Toelichting Collin Direct

Via Collin Direct kunt u investeren in kleinere, minder complexe leningaanvragen. U krijgt meer mogelijkheden tot het spreiden van uw investeringen en het aanvraagproces voor de ondernemer is verkort. De investeringskansen die via Collin Direct worden aangeboden, lopen uiteen van € 25.000,- t/m € 250.000,- 

Voordelen Collin Direct

  • Grotere spreiding van investeringen mogelijk
  • Meer mogelijkheden om mee te investeren in een investeringskans
  • Inzicht in de jaarcijfers van een onderneming

Kenmerken Collin Direct

Investeringskansen die via Collin Direct worden aangeboden hebben een aantal andere kenmerken dan u van investeringskansen via Collin gewend bent. Zo lopen de leningaanvragen niet alleen uiteen van € 25.000,- tot en met € 250.000,- , maar zijn ook de minimum en maximum bedragen m.b.t. investeringen aangepast. Bij Collin Direct kunt u investeren vanaf € 100,- per leningaanvraag tot een maximum van 10% van de financiering. Daarnaast kan de leningrente starten bij 4,9% tot en met 9,5% per jaar. Standaard wordt een garantiestelling voor het volledige bedrag gevraagd aan de ondernemer in het geval van een financiering aan een B.V.. Er wordt door Collin geen waardebepaling van de garantiestelling weergegeven in de pitch.
Bij een verpanding roerende zaken is niet altijd bekend of dit een verpanding in eerste of tweede verband betreft en of er dus een daadwerkelijke waarde aan toe te kennen is.

Er is geen standaard tijdstip dat een investeringskans live gaat en u zult in beginsel geen leningalerts ontvangen voor investeringskansen via Collin Direct. Wel worden de investeringskansen minimaal 48 uur voor livegang op de website gepresenteerd, net zoals u nu gewend bent.

De investeringskansen worden op een compacte manier weergegeven op onze site. Een pitch van Collin Direct bestaat o.a. uit weergave van de bedrijfskenmerken, het leendoel, de financieringsbehoefte, het risico aspect en een verkorte weergave van de jaarcijfers. Daarnaast wordt er geen bijdrage van de innercrowd vanuit de ondernemer(s) verwacht en heeft u niet de mogelijkheid om vragen te stellen onder de investeringskans.

Het loyaliteitsprogramma is niet van toepassing op investeringen in leningaanvragen via Collin Direct. Daarentegen heeft u meer mogelijkheden tot het spreiden van uw investeringen bij Collin. Onder andere door de aangepaste investeringsbedragen, een groter aantal investeringskansen, geen vaste tijden voor livegang en meestal geen leningalerts.

Aan onderstaand weergegeven pictogram kunt u zien dat het om een investeringskans via Collin Direct gaat:

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders