Tarieven investeren

Voor de diensten die Collin Crowdfund aanbiedt, wordt aan zowel de ondernemer als de investeerder een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding verandert tijdens de looptijd van een lening niet.

Investeren
In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen we naar de toelichting onder het overzicht.
Gebruik platform Collin Kosten
Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Investeren Kosten (incl. BTW)
Inschrijven gratis
Contractkosten gratis
Beheervergoeding1) 2) 0,1%

Toelichting
1) Bij elke investering wordt maandelijks een beheervergoeding berekend over het op dat moment nog openstaande investeringsbedrag. Dit bedrag wordt ingehouden bij de maandelijkse betaling van rente en aflossing.
2) De beheervergoeding is een bruto bedrag, dus exclusief een eventuele korting.

Collin heeft een loyaliteitsprogramma ontwikkeld. Enerzijds om de waardering voor loyale relaties van Collin te onderstrepen met een aantrekkelijke korting en anderzijds om de spreiding van uw investeringen optimaal te stimuleren. Bij Collin Direct is het loyaliteitsprogramma niet van toepassing.

Diamant

Goud

Zilver

Brons

40% korting bij 100 investeringen of minimaal € 200.000,- geïnvesteerd. 30% korting bij 30 investeringen of minimaal € 100.000,- geïnvesteerd. 20% korting bij 20 investeringen of minimaal € 30.000,- geïnvesteerd. 10% korting bij 10 investeringen of minimaal € 15.000,- geïnvesteerd.

Heeft u de bronzen, zilveren, gouden of diamanten status bereikt? Dan ontvangt u vanaf dat moment op al uw volgende investeringen de bijbehorende korting over de beheervergoeding. De leningaanvragen van Collin Direct tellen niet mee voor het loyaliteitsprogramma. De Collin Direct aanvragen zijn duidelijk herkenbaar aan het label ‘Collin Direct’. Onze tarieven vindt u hier.

Rekenvoorbeelden Onderstaande rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op een investering in een leningaanvraag met de volgende uitgangspunten.
Uitgangspunten
 • Looptijd: 48 maanden
 • Rente: 8%
 • Loyaliteitskorting: 0%
 • Investering 500 1.000 1.500 2.500 5.000
  Gem. uitstaand saldo 250 500 750 1.250 2.500
  Gem. jaarlijkse rente 20 40 60 100 200
  Gem. jaarlijkse beheervergoeding 3 6 9 15 30
  Gem. jaarlijks rendement 17 34 51 85 170
  Rendement 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%

  Het rendement is berekend op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Er wordt geen rekening gehouden met de interessante kortingen die uit ons loyaliteitsprogramma voortvloeien (korting leidt tot hoger rendement).
  • De uitbetaling van rente en aflossing gebeurt maandelijks.
  • De beheervergoeding wordt maandelijks verrekend met de uitbetaling van de rente en aflossing.
  • Er wordt geen rekening gehouden met het rendement dat wordt ontvangen over retour ontvangen tegoeden (bijvoorbeeld op een spaarrekening).
  • Er wordt geen rekening gehouden met eventuele voorzieningen en/of afboekingen.

  Vragen over investeren?

  E-mail
  info@collincrowdfund.nl

  Telefoon
  085 401 6546

  Bereikbaarheid
  Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

  Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

  Ervaringen van investeerders