Betaaldienstverlener, Online Payment Platform

Onder de European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR), ofwel de Europese Crowdfund Verordening, heeft Collin een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om crowdfunding activiteiten te mogen blijven uitvoeren in alle EU-lidstaten, waaronder Nederland. Om deze vergunning te verkrijgen moet het platform aan allerlei eisen voldoen. Een van deze eisen is het gebruik van een betaaldienstverlener, waarmee de betaalstromen van Collin als onderneming worden gescheiden van Collin als bemiddelaar tussen investeerders en leningnemers. Collin heeft ervoor gekozen om een samenwerking aan te gaan met betaaldienstverlener Online Payment Platform (OPP). De overstap en het gebruik van een betaaldienstverlener heeft voor u als gebruiker van ons platform verschillende gevolgen en kan vragen oproepen.

Om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en de impact van de overstap zo veel mogelijk te verkleinen, hebben wij op deze pagina alle informatie staan die u nodig heeft. Bekijk per tab informatie over het betreffende onderwerp. Mocht uw vraag na het lezen van deze pagina niet beantwoord zijn, neem dan contact met onze Servicedesk op. Zij staan u graag persoonlijk te woord.

De ‘European Crowdfunding Service Providers Regulation’ (ECSPR) is de regelgeving die vanuit het Europees Parlement in november 2023 van kracht is worden onder de Europese Crowdfund Verordening, bekend als EU 2020/1503.

Deze wetgeving is in het leven geroepen zodat alle lidstaten van de Europese Unie dezelfde regels toepassen en het beschermingsniveau voor investeerders wordt verhoogd.

De European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden het toezicht op de handhaving van deze wetgeving.

U leest alles over deze wetgeving op de website van de AFM.

Onderstaand staan vragen die u wellicht heeft naar aanleiding van de Europese Crowdfund Verordening.

Wat betekent dit voor u als reeds actieve investeerder?

De nieuwe wetgeving brengt diverse wijzigingen met zich mee. Onderstaand leest u kort welke wijzigingen de grootste invloed hebben op u als investeerder:

 • Alle betaalstromen lopen voortaan via een externe betaaldienstverlener.
 • De invoering van een nieuwe investeerderstoets.
 • De invoering van een simulatietool.
 • Een risicowaarschuwing bij het verrichten van een investering. Dit betekent dat u voor iedere investering een melding te zien krijgt waarin u wordt gewezen op de eventuele risico’s.

Overige wijzigingen hebben minder grote gevolgen. Zo stijgt de limiet van een financieringsaanvraag van € 2.500.000,- naar € 5.000.000,-, verdwijnt de limiet (€ 80.000,-) op het maximaal te investeren bedrag (hier is géén wettelijke grens meer voor) en publiceren wij (naast onze maandelijkse leningportefeuille) een jaarlijkse leningportefeuille volgens de ECSPR-berekeningswijze.

Wat betekent dit voor u als leningnemer?

 • U moet zich als leningnemer, na registratie bij Collin, tevens identificeren bij onze betaaldienstverlener OPP voordat de gelden kunnen worden uitgeboekt (volg hiervoor de stappen zoals weergegeven onder de kop ‘Registreren’ stap 3). Een uitzondering hierop is wanneer er hypotheekrecht van toepassing is dat wordt gepasseerd via een van onze huisnotarissen;
 • U dient over een LEI-code te beschikken. LEI-code staat voor ‘Legal Entity Identifier’ en is een unieke code waarbij ondernemingen geïdentificeerd kunnen worden. Voor meer informatie omtrent de LEI-code verwijzen wij u graag naar de website van de Kamer van Koophandel. De LEI-code kan Collin namens u aanvragen mits hiervoor schriftelijke toestemming door u voor is gegeven;
 • Invoering van de EBI (Essentiele Beleggingsinformatie) welke beschikbaar wordt gesteld naast onze gebruikelijke pitch.
 • Een gevolg met betrekking tot de Europese Crowdfund Verordening is een stijging in het limiet van een financieringsaanvraag van € 2.500.000,- naar € 5.000.000,-.

Wat is een Legal Entity Identifier-code (LEI-code)?

Een Legal Entity Identifier code ofwel een LEI-nummer is een globaal identificatienummer dat staat gekoppeld aan een bedrijf. Dit nummer wordt gebruikt door toezichthouders om deelnemers van leningnemers op de financiële markten te identificeren.

Wat is een investeerderstoets?

De ECSPR schrijft voor dat iedere (niet-ervaren) investeerder een investeerderstoets (ook wel bekend onder de term toelatingskennistest) dient af te leggen voordat een investeerder kan investeren in crowdfundingprojecten.

De investeerderstoets dient jaarlijks opnieuw te worden afgelegd. De uitslag van de investeerderstoets heeft geen consequenties, maar is erop gericht om u als investeerder bewust te maken van de mogelijke risico’s die investeren (middels crowdfunding) met zich meebrengt. Deze toets kunt u in uw ‘Mijn Collin’ account vinden.

Wat is een simulatietool?

Vanuit de ECSPR wordt gesteld dat alvorens investeerders in een crowdfundingproject investeren, zij inzichtelijk moeten hebben (voor zichzelf) welke mogelijke verliezen zij kunnen dragen. De capaciteit tot het dragen van verlies wordt berekend als 10% van het netto vermogen. De simulatietool maakt het voor u als investeerder mogelijk de berekening te maken en de mogelijke verliezen te simuleren.

Invulling van de simulatietool heeft géén verdere gevolgen voor u als investeerder, maar is er enkel op gericht om bewustwording te creëren over de mogelijke risico’s die investeren (middels crowdfunding) met zich meebrengt.

Wat is een betaaldienstverlener?

Een van de eisen waaraan een crowdfundingplatform moet voldoen, is om gebruik te maken van een betaaldienstverlener. Een betaaldienstverlener heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank nodig en door hiervan gebruik te maken worden de betaalstromen van investeerders en leningnemers gescheiden van Collin als onderneming. Dit zou de bescherming van investeerders en leningnemers ten goede moeten komen.

Collin heeft ervoor gekozen om de samenwerking aan te gaan met de betaaldienstverlener Online Payment Platform (OPP).

Wat is een Blad Essentiële Beleggingsinformatie (Blad EBi)?

Volgens de richtlijnen van de ECSPR moeten investeerders in staat worden gesteld om met kennis van zaken een investeringsbeslissing te nemen. Bij Collin presenteren wij al vanaf onze start een vrij uitgebreide pitch met informatie over het crowdfundingproject, maar hier komt met ingang van het moment van het verkrijgen van de vergunning een Blad EBi bij. Het Blad EBi geeft op uniforme wijze informatie over het crowdfundingproject en de daarbij horende risico’s.

Dit document wordt beschikbaar gesteld naast onze gebruikelijke pitch. Daarnaast bekrachtigt het document dat uw investeringen niet worden gedekt door het depositogarantiestelsel of het beleggerscompensatiestelsel.

De wettelijke Europese Crowdfund Verordening stelt de eis dat alle crowdfundplatformen gebruik dienen te maken van een externe betaaldienstverlener. Middels een externe betaaldienstverlener worden de betaalstromen van Collin als onderneming gescheiden van Collin als bemiddelaar tussen investeerders en leningnemers. Hiermee zijn de geldstromen en daarmee uw vermogen beveiligd tegen een eventueel faillissement van Collin als onderneming.

Online Payment Platform (OPP) is onze betaaldienstverlener en beheert alle crowdfunding betalingen voor Collin. Dit betreffen alle betalingen van en naar investeerders en leningnemers. Voor het uitvoeren van deze transacties is OPP verplicht tot het uitvoeren van Know-Your-Customer processen (KYC). Dit betekent dat OPP de persoonsgegevens van onze gebruikers verwerkt.

Waarom hebben wij voor OPP als betaaldienstverlener gekozen?

Wij hebben voor de samenwerking met juist deze betaaldienstverlener gekozen omdat zij een bewezen en ervaren Nederlandse partij zijn. OPP was in de gelegenheid om een oplossing te bieden die het beste aansluit bij de dienstverlening die u van ons gewend bent.

Waarom moet ik mij identificeren bij OPP?

OPP is vanwege Nederlandse wetgeving, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht om alle gebruikers te identificeren. Deze wet stelt dat banken en andere instellingen moeten voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend.

Wat houdt het KYC-proces in en welke gegevens worden er door OPP opgevraagd?

Van particuliere investeerders worden de volgende gegevens opgevraagd:

 • Verificatie van uw identiteit U kunt de identificatie uitvoeren met behulp van iDIN, een programma waarmee uw identiteit bij OPP geverifieerd wordt door middel van een gegevenstransactie met uw bank. Daarnaast is het ook mogelijk om handmatig een kopie van de voor- en achterkant van uw legitimatiebewijs te uploaden.
 • Verificatie van uw bankrekening middels een iDEAL-betaling van 1 eurocent. Door middel van deze betaling wordt de tegenrekening en uw tenaamstelling vastgesteld. Dit is het bankrekeningnummer waarop alle betalingen worden gedaan. Deze rekening moet op uw naam staan. Om uw bankrekening te verifiëren, hebben wij uw actieve rekeningnummer aan uw OPP-account gekoppeld. Betalingen vanaf een andere bankrekening zijn niet toegestaan.

*De betreffende bankrekening dient een betaal- en geen spaarrekening te zijn. Een spaarrekening wordt niet geschikt geacht voor ‘dagelijks’ betalingsverkeer.

Van zakelijke investeerders worden aanvullend de volgende gegevens opgevraagd:

 • Identificatie van de uiteindelijk belanghebbende(n) van de betreffende onderneming / bewijs van UBO-registratie

Al deze gegevens worden alleen bij OPP verwerkt en opgeslagen.

Er kan zowel bij particuliere als bij zakelijke investeerders ook om een verklaring herkomst middelen worden gevraagd. Indien van toepassing zal u door Collin verzocht worden deze aan te leveren. Hier leest u meer over op onze veelgestelde vragen-pagina (Investeren, veelgestelde vraag 33).

Welke gegevens deelt Collin met OPP?

Collin verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar diensten conform haar privacyverklaring. Om onze crowdfunding diensten te kunnen blijven aanbieden zijn wij met intreding van de nieuwe wetgeving verplicht om alle betalingen uit te laten voeren door een betaaldienstverlener.

Om voor u een account bij onze betaaldienstverlener OPP te kunnen faciliteren, delen wij de volgende persoonsgegevens met OPP: email, telefoonnummer, vestigingsland, IBAN en tenaamstelling bankrekening. In het geval u zakelijk investeert delen wij tevens het KVK-nummer.

Wat als ik dit identificatieproces niet doorloop?

OPP is verplicht een identificatie uit te voeren. Wanneer dit niet mogelijk is, mag OPP de betaalstromen naar uw bankrekening niet uitvoeren. Daarnaast mag Collin in dat geval geen betaalstromen voor nieuwe investeringen meer faciliteren. Dat betekent dat u helaas géén nieuwe investeringen meer kunt doen.

Dit betekent ook dat de uitbetaalde gelden van uw eerdere investeringen in de vorm van rente en aflossingen, wel in uw Mijn Collin-account bij OPP gestort worden, maar dat u deze niet kunt opnemen tot het moment dat uw gegevens geverifieerd zijn.

Wat is iDIN?

iDIN is een dienst van meerdere (Nederlandse) banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties met veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank kunnen:

 • Identificeren
 • Inloggen
 • Leeftijd bevestigen
 • Ondertekenen

Met iDIN kunt u op basis van uw rekeningnummer (een deel van) het Know-Your-Customer proces voor de aansluiting bij OPP doorlopen.

Kan ik mij identificeren met een niet-Nederlands identiteitsbewijs?

Ja. Vrijwel ieder geldig niet-Nederlands identiteitsbewijs is te gebruiken voor identificatie bij OPP. Zorg altijd voor een scherpe foto of scan. Uw BSN hoeft niet zichtbaar te zijn op het kopie. U mag echter niet de gehele MRZ-lijn (de lange code onderaan uw paspoort) verbergen.

*Echter kunnen wij niet uitsluiten dat bij een niet-Nederlands geldig identiteitsbewijs om aanvullende informatie wordt gevraagd vanuit OPP.

Hoe werkt identificatie van een en/of rekening?

Belangrijk bij een en/of rekening is dat de eerstgenoemde geïdentificeerd wordt. In sommige gevallen valt de tweede naam weg en dit verhindert de identificatie.

Heeft u een account bij Collin, maar bent u de tweede naam op uw en/of rekening? Dan kan het zijn dat er aanvullende informatie opgevraagd wordt.

Wat als OPP failliet gaat?

OPP hanteert eenzelfde soort constructie als Collin. Dat betekent dat de gelden die OPP als onderneming zelf (Online Payment Platform B.V.) toekomen, gescheiden zijn van de gelden van de gebruikers van OPP (investeerders en leningnemers van Collin). Alle betalingen van en naar onze leningnemers en investeerders verlopen via de stichting Online Payments Foundation. Deze stichting verzorgt, ook in het geval van een faillissement, de afhandeling van alle betalingen.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dit is een natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van een organisatie of daar zeggenschap over heeft. Een natuurlijk persoon kwalificeert als UBO als deze meer dan 25% van de aandelen en/of het stemrecht van een organisatie in bezit heeft. Dit betekent dat een organisatie één of meerdere UBO’s kan hebben.

U vindt meer informatie over UBO’s op de website van de Kamer van Koophandel.

Wat is een Politiek Prominent Persoon (PEP)?

Een PEP is een persoon die een prominente publieke functie bekleedt op nationaal of internationaal niveau of deze functie in het verleden heeft bekleedt. Als iemand aan deze definitie voldoet moet de betaaldienstverlener aanvullend onderzoek verrichten, vanwege een verhoogde kans op corruptie. Ook directe familieleden en zakenrelaties van een PEP worden aangemerkt als zijnde een PEP.

Het kan dus zijn dat u, ondanks dat u zelf geen PEP bent, behandeld wordt als zijnde een PEP.

Hoe werkt registreren en welke stappen moet u doorlopen? Onderstaand wordt stapsgewijs toegelicht hoe dit proces verloopt.

Stap 1: Persoonsinformatie

Via de oranje knop ‘Registeren’ rechtsboven op onze website maakt u een account aan. Hier dient u aan te geven of u wilt investeren of een lening aan wilt vragen. Daarna dient u uw persoonsgegevens in te vullen en een wachtwoord op te geven. Vervolgens wordt u doorgestuurd naar de Investeerderstoets.

Stap 2: Investeerderstoets

Op grond van de Europese Crowdfund Verordening dient jaarlijks een investeerderstoets te worden afgelegd. Dit om investeerders te wijzen op de mogelijke risico’s van investeren. De toets is anoniem en heeft geen gevolgen voor u als investeerder. Deze kunt u vinden in uw ‘Mijn Collin’ accountomgeving en is in enkele minuten afgerond. De toets is vooralsnog alleen af te nemen op desktop. Na afronding is uw account aangemaakt en ontvangt u een e-mail voor de vervolgstappen.

Let op, u dient de toets af te leggen om te kunnen starten met investeren. 

Stap 3: Verificatie betaaldienstverlener

Na registratie bij Collin dient u zich enkel nog te verifiëren bij onze betaaldienstverlener, Online Payment Platform (OPP). Hiermee worden de geldstromen goed beveiligd voor investeerder en leningnemer. Ter verificatie dient u uw identiteit en bankrekening te verifiëren, wat u binnen enkele minuten heeft gedaan. Identificatie via onze Collin investeerders app is helaas vooralsnog niet mogelijk. Open uw ‘Mijn Collin’ account en klik in uw overzichtspagina op ‘Openstaande acties’. Hier staan de verificatieacties ‘bankrekening’ en ’identificatie’. Zakelijke investeerders dienen daarnaast belanghebbende(n) op te voeren.

  1. Bankrekening verificatie
   U heeft de keuze uw ‘bankrekening’ verificatie via één van de onderstaande twee mogelijkheden uit te voeren:
   • De snelste en veiligste manier om uw bankrekening te verifiëren is via iDEAL. Dit gebeurd door middel van een betaling van €0.01.
   • Het uploaden van de voor en achterzijde van uw bankpas of een bankafschrift. Let op dat uw bankpas of bankafschrift volledig zichtbaar is en in kleur wordt geüpload.
  2. Identificatie verificatie
   U heeft de keuze uw ‘identificatie’ verificatie via één van de onderstaande twee mogelijkheden uit te voeren:
   • Middels IDIN, een veilige en snelle manier van identificeren, door uw identiteit bij OPP te verifiëren door middel van het uitvoeren van een gegevenstransactie met uw bank. Indien uw bank niet bij IDIN is aangesloten, dient u zich door middel van optie 2 te identificeren.
   • Het uploaden van de voor en achterzijde van uw rechtsgeldig legitimatiebewijs in de vorm van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Let op dat het legitimatiebewijs volledig zichtbaar is en in kleur wordt geüpload.
  3. Opvoeren zakelijke belanghebbende(n)
   Deze stap is enkel voor zakelijke investeerders. Zakelijke investeerders dienen alle belanghebbende(n) van de opgevoerde onderneming te identificeren. Hier wordt gevraagd naar de persoonsgegevens en in hoeverre de betreffende belanghebbende(n) beslisser, aandeelhouder en politiek prominent is. Deze belanghebbenden dienen minimaal 25% beslisser en aandeelhouder zijn.

Hierna is de verificatie ter goedkeuring verzonden naar onze extern betaaldienstverlener en ontvangt u binnen twee werkdagen een e-mail of de verificatie succesvol is afgerond. Hierna kunt u direct starten met investeren.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille