42119

Zwart Holding B.V.

€ 565.000  |  7,0% rente  |  30 maanden  Investeerders: 589
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 30-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 589 investeerders

Samenvatting

De Zaanse ondernemer Gino Belkahla is eigenaar van een onderneming genaamd Huurrendement. Huurrendement is gespecialiseerd in vastgoedbeheer voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Naast voornoemde onderneming is hij ook druk doende een vastgoedportefeuille op te bouwen. Eerder heeft de heer Belkahla al een kluswoning aan de Zijvend 17 te Middelie via Collin Crowdfund aangekocht. Deze financiering is inmiddels al succesvol afgelost.

Inmiddels is de eenmanszaak omgezet naar een holdingstructuur en heeft de heer Belkahla naast het voornoemde pand ook in Drachten een woning voor de verhuur aangekocht. De LTV (Loan To Value) is bij start 65% en bij slottermijn is de LTV 63% rekening houdend met de getaxeerde waarde na verbouwing.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 600.000,-. Er wordt € 35.000,- aan eigen middelen ingebracht door de ondernemer, daarmee is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 565.000,-. De looptijd is 30 maanden waarvan de eerste 24 maanden aflossingsvrij met een slottermijn van € 550.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Zwart Holding B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Zwart Holding B.V. en de heer G. Belkahla. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 565.000,- op het onroerend goed met als adres Rozengracht 17 en 17A, 8861 EX te Harlingen, kadastraal bekend als sectie A, nummer 6994 te Harlingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in de huidige staat (leeg en onverhuurd) van € 395.000,- en na verbouwing en splitsing kent het een marktwaarde van € 865.000,- (leeg en onverhuurd) op basis van een taxatie met waardepeildatum 5 april 2022.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Collin Crowdfund houdt een depot achter van € 180.000,- waaruit bij start van de verbetering van de appartementen een bedrag van € 60.000,- wordt uitgekeerd. Na het verlenen van alle benodigde vergunningen wordt het restant uitgekeerd ter hoogte van € 120.000,-. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
   

Leendoel

De lening is bestemd voor de aankoop van een woonhuis welke zal worden gesplitst en verbouwd en bestemd is voor de reguliere verhuur. Na deze verbouwing zal de woning weer worden verkocht.

Ondernemer

De ondernemer Gino Belkahla (1992) begon tijdens zijn hbo-opleiding logistiek & economie met werken bij KPN als salesmedewerker in de KPN-Store. Dit heeft hij zo’n 5 jaar gedaan. 

Tijdens het afronden van zijn opleiding is hij gestart met een onderneming in vastgoedbeheer en e-commerce. In 2019 is de heer Belkahla zich meer gaan richten op de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor de huisvesting heeft hij ook een SNF-keurmerk gekregen. Inmiddels heeft hij de overstap gemaakt naar deze specialisatie binnen de vastgoedbranche en -beheer. De onderneming is dermate succesvol gebleken dat de heer Belkahla vorige jaar zijn eenmanszaak heeft omgezet naar een holdingstructuur.
 

Onderneming

Huurrendement is gespecialiseerd in de huisvesting voor arbeidsmigranten en het ontzorgen van de verhuurder. Huurrendement richt zich voornamelijk op het huisvesten van arbeidsmigranten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Tegenwoordig is er ook een nieuwe vestiging van Huurrendement actief in het zuiden van Nederland en zijn dus landelijk actief.

De belangrijkste opdrachtgevers zijn bedrijven waar veel behoefte is aan arbeidsmigranten. Denk hierbij aan detacheringsbureaus en bouwbedrijven. Kortom bedrijven waar veel operationeel werk aan te pas komt.

De financiering staat los van het verdienmodel van Huurrendement aangezien de financiering bestemd is voor de aankoop van vastgoed, dat na verbouwing en splitsing zal worden gekeken of het (gedeeltelijk) regulier zal worden verhuurd of verkocht.

Rozengracht 17 en 17A, 8861 EX te Harlingen
Het betreft een royale tussenwoning met ondergrond, erf, tuin en overige aan- en toebehoren. Het oorspronkelijke ontwerp bestond uit een appartement (begane grond) en een bovenwoning. Opdrachtgever is voornemens het object te verbouwen naar een viertal zelfstandige appartementen.

Het perceel heeft een oppervlakte van 194 m² met een vloeroppervlakte van 247 m². Het bouwjaar van het onroerend goed is 1829. Op het moment van aankoop betreft het één woning, welke na verkrijgen van de splitsingsvergunning verbouwd gaat worden naar 4 appartementen, welke gemiddeld 62 m² per appartement zullen worden.

Het onroerend goed kent een marktwaarde in de huidige staat (leeg en onverhuurd) van € 395.000,- en na verbouwing en splitsing kent het een marktwaarde van € 865.000,- (leeg en onverhuurd) op basis van een taxatie met waardepeildatum 5 april 2022. De LTV (Loan To Value) is bij start 65% en bij slottermijn is de LTV 63% rekening houdend met de getaxeerde waarde na verbouwing.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom Rozengracht 17 en 17A te Harlingen € 380.000,-
Kosten koper €  40.000,-
Verbouwkosten, vergunningen € 180.000,-
Totale investering € 600.000,-
Eigen middelen €    35.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 565.000,-

Leenbedrag: € 565.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 30 maanden, waarvan de eerste 24 maanden aflossingsvrij gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 550.000,-

Overige financiers:
Er lopen verder nog twee vastgoedfinancieringen bij RNHB en Domivest. Beide een financiering van 70% LTV op het getaxeerde vastgoed.
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Zwart Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de jaarcijfers 2021 van Zwart Holding B.V., IB-aangifte 2020 van de heer Belkahla en huuropbrengsten uit zijn box 3 vastgoedportefeuille. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
Op basis van de huidige inkomsten uit Zwart Holding B.V. en de huidige huurinkomsten in box 3 is het te verwachten netto cashflow overschot na financiering € 93.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit hiermee als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 16%. De solvabiliteit als het project na circa 12-18 maanden gereed is bedraagt 30%. Wij kwalificeren de solvabiliteit hiermee als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Zwart Holding B.V. en de heer G. Belkahla. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 565.000,- op het onroerend goed met als adres Rozengracht 17 en 17A, 8861 EX te Harlingen, kadastraal bekend als sectie A, nummer 6994 te Harlingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in de huidige staat (leeg en onverhuurd) van € 395.000,- en na verbouwing en splitsing kent het een marktwaarde van € 865.000,- (leeg en onverhuurd) op basis van een taxatie met waardepeildatum 5 april 2022.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Collin Crowdfund houdt een depot achter van € 180.000,- waaruit bij start van de verbetering van de appartementen een bedrag van € 60.000,- wordt uitgekeerd. Na het verlenen van alle benodigde vergunningen wordt het restant uitgekeerd ter hoogte van € 120.000,-. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid en het in fases uitkeren van het bouwdepot kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-322765 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-05-2022 om 11:48
investeerder-109662 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-05-2022 om 11:47
investeerder-115315 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-05-2022 om 11:46
investeerder-238086 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-05-2022 om 11:45
investeerder-108775 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-05-2022 om 11:44

Reacties

Investeerder – 9399
30-05-2022 14:24
Is de gemeente genegen om te splitsen naar 4 afzonderlijk te verhuren units en de huisvesting van arbeidsmigranten?

G. Belkahla
30-05-2022 14:42
Hoi, Goede opmerking, wellicht ergens wat verwarring. Dit worden geen short-stay appartementen. In onze aanvraag gaat het expliciet om reguliere verhuur. huisvesting van arbeidsmigranten is op een dergelijke locatie niet toegestaan.

Ondernemer

G. Belkahla

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur