Tarieven investeren

Voor de diensten die Collin Crowdfund aanbiedt, wordt aan zowel de ondernemer als de investeerder een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding verandert tijdens de looptijd van een lening niet.

Investeren
In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen we naar de toelichting onder het overzicht.

Gebruik platform Collin Kosten
Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Investeren Kosten (incl. BTW)
Inschrijven gratis
Contractkosten gratis
Beheervergoeding1) 2) 0,85%

Toelichting

  • 1) Bij elke investering wordt eenmaal per jaar een beheervergoeding berekend over het op dat moment nog openstaande investeringsbedrag. Dit bedrag wordt ingehouden bij de eerste maandbetaling aan rente en aflossing en wordt elke 12 maanden herhaald.
  • 2) De beheervergoeding is een bruto bedrag, dus exclusief een eventuele korting.

Loyaliteitsprogramma

Collin heeft een loyaliteitsprogramma ontwikkeld. Enerzijds om de waardering voor loyale relaties van Collin te onderstrepen met een aantrekkelijke korting en anderzijds om de spreiding van uw investeringen optimaal te stimuleren. Hieronder vindt u de opbouw van het loyaliteitsprogramma:

Loyaliteitsprogramma tbv korting tarieven investeren- Brons Loyaliteitsprogramma tbv korting tarieven investeren - Zilver Loyaliteitsprogramma tbv korting tarieven investeren - Goud

Brons

Zilver

Goud

10% korting bij 10 leningaanvragen of minimaal € 15.000,- geïnvesteerd. 20% korting bij 20 leningaanvragen of minimaal € 30.000,- geïnvesteerd. 30% korting bij 30 leningaanvragen of minimaal € 100.000,- geïnvesteerd.

Heeft u de bronzen, zilveren of gouden status bereikt? Dan ontvangt u vanaf dat moment op al uw volgende investeringen de bijbehorende korting over de beheervergoeding.

Rekenvoorbeelden
Onderstaande rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op een investering in een leningaanvraag met de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten
  • Looptijd: 48 maanden
  • Rente: 8%
  • Loyaliteitskorting: 0%
Investering 500 1.000 1.500 2.500 5.000
Gem. uitstaand saldo 250 500 750 1.250 2.500
Gem. jaarlijkse rente 20,41 40,84 61,25 102,09 204,16
Gem. jaarlijkse kosten 2,66 5,31 7,97 13,28 26,56
Gem. jaarlijks rendement 17,75 35,53 53,28 88,81 177,60
Netto rendement 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

Het netto rendement is berekend op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Er wordt geen rekening gehouden met de interessante kortingen die uit ons loyaliteitsprogramma voortvloeien (korting leidt tot hoger rendement).
  • De uitbetaling van rente en aflossing gebeurt maandelijks.
  • De beheervergoeding wordt eenmaal per jaar bij de eerste uitbetaling verrekend met de rente en aflossing.
  • Er wordt geen rekening gehouden met het rendement dat wordt ontvangen over retour ontvangen tegoeden (bijvoorbeeld op een spaarrekening).

Vragen over investeren?

E-mail:
info@collincrowdfund.nl

Telefoon:
085 401 6546

Bereikbaarheid:
Werkdagen van 9 - 17.30 uur.

Facebook Beoordeling
4.6

Investeren bij Collin

Aantrekkelijk rendement
Kredietwaardige leningen
Loyaliteitsprogramma
Online portefeuille
Jaarlijkse updates

Ervaringen van investeerders