47380

Zwart Holding B.V. 3

€ 245.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 294
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 294 investeerders

Samenvatting

In mei 2023 is door de investeerders van Collin Crowdfund de aankoop van het pand aan de Zaanweg in Wormerveer gefinancierd ter hoogte van € 750.000,- met als doel dit om te bouwen tot Boetiekhotel De Kade.

Inmiddels is de vergunning verleend waardoor het tweede deel van de financiering wordt aangevraagd om de verbouwing af te kunnen ronden. Het pand is inmiddels casco en een groot deel van de ruwbouw is gerealiseerd.

De Zaanse ondernemer Gino Belkahla is eigenaar van een onderneming genaamd Huurrendement. Huurrendement is gespecialiseerd in vastgoedbeheer voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Naast voornoemde onderneming is hij ook druk doende een vastgoedportefeuille op te bouwen en exploiteert hij een kleinschalig Boutique Hotel in Zaandam. Doel is om de kleinschalige boetiekhotels uit te breiden, waarvan de locatie in Wormerveer het 2e hotel wordt.

Naast de verstrekte lening van mei 2023 heeft de heer Belkahla eerder al 2 projecten via Collin Crowdfund verkregen via haar investeerders:

De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van het pand) is, rekening houdende met de realisatie van de verbouwing 78%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.140.000,-. In mei 2023 is er door investeerders van Collin Crowdfund reeds een lening verstrekt ter hoogte van € 750.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 145.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 245.000,-. De zekerheden zijn in tweede rang achter de investeerders van de vorige lening. De looptijd is 36 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 245.000,- in de 36e maand. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Zwart Holding B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn Zwart Holding B.V. en de heer G. Belkahla. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer grotendeels materieel van aard door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
 • Er is reeds een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 995.000,- op het onroerend goed met als adres Zaanweg 7, 1521 DH te Wormerveer, kadastraal bekend als sectie B nummer 2565 te Wormerveer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.275.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 18 april 2023.
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden ter hoogte van € 120.000,-. Het depot wordt uitbetaald aan de geldnemer naar gelang de bouw vordert. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Zaanweg 7, 1521 DH te Wormerveer, kadastraal bekend als sectie B nummer 2565 te Wormerveer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is om de verbouwing van het in mei 2023 aangekochte pand af te ronden tot een boetiek hotel met 17 kamers en een gezamenlijke ruimte voor ontbijt. De vergunningen zijn inmiddels verleend.

Ondernemer

De ondernemer Gino Belkahla (1992) begon tijdens zijn hbo-opleiding logistiek & economie met werken bij KPN als salesmedewerker in de KPN-Store. Dit heeft hij zo’n 5 jaar gedaan. 
In 2019 is de heer Belkahla zich meer gaan richten op de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor de huisvesting heeft hij ook een SNF-keurmerk gekregen en heeft deze specialisatie binnen de vastgoedbranche en -beheer.

In 2022 is de heer Belkahla tevens gestart met het de verbouwing en exploitatie van een kleinschalig hotel met 6 kamers (alles middels zelfstandige check in).

Onderneming

Huurrendement is gespecialiseerd in de huisvesting voor arbeidsmigranten en het ontzorgen van de verhuurder. Huurrendement richt zich voornamelijk op het huisvesten van arbeidsmigranten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Tevens is er een vestiging van Huurrendement actief in het zuiden van Nederland en is men dus landelijk actief.
De belangrijkste opdrachtgevers zijn bedrijven waar veel behoefte is aan arbeidsmigranten. Denk hierbij aan detacheringsbureaus en bouwbedrijven. Kortom bedrijven waar veel operationeel werk aan te pas komt.
Naast bovenstaande is de ondernemer zich aan het toeleggen op kleinschalige boetiek hotels waarvan er inmiddels 1 gerealiseerd is. 
De financiering staat los van het verdienmodel van Huurrendement aangezien de financiering bestemd is voor het afronden van de verbouwing van het boetiek hotel met in totaal 17 kamers.

Zaanweg 7 te Wormerveer
Het betreft een hoekwoning met een authentieke gevel, met schuur en een ruime tuin. 
Het pand is gelegen aan de hoofdwinkelstraat en aan het water (de Zaan). De locatie is op loopafstand van het station, met in de omgeving de Zaanse Schans en centrum Amsterdam (25 minuten met trein). 
De ondernemer is voornemens het object te verbouwen naar 17 hotelkamers, inclusief badkamer en een gezamenlijke ruimte voor het ontbijt.

De vergunning is inmiddels verstrekt en de verbouwing is in volle gang. Het pand is inmiddels volledig casco, de ruwbouw van het voorste deel van het pand (waar 7 kamers gerealiseerd worden) is afgerond en gereed voor afbouw. 
Het volledige concept voor het boetiekhotel is ontwikkeld door E.S.T.I.D.A, een gerenommeerde partij gespecialiseerd in interieur design en concept ontwikkeling uit Amsterdam.
Verwachting is dat het hotel voor de zomer opengaat voor gasten.

Het perceel heeft een oppervlakte van 263 m² met een totale vloeroppervlakte van 433 m². 
Het onroerend goed kent een marktwaarde in de huidige staat van € 750.000,- en na verbouwing kent het een marktwaarde van € 1.275.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 18 april 2023. De LTV (Loan To Value) is na realisatie van de verbouwing 78%.

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Zaanweg 7 te Wormerveer € 745.000,-
Kosten € 100.000,-
Kosten verbouwing en vergunning € 295.000,-
Totale investering  € 1.140.000,-
Reeds verstrekte lening via Collin Crowdfund € 750.000,-
Inbreng eigen middelen € 145.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 245.000,-

Leenbedrag: € 245.000,- 

Looptijd: 36 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 245.000,- in de 36e maand.
Rente: 8,0%

Overige financiers:
Er lopen bij de ondernemer nog 3 vastgoedfinancieringen. Tevens is er een lopende vastgoedfinanciering bij Collin Crowdfund. De gezamenlijke LTV op het vastgoed bedraagt 70%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Zwart Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de jaarcijfers 2022 en voorlopige jaarcijfers 2023 van Zwart Holding B.V., IB-aangifte 2021 van de heer Belkahla en huuropbrengsten uit zijn box 3 vastgoedportefeuille. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
Gedurende de eerste twaalf maanden wordt er een totale omzet verwacht van € 366.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 85.000,-. Na afronding van het boutique hotel wordt er een totale omzet in 12 maanden verwacht van € 676.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 260.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.
 Solvabiliteit 
De solvabiliteit na financiering bedraagt 19% op een balanstotaal van € 2.876.000,-. De solvabiliteit na realisatie bedraagt 29% op een balanstotaal van € 3.241.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit vooralsnog als Voldoende. 
 Zekerheden 

 • De geldnemers zijn Zwart Holding B.V. en de heer G. Belkahla. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer grotendeels materieel van aard door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
 • Er is reeds een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 995.000,- op het onroerend goed met als adres Zaanweg 7, 1521 DH te Wormerveer, kadastraal bekend als sectie B nummer 2565 te Wormerveer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.275.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 18 april 2023.
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden ter hoogte van € 120.000,-. Het depot wordt uitbetaald aan de geldnemer naar gelang de bouw vordert. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Zaanweg 7, 1521 DH te Wormerveer, kadastraal bekend als sectie B nummer 2565 te Wormerveer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder extra vergoedingsrente. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving en de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend

Afloscapaciteit: Goed 
Solvabiliteit: Voldoende 
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 11:11
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 11:11
investeerder-19723 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 11:10
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 11:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2024 om 11:10

Ondernemer

G. Belkahla

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur