Beleid

Op deze pagina vind u rondom verschillende onderwerpen het beleid van Collin.

Klachtenprocedure

Collin doet haar uiterste best om haar klantgroepen optimaal te bedienen. Uiteraard kan het eens voorkomen dat een ondernemer of investeerder toch niet volledig tevreden is. Hiervoor heeft Collin het klachtenformulier opgesteld.

Heeft u onverhoopt een klacht? Download dan het formulier onderaan dit bericht, vul deze in en stuur deze vervolgens per mail naar: klacht@collincrowdfund.nl. Zowel het insturen van een klacht als de behandeling daarvan is kosteloos.

Zodra de klacht is ontvangen, kunt u binnen 10 dagen een reactie verwachten. In die reactie worden de vervolgstappen vermeld die worden gezet om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen, waarbij Collin tevens onderzoekt of de klacht gegrond is. Indien de klacht, naar het oordeel van Collin, niet gegrond is, zal de reden hiervan duidelijk gecommuniceerd worden aan u.

Collin is tevens aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Wanneer de afzender van de klacht niet tot overeenstemming komt met Collin, kan de klacht worden voorgelegd bij KiFiD.

Download hier het klachtenformulier

Belangenverstrengeling

In onderstaand document hebben wij vastgelegd hoe omgegaan wordt met situaties van mogelijke belangenverstrengeling en de daarbij gehanteerde uitgangspunten.

Beleid belangenverstrengeling downloaden

AFM

Collin Crowdfund heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000013.

Alvorens Collin deze mocht ontvangen op 1 april 2014, is er onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en medewerkers. Daarnaast is ook de inzichtelijkheid van de organisatiestructuur en het businessmodel getoetst. Onder dit regime mag Collin bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen en professionele vastgoedbeleggers.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Collin niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Collin twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Collin en heeft Collin regelmatig overleg met de AFM.

Collin heeft de benodigde ‘ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ga naar AFM registratie Collin Crowdfund N.V.

Privacy- en cookieverklaring

Collin neemt de privacy van alle persoonsgegevens waarmee Collin in aanraking komt zeer serieus. Daarom verwerkt en beveiligt Collin de verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig en kunt u als klant van Collin erop vertrouwen dat uw gegevens goed behandeld worden. In de privacy- en cookieverklaring kunt u meer informatie vinden over Collins beleid.

Wijzig hier uw cookievoorkeuren

Privacyverklaring downloaden

Cookieverklaring downloaden

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders