47873

3B Horeca B.V.

€ 900.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 499
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-05-2024 in 1 uur volgeschreven door 499 investeerders

Samenvatting

Peter Bishoff en Menno Boonstra hebben een buy and build strategie, gericht op hotels. Zij selecteren hotels op basis van locatie en verbeterpotentieel. In 2023 is één van de hotels succesvol verkocht en de portefeuille bestaat per heden uit twee winstgevende hotels in Amsterdam en Scheveningen. Het volgende object betreft het MU Hotel&Spa te Andorra. Voor de aanschaf van het vastgoed en de exploitatie dient een gedeelte van de investering, naast een bancaire lening en € 1.180.000,- aan eigen middelen, gefinancierd te worden via de investeerders van Collin Crowdfund. Vanuit de verwachte exploitatie van de hotels in Nederland kunnen de financieringslasten van de lening via Collin opgebracht worden, waardoor er geen afhankelijkheid is van de exploitatie van het nieuwe hotel. De lening wordt grotendeels afgedekt door gesecureerde borgstellingen vanuit de aandeelhouders.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 4.675.000,-. Hiervan wordt € 1.180.000,- uit eigen middelen van de ondernemers ingebracht en € 2.595.000,- via een financiering bij een bank in Andorra. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 900.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire aflossing met een slottermijn van € 400.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn:
  • 3B Horeca B.V.
  • Andante Hotel B.V.
  • Hotel Zandbergen B.V.
 • Bishoff Participatie B.V. geeft een borgstelling af voor € 450.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Langestraat 84, 9671 PK Winschoten, kadastraal bekend als sectie F nummer 11324 te Winschoten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is eind 2022 aangekocht voor € 152.000,-. 
 • De heer M. Boonstra geeft een borgstelling af voor € 450.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van onder andere overwaarde op onroerend goed in privé waarop een derde hypothecaire inschrijving wordt verkregen. 
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een derde hypothecaire inschrijving van € 450.000,- op het woonhuis met als adres Beets 50, 1475 JD te Beets, kadastraal bekend als sectie B nummer 315 te Beets verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 940.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-05-2021 en een openstaande schuld van € 650.000,- per 31-12-2022. De inschrijving zal geroyeerd worden indien er minimaal € 200.000,- op de lening wordt afgelost. De ondernemer heeft de mogelijkheid om de zekerheid door te schuiven naar een nieuw aan te trekken woonhuis met een minimale zekerheidswaarde van € 200.000,-. De overwaarde / zekerheidswaarde zal dan conform gemaakte afspraken aangetoond dienen te worden door middel van een taxatierapport voor de toetsing en akkoord van Collin Crowdfund.
 • De leningen van M. Boonstra Beheer B.V., Bishoff Participatie B.V., P.M. Boonstra Beheer B.V. en Willemsparkweg Services ter hoogte van € 784.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, bij verkoop van een van onderstaande objecten (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen tegen één maand vergoedingsrente. Bij verkoop van onderstaande objecten wordt er conform gemaakte afspraken minimaal het genoemde bedrag afgelost op de lening
  • Beets 50, 1475 JD te Beets; € 200.000,-
  • Langestraat 84, 9671 PK te Winschoten; € 150.000,-
  • Dierenselaan 112, 2573 KK te ‘s-Gravenhage; € 50.000,-
  • Kepplerstraat 247 A, 2562 VM te ‘s-Gravenhage; € 50.000,-
  • Emdenmeen 30, 3844 EC te Harderwijk; € 50.000,-
  • Emdenmeen 38, 3844 ED te Harderwijk; € 50.000,-
  • Hotel Zandbergen; € 50.000,-
  • Andante Hotel; € 50.000,-
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het doel is het aantrekken van het vastgoed en de exploitatie van MU Hotel&Spa  te Andorra.

Ondernemer

Peter Bishoff Voordat hij in 2015 zelfstandig ondernemer werd, is Peter in de jaren daarvoor actief geweest in bijna alle functies in de horeca. Als hotelmanager heeft hij meerdere verlieslatende exploitaties om weten te zetten naar winstgevende gezonde hotelexploitaties. Door deze ervaring is hij in aanraking gekomen met alle facetten die nodig zijn om een hoteloperatie te verbeteren en succesvol te exploiteren. De drijfveer van Peter is om deze ervaring te gebruiken in een voor eigen rekening en risico gedreven onderneming en beter te presteren dan de markt.

Menno Boonstra heeft een gedegen financiële achtergrond verkregen in de controlepraktijk van een accountantskantoor en als financial controller. Als dealmaker was Menno verantwoordelijk voor het sluiten van grote ICT-uitbestedingscontracten in het internationale corporate bedrijfsleven. De drijfveer van Menno is deze kennis en ervaring in te zetten in een met familie gedreven onderneming.

Deze combinatie is in de afgelopen 10 jaar succesvol gebleken. Door slimme algoritmes toe te passen op elk horecavraagstuk dat voor ligt, kunnen Peter en Menno met zekerheid beslissingen nemen. Daarmee hebben ze de hotels door meer en mindere tijden weten te leiden. Deze data gedreven aanpak resulteert in onderbouwde beslissingen met bewezen succes.

Onderneming

Peter en Menno hebben met 3B Horeca een buy and build strategie ontwikkeld gericht op hotel exploitaties van 20 tot 70 kamers waar de eigenaren, vaak al decennia lang, zelf de voornaamste werknemers zijn geweest. De hotels worden overgenomen als ze na kwalificatie hoog scoren op locatie en verbeterpotentieel. Na overname wordt een strikt financieel beleid geïntroduceerd, met ruimte voor creativiteit en ondernemerschap. Het doel is een hotelgroep te bouwen met het streven naar een optimaal rendement en stabiele cashflow. 

Het eerste hotel werd gekocht in 2015. Dit was Hotel Atlas, later omgedoopt tot Hotel Atlas Vondelpark. Hotel Atlas Vondelpark is een rustig gelegen driesterrenhotel in een van de mooiste buurten van Amsterdam. De hotelexploitatie is in 2015 gekocht voor € 580.000,- en is na de optimalisatie in 2023 verkocht voor € 1.735.000,-.  De verkoop van Hotel Atlas Vondelpark was een strategische keuze, zodat er niet twee hotels met exact dezelfde markt en omvang in de portefeuille bestaan. 

In 2017 en 2019 zijn respectievelijk het tweede en derde hotel aangetrokken, namelijk Hotel Zandbergen in Amsterdam en Andante Hotel aan Zee in Scheveningen. Deze zijn beide nog in bezit. Beide hotels zullen vooralsnog niet verkocht worden, omdat deze exploitaties passen in de lange termijn strategie om hotels met een solide doelmarkt te behouden. 

Peter en Menno wensen de hotelportefeuille uit te breiden met een hotel in Andorra. Op basis van een uitgebreide analyse voldoet dit hotel aan de voorwaarden qua locatie en verbeterpotentieel. Tevens heeft dit hotel haar hoogseizoen (wintersport) op het moment dat de hotels in Nederland haar laagseizoen kennen. Voor de aanschaf van het vastgoed en de exploitatie dient een gedeelte van de investering, naast een bancaire lening en € 1.180.000,- aan eigen middelen van de ondernemers, gefinancierd te worden via de investeerders van Collin Crowdfund. Vanuit de verwachte exploitatie van de hotels in Nederland kunnen de financieringslasten van de lening via Collin opgebracht worden, waardoor er geen afhankelijkheid van de exploitatie van het nieuwe hotel is.

Juridische structuur 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom Hotel Mu & Spa  € 4.325.000,- 
Overige kosten  € 100.000,- 
Herfinanciering Rabobank     € 250.000,-
Totale investering   € 4.675.000,- 
Inbreng eigen middelen  € 1.180.000,- 
Financiering bank Andorra      € 2.595.000,- 
Lening via Collin Crowdfund € 900.000,- 

Leenbedrag: € 900.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 48 maanden met een maandelijks lineaire aflossing van € 10.638,30 en een slottermijn van € 400.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor 3B Horeca B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Hotel Zandbergen B.V. en Andante Hotel B.V is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze zijn gebaseerd op basis van de geconsolideerde cijfers over 2022 en 2023, prognoses over 2024 van de exploitatie in Andorra en hotels in Nederland, aangiftes inkomstenbelasting, taxatierapporten, financieringsmemorandum en bedrijfsplan van Hotel MU te Andorra. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
In 2023 is (geconsolideerd) een omzet behaald van € 3.093.000,- en is één van de hotels verkocht met een winst van € 650.000,-. Het verschil in boekhoudkundige winst van € 650.000,- op deze transactie te opzichte van het verschil tussen aan- en verkoopprijs (€ 1.155.000.-), komt doordat het hotel in 2017 geherwaardeerd is. In 2023 is hierdoor een winst van € 660.000,- behaald met een netto cashflowoverschot van € 521.000,-. Hierbij moet vermeld worden dat 2023 gekenmerkt werd door eenmalige lasten, zoals terugbetaling Covid (NOW/TVL) subsidies ad € 234.000,-, achterstallig onderhoud uit Covid periode € 130.000,- en verkoopkosten Hotel Atlas Vondelpark € 53.000,-

Met de uitbreiding van de groep met het hotel in Andorra wordt voor 2024 een geconsolideerde omzet verwacht van € 4.765.000,- en een verwachte netto winst van € 1.016.000,-. Het netto cashflow overschot bedraagt naar verwachting € 1.114.000,- (inclusief aanschaf en financiering Hotel MU te Andorra). Vanuit de verwachte exploitatie van de hotels in Nederland kunnen de financieringslasten van de lening via Collin opgebracht worden, waardoor er geen afhankelijkheid van de exploitatie van het nieuwe hotel is. Gelet op de enige mate van onzekerheid ten aanzien van de exploitatie van het hotel in Andorra kwalificeren wij de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
Op basis van de geconsolideerde balans bedraagt het eigen vermogen € 2.418.000,- inclusief € 784.000,- (pro resto € 680.500,-) aan achtergestelde leningen vanuit de aandeelhouders, op een balanstotaal van € 4.071.000,-. De solvabiliteit per ultimo 2023 bedraagt daarmee 59%. In de balans na investering bedraagt het risicodragende vermogen € 3.286.000,- (inclusief eigen inbreng, achterstellingen en aflossingen van een bestaande lening) op een balanstotaal van € 8.184.000,- en bedraagt de solvabiliteit 40%. Hiermee kwalificeren wij de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn:
  • 3B Horeca B.V.
  • Andante Hotel B.V.
  • Hotel Zandbergen B.V.
 • Bishoff Participatie B.V. geeft een borgstelling af voor € 450.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres Langestraat 84, 9671 PK Winschoten, kadastraal bekend als sectie F nummer 11324 te Winschoten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is eind 2022 aangekocht voor € 152.000,-. 
 • De heer M. Boonstra geeft een borgstelling af voor € 450.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van onder andere overwaarde op onroerend goed in privé waarop een derde hypothecaire inschrijving wordt verkregen. 
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een derde hypothecaire inschrijving van € 450.000,- op het woonhuis met als adres Beets 50, 1475 JD te Beets, kadastraal bekend als sectie B nummer 315 te Beets verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 940.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-05-2021 en een openstaande schuld van € 650.000,- per 31-12-2022. De inschrijving zal geroyeerd worden indien er minimaal € 200.000,- op de lening wordt afgelost. De ondernemer heeft de mogelijkheid om de zekerheid door te schuiven naar een nieuw aan te trekken woonhuis met een minimale zekerheidswaarde van € 200.000,-. De overwaarde / zekerheidswaarde zal dan conform gemaakte afspraken aangetoond dienen te worden door middel van een taxatierapport voor de toetsing en akkoord van Collin Crowdfund.
 • De leningen van M. Boonstra Beheer B.V., Bishoff Participatie B.V., P.M. Boonstra Beheer B.V. en Willemsparkweg Services ter hoogte van € 784.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, bij verkoop van een van onderstaande objecten (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen tegen één maand vergoedingsrente. Bij verkoop van onderstaande objecten wordt er conform gemaakte afspraken minimaal het genoemde bedrag afgelost op de lening:
  • Beets 50, 1475 JD te Beets; € 200.000,-Langestraat 84, 9671 PK te Winschoten; € 150.000,-
  • Dierenselaan 112, 2573 KK te ‘s-Gravenhage; € 50.000,-
  • Kepplerstraat 247 A, 2562 VM te ‘s-Gravenhage; € 50.000,-
  • Emdenmeen 30, 3844 EC te Harderwijk; € 50.000,-
  • Emdenmeen 38, 3844 ED te Harderwijk; € 50.000,
  • Hotel Zandbergen; € 50.000,-
  • Andante Hotel; € 50.000,-
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Op basis van de borgstelling van Bishoff Participaties B.V. (deels gesecureerd met een 1e hypothecaire inschrijving op een beleggingspand) en de borgstelling van Menno Boonstra (deels gesecureerd met een 2e hypothecaire inschrijving op zijn privéwoning) kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77700 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 11:12
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 11:03

Ondernemer

Menno Boonstra en Peter Bishoff

Crowdfund Coach


Lars van Meer