Beleid

Op deze pagina vind u rondom verschillende onderwerpen het beleid van Collin.

Klachtenprocedure

Collin doet haar uiterste best om haar klantgroepen optimaal te bedienen. Uiteraard kan het eens voorkomen dat een ondernemer of investeerder toch niet volledig tevreden is. Hiervoor heeft Collin het klachtenformulier opgesteld.

Heeft u onverhoopt een klacht? Download dan het formulier onderaan dit bericht, vul deze in en stuur deze vervolgens per mail naar: klacht@collincrowdfund.nl. Zowel het insturen van een klacht als de behandeling daarvan is kosteloos.

Zodra de klacht is ontvangen, kunt u binnen 10 dagen een reactie verwachten. In die reactie worden de vervolgstappen vermeld die worden gezet om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen, waarbij Collin tevens onderzoekt of de klacht gegrond is. Indien de klacht, naar het oordeel van Collin, niet gegrond is, zal de reden hiervan duidelijk gecommuniceerd worden aan u.

Collin is tevens aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Wanneer de afzender van de klacht niet tot overeenstemming komt met Collin, kan de klacht worden voorgelegd bij KiFiD.

Download hier het klachtenformulier

Belangenverstrengeling

In onderstaand document hebben wij vastgelegd hoe omgegaan wordt met situaties van mogelijke belangenverstrengeling en de daarbij gehanteerde uitgangspunten.

Beleid belangenverstrengeling downloaden

AFM

Collin Crowdfund heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning verkregen. Deze vergunning is afgegeven uit hoofde van de Europese verordening EU 2020/1503, genaamd de European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) en is sinds 10 november 2021 van kracht in alle EU-lidstaten. Crowdfundingdienstverleners in Nederland die zich richten op bedrijfsfinancieringen, moeten over deze vergunning beschikken om crowdfundingdiensten te mogen verlenen.

Doordat Collin een vergunning heeft verkregen, staat zij onder toezicht van de AFM.

Privacy- en cookieverklaring

Collin neemt de privacy van alle persoonsgegevens waarmee Collin in aanraking komt zeer serieus. Daarom verwerkt en beveiligt Collin de verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig en kunt u als klant van Collin erop vertrouwen dat uw gegevens goed behandeld worden. In de privacy- en cookieverklaring kunt u meer informatie vinden over Collins beleid.

Wijzig hier uw cookievoorkeuren

Privacyverklaring downloaden

Cookieverklaring downloaden

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille