Tarieven investeren

Voor de diensten die Collin Crowdfund aanbiedt, wordt aan zowel de ondernemer als de investeerder een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding verandert tijdens de looptijd van een lening niet.

In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen we naar de toelichting onder het overzicht.

Gebruik platform Collin

Kosten

Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Investeren Kosten (incl. BTW)
Inschrijven gratis
Contractkosten gratis
Beheervergoeding per maand 1) 2) 0,1%

Toelichting

1) Bij elke investering wordt maandelijks een beheervergoeding berekend over het op dat moment nog openstaande investeringsbedrag. Dit bedrag wordt ingehouden bij de maandelijkse betaling van rente en aflossing.
2) De beheervergoeding is een bruto bedrag, dus exclusief een eventuele korting.

Collin heeft een loyaliteitsprogramma ontwikkeld voor haar investeerders.
Enerzijds om de waardering voor loyale relaties van Collin te onderstrepen met een aantrekkelijke korting, en anderzijds om de spreiding van uw investeringen optimaal te stimuleren.

Let op! Bij Collin Direct is het loyaliteitsprogramma niet van toepassing. Het aantal investeringen en geïnvesteerde bedragen in Collin Direct tellen dan ook niet mee bij het behalen van één van onderstaande statussen.

Brons

Zilver

Goud

Diamant

10% korting bij 10 investeringen of minimaal € 15.000,- geïnvesteerd. 20% korting bij 20 investeringen of minimaal € 30.000,- geïnvesteerd. 30% korting bij 30 investeringen of minimaal € 100.000,- geïnvesteerd. 40% korting bij 100 investeringen of minimaal € 200.000,- geïnvesteerd.

Heeft u de bronzen, zilveren, gouden of diamanten status bereikt?
Dan ontvangt u vanaf dat moment op al uw volgende investeringen de bijbehorende korting over de beheervergoeding. Deze korting geldt niet met terugwerkende kracht op uw investeringsportefeuille.

Onze tarieven vindt u hier.

Onderstaande rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op een investering in een leningaanvraag met de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten

 
 • Looptijd: 48 maanden
 • Rente: 8%
 • Loyaliteitskorting: 0%
Investering 500 1.000 1.500 2.500 5.000
Gem. uitstaand saldo 250 500 750 1.250 2.500
Gem. jaarlijkse rente 20 40 60 100 200
Gem. jaarlijkse beheervergoeding 3 6 9 15 30
Gem. jaarlijks rendement 17 34 51 85 170
Rendement 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%

Het rendement is berekend op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt geen rekening gehouden met de loyaliteitskorting.
 • De uitbetaling van rente en aflossing gebeurt maandelijks.
 • De beheervergoeding wordt maandelijks verrekend met de uitbetaling van de rente en aflossing.
 • Er wordt geen rekening gehouden met het rendement dat wordt ontvangen over retour ontvangen tegoeden (bijvoorbeeld op een spaarrekening).
 • Er wordt geen rekening gehouden met eventuele voorzieningen en/of afboekingen.

In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen we naar de toelichting onder het overzicht.

Gebruik platform Collin

Kosten

Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Investeren Kosten (incl. BTW)
Inschrijven gratis
Contractkosten gratis
Beheervergoeding1) 2) 0,1%

Toelichting

1) Bij elke investering wordt maandelijks een beheervergoeding berekend over het op dat moment nog openstaande investeringsbedrag. Dit bedrag wordt ingehouden bij de maandelijkse betaling van rente en aflossing.
2) De beheervergoeding is een bruto bedrag, dus exclusief een eventuele korting.

Collin heeft een loyaliteitsprogramma ontwikkeld voor haar investeerders.
Enerzijds om de waardering voor loyale relaties van Collin te onderstrepen met een aantrekkelijke korting, en anderzijds om de spreiding van uw investeringen optimaal te stimuleren.

Let op! Bij Collin Direct is het loyaliteitsprogramma niet van toepassing. Het aantal investeringen en geïnvesteerde bedragen in Collin Direct tellen dan ook niet mee bij het behalen van één van onderstaande statussen.

Brons

Zilver

10% korting bij 10 investeringen of minimaal € 15.000,- geïnvesteerd. 20% korting bij 20 investeringen of minimaal € 30.000,- geïnvesteerd.

Goud

Diamant

30% korting bij 30 investeringen of minimaal € 100.000,- geïnvesteerd. 40% korting bij 100 investeringen of minimaal € 200.000,- geïnvesteerd.

Heeft u de bronzen, zilveren, gouden of diamanten status bereikt?
Dan ontvangt u vanaf dat moment op al uw volgende investeringen de bijbehorende korting over de beheervergoeding. Deze korting geldt niet met terugwerkende kracht op uw investeringsportefeuille.

Onze tarieven vindt u hier.

Onderstaand rekenvoorbeeld is gebaseerd op een investering in een leningaanvraag met de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten

 
 • Looptijd: 48 maanden
 • Rente: 8%
 • Loyaliteitskorting: 0%
Investering 500
Gem. uitstaand saldo 250
Gem. jaarlijkse rente 20
Gem. jaarlijkse beheervergoeding 3
Gem. jaarlijks rendement 17
Rendement 6,8%

Het rendement is berekend op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt geen rekening gehouden met de loyaliteitskorting.
 • De uitbetaling van rente en aflossing gebeurt maandelijks.
 • De beheervergoeding wordt maandelijks verrekend met de uitbetaling van de rente en aflossing.
 • Er wordt geen rekening gehouden met het rendement dat wordt ontvangen over retour ontvangen tegoeden (bijvoorbeeld op een spaarrekening).
 • Er wordt geen rekening gehouden met eventuele voorzieningen en/of afboekingen.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille