Marketingfacts 05-09-2016

4 vragen om te bepalen wat jij met crowdfunding kan

Steeds meer verschillende soorten ondernemers wagen zich aan crowdfunding. Het wordt allang niet meer enkel toegepast door hippe startups, maar ook door steeds meer groeiondernemingen: van aannemers tot crematoria en van betonfabrikanten tot horecaondernemingen. Een mooie ontwikkeling, want zo zoeken ook steeds meer gevestigde ondernemers contact met hun crowd en werken zij nauw met hen samen.

Hoewel crowdfunding werkt voor allerlei soorten ondernemingen, betekent dit niet automatisch dat het het voor elke ondernemer geschikt is. Crowdfunding kan je veel voordelen brengen, maar blijft een specifieke business. Past crowdfunding bij jou en jouw manier van werken? Deze vier vragen helpen je verder.

1. Kan ik mijn doel met crowdfunding verwezenlijken?

Voordat je aan crowdfunding begint is het van essentieel belang dat je goed scherp hebt wat je precies met de campagne wilt bereiken. Soms is een financiering het hoofddoel, maar crowdfunding kan ook worden ingezet voor marketing, het creëren van draagvlak, marktonderzoek of het binden van klanten. Wanneer je het beoogde doel helder hebt krijg je inzicht in welk type crowdfundingcampagne (lening, aandelen of tegenprestaties) past en in hoeveel tijd en geld je kwijt zult zijn aan de campagne. Kortom: of het dus rendabel is.

Twee voorbeelden. Vader Hans Hill en dochter Dorian Hill zochten financiering voor hun onderneming Hillblock, producent van een innovatieve dijksteen. “De bank durfde ons geen geld te lenen, omdat we geen onderpand hadden. Crowdfunding bleek een goed alternatief”,aldus Hans Hill hierover tegen NRC. Ze kozen daarbij voor een leningcampagne via GeldvoorElkaar: “In die fase was het nog moeilijk de waarde van de aandelen vast te stellen. Een lening was overzichtelijker”, zegt Hans in een interview met De Ondernemer. Inmiddels hebben Hans en Dorian drie crowdfunding campagnes achter de rug, waaronder voor de uitbreiding van het bedrijf. Samen leverde de campagnes ruim 900.000 euro op. Door crowdfunding werd Hillblock snel voorzien in haar financieringsbehoefte en konden zij de annuitaire leningen over een looptijd van meerdere jaren terugbetalen.

Het Naturalis in Leiden startte een crowdfundingcampagne met een heel ander doel, namelijk marketing. Er werd gecrowdfund om het skelet van een Tyrannosaurus Rex naar Nederland te halen. Een dure campagne, die enkel afgaand op de kosten-batenanalyse door velen zou worden afgekeurd. Maar de campagne was van grote waarde. Door de campagne kreeg het Naturalis veel publiciteit, waardoor afgelopen vrijdag honderden mensen zich rondom het Naturalis verzamelden om de nieuwe bewoner welkom te heten. Daarnaast toonde Naturalis met de campagne aan dat er draagvlak was voor het idee, waardoor het lukte om een grote subsidie binnen te halen (de daadwerkelijke financiering voor het project).

2. Durf ik het risico te nemen?

“Crowdfunding is synonymous to risk”, stelt strategiebaas Jon Leland van Kickstarter. Bij crowdfunding loop je altijd het risico dat je het beoogde bedrag niet binnen de afgesproken campagnetijd weet op te halen. En als het doelbedrag niet wordt behaald, dan gaat het geld terug naar de investeerders. Dat wil echter niet zeggen dat al het werk dat je in de crowdfundingcampagne hebt gestoken dan voor niets is geweest. Vaak is een gefaalde campagne een belangrijke les die ervoor zorgt dat je volgende campagne wel slaagt.

Daarnaast zijn veel ondernemers bang voor imagoschade. Ze zijn bang dat het publiekelijk vragen om geld ze in een verkeerd daglicht stelt. Maar als je denkt dat crowdfunding draait om bedelen, dan heb je de kern van crowdfunding nog niet te pakken. Crowdfunding is precies het tegenovergestelde: je neemt het initiatief iets te realiseren waar mensen behoefte aan hebben en geeft daar een beloning, aantrekkelijke rente of aandeel in jouw bedrijf voor terug. Vaak blijkt ook dat mensen het helemaal niet vervelend, maar juist heel leuk vinden om onderdeel te zijn van jouw project. Door dat eigenaarschap zullen zij zich hard maken voor jouw crowdfundingsucces. Kortom, wanneer je investeert in ambassadeurs zullen zij het initiatief nemen om de kans op falen zoveel mogelijk verkleinen.

3. Wil ik de crowd betrekken?

Zodra je begint met crowdfunden onderneem je niet langer alleen: de crowd wordt onderdeel van jouw project. Tijdens de campagne kan de crowd op het project reageren en ideeën delen ter verbetering van de organisatie of het product waarvoor je crowdfunding inzet. Hoewel voor sommige projecteigenaren deze ‘wisdom of the crowd’ stimulerend werkt, kan het contact met een grote groep ‘bemoeizuchtige’ funders voor anderen als een last op de schouders worden ervaren. Als projecteigenaar moet je dus open willen staan voor – en liever nog verlangen naar – contact: de crowd verwacht dat je met hen een dialoog aangaat.

Waka Waka, crowdfundt al sinds de start van het bedrijf in 2010, maar maakte er ook in latere fases gebruik van via onder andere Crowdaboutnow en Symbid. Waka Waka haalde naast funding en publiciteit ook veel ideeën uit de crowd. De vaste fanbase die door de crowdfunding ontstond, raadpleegt WakaWaka voor hun mening over het product. In de jaren na de eerste crowdfunding is Waka Waka steeds op de eerste crowdfundingbase aan fans teruggevallen om vragen te stellen zoals: wat vind je van het product? Wat kan er beter?. Op deze manier werd ook de tagline, Share the sun, door de crowd gekozen. Kortom, de interactie met het publiek tijdens deze campagne zorgde steeds voor nieuwe ideeën die de producten van het bedrijf, naar de wensen van het publiek, konden verbeteren. Onderneem je liever alleen, dan is crowdfunding niet voor jou weggelegd.

4. Durf ik transparant te zijn?

Crowdfunding betekent met de billen bloot gaan. Dit betekent niet dat je concurrentiegevoelige details met de crowd hoeft te delen, maar wel dat je achtergrondinformatie deelt over jou en jouw project. Ook tijdens een campagne is transparantie naar de crowd essentieel, je moet hen ten alle tijden op de hoogte houden van de ontwikkelingen, ook wanneer het misgaat. Crematiecentrum Westerhout besloot in 2015 te crowdfunden voor de aanschaf van een nieuwe installatie.

De leningcampagne liep binnen een paar uur vol. Echter bleek kort na het succes op GeldvoorElkaar dat de crowdfunding niet in overeenstemming was met de regels van de bank. Door transparant te zijn over de gebeurtenissen lukte het de ondernemers om het bedrag nogmaals op te halen. Alle funders werden persoonlijk ingelicht en gevraagd of zij nogmaals zouden willen investeren. Bij crowdfunding is het dus van belang om altijd transparant te zijn naar de crowd, je bent met hen immers een band van vertrouwen aangegaan. Ben je niet comfortabel met deze transparantie, dan is crowdfunding geen optie.

Een strak plan, openheid en lef

Dus, crowdfunding is zeker niet enkel voor startups, maar vereist wel een strak plan, openheid en lef van de ondernemer. Gevestigde ondernemers kunnen van crowdfunding veel meer vruchten van plukken dan enkel financiering, zoals bovenstaande pioniers. Door crowdfunding onderneem je niet meer langer alleen, maar met de crowd. Je creëert een betrokken community, die jou zal helpen, steunen en ervoor zal zorgen dat je groeit!