting, inventaris en aannemen van extra medewerkers. Per locatie zijn de maandelijkse kosten € 12.500,-. Maandelijkse last bij 5 nieuwe vestigingen: € 62.500,-.

Onderverdeling per maand per individuele locatie is als volgt:

Huur € 2.500,-
Inventaris € 3.000,-
Bezetting € 7.000,-
Totale investeringsbehoefte € 12.500,-

Wij dekken met deze financiering de kosten gedurende 12 maanden € 750.000,-. Als de ondergrens van € 500.000,-. Als dat gerealiseerd wordt, zal het uitbreiden van nieuwe vestigingen getemporiseerd worden. 

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 7% per jaar
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Continuïteitsrisico 
Het belangrijkste continuïteitsrisico binnen Zorgeloosch is het financieren van de sterk groeiende debiteurenportefeuille. Tegelijkertijd is de financiering van het groeiende netwerk (van 5 naar 10 locaties in het land ten behoeve van optimalisatie landelijke dekking) de voorliggende uitdaging.

Recentelijk is het ABN AMRO-financieringsarrangement opnieuw opgetuigd (stukken bij Collin in bezit). Voor de aanvullende gewenste financiering wordt – in goed overleg met huisbankier ABN AMRO – de crowd opgezocht via Collin Crowdfund. Voor de reguliere bancaire financiering heeft huisbankier ABN AMRO de gebruikelijke zekerheden verkregen. Ook is er door de DGA een borgstelling afgegeven ter grootte van de financiering. 

Zekerheden en voorwaarden 
•    De debiteuren zijn S.J.M. de Loo Holding B.V. (houder 95,1% van de aandelen en eigenaar onroerend goed), Zorgeloosch Groep B.V., Zorgeloosch B.V., 2Divorce Franchise B.V. en Bol & Boosch B.V. 
•    Sander de Loo geeft een persoonlijke borgstelling af voor het totale leenbedrag. Alhoewel de vermogensbestanddelen binnen de op huwelijkse voorwaarden gebaseerde relatie met zijn partner, berusten bij Sander de Loo, is de borg van morele waarde. Niet in de laatste plaats omdat er ook een borgstelling is overeengekomen met de huisbankier.  

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet scores van de groepsleden en de personal holding (allen debiteur) zijn als volgt: 
•    S.J.M. de Loo Holding B.V.: Laag risico
•    Zorgeloosch Groep B.V.: Minimaal risico
•    2Divorce franchise B.V.: Laag risico 
•    Bol & Boosch B.V.: Verhoogd risico, aangezien deze kortgeleden is opgericht en zich nog bevindt in de startfase. Daardoor heeft deze B.V. financiële noch andere substantie.
•    Zorgeloosch B.V. : Laag risico

Het geheel overziende koppelen wij de kwalificatie Laag risico aan deze bedrijvengroep. Zeker omdat de te financieren activiteiten hoofdzakelijk plaatsvinden In Zorgeloosch B.V.   

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor deze aanvraag is onderstaande score gebaseerd op de geconsolideerde cijfers 2015, eerste halfjaarcijfers 2016 en de geconsolideerde prognoses 2e helft 2016 en 2017 op het niveau van Zorgeloosch Groep B.V.

Rentabiliteit
Zorgeloosch Groep c.s. groeit al jaren in een gezond gestaag tempo. De groei is anno 2015 deels organisch (nieuwe aanwas door mond tot mondreclame) en deels door aangekochte leadgeneratie. Inmiddels is er een omzet gerealiseerd van ruim € 4.000.000,- (2015). Het is de verwachting dat de groei verder doorzet naar circa € 7.000.000,- in 2016 met een cashflow van circa € 1.500.000,-. Tussentijdse halfjaarcijfers bevestigen deze positieve ontwikkeling. 

Bij onze berekeningen is rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 500.000,- uit eigen cashflow ter financiering van de groeiende debiteurenportefeuille. Dit naast de ruimere financiering die huisbankier ABN AMRO Bank in juli 2016 beschikbaar stelde. In combinatie met alle aflossingsverplichtingen (inclusief de nieuwe lening via Collin) is de cashflow meer dan ruim toereikend om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. We kwalificeren de rentabiliteit als Goed. 

Solvabiliteit
Uitgangspunt van de Solvabiliteitsberekening zijn de geconsolideerde cijfers van Zorgeloosch Groep. Hierin is de jaarrekening van debiteur S.J.M. de Loo Holding B.V. (eigenaar van het onroerend goed en met een solvabiliteit van ruim 50% uitstekend gekapitaliseerd) niet meegenomen. Door structureel toevoegen van de winst aan de reserves, is de solvabiliteitsontwikkeling in lijn gebleven met de balansontwikkeling. Hierdoor is er op een balanstotaal van € 2.950.000,- een solvabiliteit van 37% per ultimo 2015. Ook voor de komende jaren wordt het beleid van winsttoevoeging aan het eigen vermogen voortgezet. Mede in het licht van de sterke solvabiliteit van de mee tekenende Personal Holding van DGA Sander de Loo, hanteren we de score Goed voor de solvabiliteit.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende passiva/vlottende activa) is in alle opzichten Excellent. Met name de groei van debiteuren, die deels opgevangen wordt door langlopende leningen van de huisbankier, is hier debet aan. Dit betekent dat een kort activum (debiteuren) deels gefinancierd wordt met een middellange lening. Dat zorgt voor een current ratio van 2,6 in 2015 tot naar verwachting 2,8 eind 2016. De Collin Credit Score is volgens de norm op dit punt Excellent. Vanwege de vrij lange debiteurentermijn van gemiddeld 180 dagen door de specifieke adviesdienstverlening, met een woonoplossing als sluitstuk oogt de liquiditeit flexibeler dan deze daadwerkelijk is. De betaling door de debiteuren vindt in de meeste gevallen plaats via de notaris, waardoor het debiteurenrisico beperkt is. Wij waarderen de score voorzichtigheidshalve af naar Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed 
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Onder investeerders die een investering doen van € 2.500 of meer, verloot Zorgeloosch Groep een geheel verzorgde reis voor twee personen naar New York, inclusief een bezoek aan het financiële centrum Wall Street. De trekking van deze verloting zal uiterlijk 4 weken na beschikbaarstelling van de financiering plaatsvinden en verzorgd worden door notariskantoor Vos Geerse Reijntjes Notarissen te Alkmaar. 

De uitnodiging voor deelname aan deze loting zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8503 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-10-2016 om 13:04
investeerder-6114 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-10-2016 om 12:57
investeerder-20173 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-10-2016 om 12:55
investeerder-23875 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-10-2016 om 12:51
investeerder-22914 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-10-2016 om 12:51

Reacties

Investeerder – 3387
13-10-2016 10:26
Zie ik het goed, dat de crowd als laatste in de koets zit bij een eventueel faillissement en ABN alle zekerheden heeft. Maw is hier sprake van stapelfinanciering?

Collin Crowdfund
13-10-2016 10:55
Beste investeerder, Bedankt voor uw reactie. In de pitch geven we inderdaad meerdere keren aan dat er sprake is van additionele financiering op de al bestaande financieringen bij de ABN-AMRO en dat alle beschikbare zekerheden ook afgegeven zijn bij de bank. U zou het inderdaad een stapelfinanciering kunnen noemen.
Investeerder – 5025
13-10-2016 10:40
Dag, Zorgeloosch Groep c.s. groeit al jaren in een gezond gestaag tempo. Daarentegen wilt u nu (heel) snel groeien. Kunt u uitleggen waarom deze uitbreiding nu ineens zo geforceerd snel moet plaatsvinden. Kunt u ook aangeven waarom ABN Amro deze uitbreiding niet wil financieren? Vindt u 7% reëel, rekening houdend met het volledig ontbreken van zekerheden voor de Collin investeerders, en rekening houdend met eventuele (mindere) omstandigheden die bij de bank wel bekend zijn maar niet bij de Collin investeerders? Het moge duidelijk zijn dat deze Collin lening het risicoprofiel voor ABN aanzienlijk vermindert.

S.J.M. de Loo
13-10-2016 11:20
Dag investeerde 5025, Hartelijk dank voor uw vraag.

We zijn snel groeien gewend en gaan daarmee door.
De reden hiervan is dat grote banken bij Zorgeloosch aankloppen met als doel om tot landelijke samenwerking te komen. Hierdoor zetten wij in op een nóg betere bezetting, mooi geografisch verspreid over het land.

Wij zien dit als een ‘once in a lifetime oppurtunity’.

Door de snelle groei ontwikkelt onze debiteurenportefeuille zich snel. Dit zijn particulieren, waarbij betaling uiteindelijk via de notaris plaatsvindt (risico dus beperkt), maar de termijn van betaling is langer dan wat we standaard zien.
Dit zijn echter trajecten die niet zo eenvoudig passen binnen de normering die banken aanhouden.

Uiteindelijk hebben we in goed overleg met onze gewaardeerde huisbankier (al vanaf de start zeer positief betrokken bij ons bedrijf), de directie van Collin Crowdfund en onze adviseurs voor deze financieringsconstructie gekozen. Hiermee kunnen wij onze ambities verder vorm geven.

Collin Crowdfund heeft een tarief van 6,5% geadviseerd, gerelateerd aan de D&B-score en de uitkomsten van de Collin Credit Score. Uiteindelijk hebben wij er zelf voor gekozen om een rentepercentage van 7% aan te bieden aan onze investeerders.

De bank ABN hebben we intensief contact mee en de samenwerking is top. Er zijn géén zaken bekend bij ABN die u niet zou mogen weten. We zijn denk ik helder over welke faciliteiten we hebben bij onze huisbankier. Deze zijn in juli verruimd.
Ondanks dat de afloscapaciteit met deze nieuwe financiering extra wordt belast (we lossen immers 187.000 per jaar af boven op de verplichtingen bij ABN AMRO) staat ABN AMRO voor de volle 100%achter deze financieringsstructuur.

Ik dank u voor u meer dan terechte en logische vragen. Ik hoop dat mijn antwoord u dermate veel overtuiging geeft dat u meedoet met een investering in mijn mooie bedrijf.

Investeerder – 17247
13-10-2016 10:55
@Collin Hoe kan een project zonder zekerheden (die zijn allemaal aan de bank) kwalificeren al laag risico ?

Collin Crowdfund
13-10-2016 10:58
Beste investeerder, Bedankt voor uw reactie. De kwalificatie Laag risico is een kwalificatie die afgegeven wordt door het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Hoe zij tot hun ratings komen, kunt u teruglezen op onze eigen website op de pagina ‘Risico’s’. Daarnaast kunt u natuurlijk ook de website van Dun & Bradstreet zelf raadplegen.
Investeerder – 3387
13-10-2016 11:07
Dank voor uw reactie m.b.t. zekerheden en stapelfinanciering.

Investeerder – 17247
13-10-2016 11:36
Ik lees dat de relatie met de bank goed is, heel goed zelf. Waarom verstrekte de bank dan niet deze financiering ?

S.J.M. de Loo
13-10-2016 11:44
Zoals u misschien weet, leven wij in een nieuwe realiteit als het gaat om financieren van het MKB.
Ook onze huisbankier werkt in dat kader met vastgestelde normen, waar een snel groeiend bedrijf niet altijd volledig mee uit de voeten kan.
Wij zijn dan ook blij met opkomende alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Hierbij is Collin Crowdfund overigens niet over een nacht ijs gegaan. De voorbereidingen hebben ruim 4 maanden in beslag genomen en wij hebben een kritisch, bijna bancair traject met hen doorlopen.
Wij waarderen de relatie met ABN AMRO zeer en zijn hen ook dankbaar dat we in een goede driehoeksverhouding (Bank, Collin Crowdfund en Zorgeloosch) tot deze oplossing gekomen zijn.
Hartelijke groet, Sander de Loo, trotse eigenaar van de Zorgeloosch Groep
Investeerder – 5025
13-10-2016 12:10
Wat zijn de netto resultaten in de jaren 2014, 2015, en het eerste halfjaar 2016? 2016Q3 eventueel?

Investeerder – 14898
13-10-2016 12:10
Goede middag, kunt u een korte specificatie, toelichting geven omtrent kerncijfers van de balans & V&W zoals omzet , winst 2013, 2014 & 2015 etc. .Zijn de jaarrekeningen al gedeponeerd over deze jaren. Ik heb ze nog niet kunnen vinden, maar dat zou ook aan mij kunnen liggen, derhalve.

S.J.M. de Loo
13-10-2016 12:20
Beste investeerders 5025 en 14898, hartelijk dank voor uw vragen, die ik in een reactie samengevat heb.

Onze jaarrekeningen 2013-2015 zijn allen definitief en in bezit van Collin, net als tussentijds cijfermateriaal en prognoses. 2013 en 2014 zijn gedeponeerd. De definitieve jaarrekening 2015 is recentelijk afgerond en wordt een dezer dagen gedeponeerd.
Zoals in de pitch terug te lezen is, verwachten wij ultimo 2016 een omzetgroei naar 7 miljoen euro met een cashflow (winst + afschrijvingen) van ca 1,5 miljoen. In 2015 bedroeg de cashflow overigens ruim 6 ton met een netto winst van ruim 5 ton bij een omzet van 4 miljoen. De haalbaarheid van de prognose 2016 is getoetst door de analisten van Collin Crowdfund én van ABN AMRO op basis van tussentijds cijfermateriaal en onder handen werk. De uitkomsten hiervan vormden mede de basis van de Collin Credit Scores, die drie maal een ‘Goed-score’ opleverde, voor zowel Rentabiliteit als Solvabiliteit en Liquiditeit.
Verdere details verspreiden wij niet via de site. Voor de toelichting op de Collin Credit Score verwijs ik u graag naar de pitch. Ik vertrouw erop hiermee uw vraag naar genoegen te hebben beantwoord.
Hartelijke groet, Sander de Loo

Ondernemer
Sander de Loo

Crowdfund Coach


Wienhar Smedeman