29612

4Every Ware Stocklots

€ 1.000.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 717
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

82 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-02-2018 in 12 uur volgeschreven door 717 investeerders

Samenvatting

4Everyware is een grote marktspeler in de in- en verkoop van partijen consumentengoederen en staat voor transparantie, efficiency en servicegerichtheid.

Deze grotendeels met hypothecaire zekerheid afgedekte lening is bedoeld voor extra werkkapitaal om verder te kunnen doorgroeien in 2018 en de jaren daarna. 4Everyware koopt partijen consumentenartikelen in Nederland en ver daarbuiten op om deze vervolgens weer in andere markten en landen te verkopen. Om conflicten of concurrentie met de eigen producten van de verkoper te voorkomen, maakt 4Everyware hierover afspraken met de producent/verkoper. Het betreft bekende merkproducten zoals onder andere Jamie Oliver, Tefal, Brabantia, Diadora, Fila en Philips. De ondernemers hebben het bedrijf in 2003 opgericht en zijn de afgelopen 15 jaar hard gegroeid. 4Everyware werkt met een klein maar hecht team van medewerkers vanuit een mooie eigen locatie het Qlubhouse in Tilburg. 4Everyware is succesvol en is op zoek naar extra werkkapitaal om verder te groeien.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.000.000,- met een ondergrens van € 750.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert 4Every Ware Stocklots B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. De debiteuren voor de financiering zijn 4Every Ware Stocklots B.V. en de persoonlijke holdings van de ondernemers 4Every Ware Stocklots Holding B.V. en 4Destock B.V. Door 4Estate B.V. wordt een tweede hypotheekrecht van € 800.000,- gevestigd voor de lening via Collin van 4Every Ware Stocklots B.V. op het in bezit zijnde horeca/kantoor pand met een ruime overwaarde aan de Tivolistraat in Tilburg alwaar 4Every Ware Stocklots B.V. is gevestigd. De ondernemers geven ieder een persoonlijke borgstelling af van € 100.000,- die materiële waarde hebben op dit moment. De voorraad wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

4Everyware is op zoek naar extra werkkapitaal om nog meer inkoopvoordeel bij de aankoop van grote restpartijen consumentenartikelen te realiseren.

Ondernemer

Rob Verzuu (48 jaar) is geboren en getogen in Tilburg. Hij was van jongs af aan naast zijn bijbaantjes altijd al actief in de handel. Op zijn 27e heeft hij zijn eerste bedrijf opgericht met R. Verzuu Partijhandel. Dit heeft uiteindelijk in 2003 geleid tot de oprichting van 4Everyware samen met zijn huidige compagnon Guy. Rob is een aimabel mens, heeft een grote handelsgeest, denkt altijd een aantal stappen vooruit en gaat er volledig voor.

Guy Michel (57 jaar) is geboren en getogen in Lyon, Frankrijk, en woont inmiddels vele jaren in Tilburg en spreekt goed Nederlands. Hij was in zijn jonge jaren marktkoopman en handelaar in antiek. De ondernemers hebben elkaar leren kennen als klant en daar was direct de klik die heeft geleid tot de gezamenlijke oprichting van 4Everyware. Guy is een rustige persoonlijkheid die het goede evenwicht binnen het bedrijf bewaakt. Guy kan goed met mensen omgaan en heeft veel affiniteit met het logistieke proces binnen het bedrijf.

Beide ondernemers hebben een aantal mensen om zich heen verzameld die al jaren bij het bedrijf werken en daar ook volledig voor gaan. Dit zijn vertrouwelingen geworden binnen het managementteam. Hierdoor straalt het bedrijf een enorme energie en saamhorigheid uit.

Onderneming

4Everyware (www.4everyware.nl) is opgericht door de huidige ondernemers in 2003. 4Everyware koopt partijen en restvoorraden consumentenartikelen in Nederland en ver daarbuiten op om vervolgens deze weer in andere markten te verkopen. Rob en Guy reizen de hele wereld rond continu op zoek naar mooie merken om het aanbod te vergroten. In het begin ging het vooral om minder bekende producten maar inmiddels betreft het veelal merkproducten zoals onder andere Jamie Oliver, Tefal, Brabantia, Diadora, Fila en Philips. Veel producenten en importeurs hebben restvoorraad over die veel ruimte vragen in de magazijnen. 4Everyware koopt deze producten tegen vaak zeer aantrekkelijke prijzen op en maakt afspraken met de verkoper over het verkoopkanaal, het verkoopgebied en soms ook de verkoopprijzen. Dit alles om te voorkomen dat de producten worden verkocht aan de doelgroep en verkoopmarkt van de verkopende partij en op deze manier een concurrent van de eigen producten worden. 4Everyware heeft afnemers over heel Europa en ook daarbuiten die de partijen in zijn geheel of gedeeltes kopen voor hun specifieke afzetmarkt.

Een voorbeeld van een dergelijke constructie is bijvoorbeeld de verkoop van Jamie Oliver kookproducten, waarvan er in 2015 60.000 stuks vanuit een Nederlandse retailer zijn ingekocht en vervolgens zijn verkocht in Frankrijk, België en Bulgarije en waar er vanuit de verkoper restricties waren op het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Nederland en Duitsland.

Een tweede voorbeeld is de verkoop van 650.000 artikelen van Diadora en Fila in de periode van 2014 tot 2016, ingekocht bij een bekende Nederlandse partij en verkocht in onder andere Nederland, Frankrijk, Zweden, Duitsland en Polen. De restrictie was de Italiaanse markt.

Qlubhouse
Oorspronkelijk was men gevestigd in huurpanden met kantoor en magazijnen. Later heeft men deze panden gekocht. Nadat men de logistiek volledig heeft uitbesteed aan een logistieke dienstverlener, waren de magazijnen niet meer nodig en is men naar een nieuwe locatie in Tilburg getrokken en zijn de logistieke panden verhuurd. In Tilburg heeft men het zogenaamde Qlubhouse (www.qlubhousetilburg.com) gekocht wat men schitterend heeft verbouwd en ingericht tot een luxe bedrijfsverzamelgebouw met horecafunctie waarin netwerk-evenementen worden georganiseerd. In dit gebouw heeft men dus de benodigde kantoorruimte en ook een uitgebreide showroom functie voor de producten.

SWOT
Strengths

 • 4Everyware is een bekende gerespecteerde naam in de markt voor zowel de aankoop- als de verkoopmarkt met een goede relatie met vele merken. Dit is mede gerealiseerd door het structureel nakomen van alle (financiële) afspraken.
 • Grote speler in de markt waardoor men zeer grote aantallen per product aankan en een grote diversiteit aan merken heeft.
 • Goed geautomatiseerd met onder andere een eigen app.

Weakness

 • Qua overhead nog een kleine organisatie welke rust op een relatief klein aantal key-persons
 • Soms nog impulsieve beslissingen en zijstapjes wat wel passend is bij de handelsgeest van de ondernemers.

Opportunities/Threats

 • De ontwikkelingen via internet zijn een bedreiging en tevens een kans, aangezien men sinds 2015 ook een eigen 4Online heeft opgezet welke zich positief ontwikkelt en groeiende is. Hiervoor is de samenwerking met een derde ondernemer gezocht.
 • In de markt zijn er volop groeimogelijkheden om een nog betere marktpositie te creëren. Dit is een kans en ook een bedreiging, aangezien dit ook zeer kapitaalintensief is.
 • Het risico van incourante voorraad is normaal gesproken een bedreiging. Door de scherpe inkoop (vaak onder de productiekosten) en de bijna wereldwijde verkoopmarkt wordt dit risico beperkt.

Structuur 

Daarbij hebben beide ondernemers een aantal deelnemingen in andere B.V.’s die voornamelijk ten behoeve van de activiteiten van 4Everyware zijn.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal ten behoeve van opkopen nieuwe partijen € 1.000.000,-

Leenbedrag: € 1.000.000,- met een ondergrens van € 750.000,-*
Rente: 6,0%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* Indien het streefbedrag van € 1.000.000,- niet gehaald wordt, betekent dit dat het aantal op te kopen partijen en producten aangepast wordt aan het beschikbare werkkapitaal, waardoor de kans bestaat dat de verwachte groei iets minder snel gaat.

Overige financieringen
Naast de lening via Collin Crowdfund heeft ING een werkkapitaalkrediet van € 750.000,- verstrekt met gebruikelijke zekerheden. Daarnaast zijn er aan de 4Everyware Stocklots Holding B.V. nog hypothecaire leningen (openstaande schuld circa € 1.000.000,-) verstrekt voor de aankoop van een aantal logistieke panden waarin men voorheen gevestigd was in Moergestel en welke nu volledig zijn verhuurd.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn 4Every Ware Stocklots B.V., 4Every Ware Stocklots Holding B.V. en 4Destock B.V.
 • De ondernemers R.C.L. Verzuu en G. Michel geven ieder een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze beide borgstellingen hebben op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) voorraad van 4Every Ware Stocklots B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het gecombineerde horeca en kantoorpand aan de Tivolistraat te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit pand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- ten gunste van een particulier en heeft een marktwaarde op basis van een recente waardebepaling van € 2.650.000,-. 
 • Bij verkoop van het onroerend goed aan de Tivolistraat wordt de lening via Collin Crowdfund extra afgelost voor het bedrag van de hypothecaire inschrijving. Hierover wordt geen extra rentevergoeding betaald. Na 12 maanden mag het resterende bedrag, in tegenstelling tot wat in de Algemene Voorwaarden is opgenomen, worden afgelost tegen een vergoeding van drie maanden rente voor de investeerders.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert 4Every Ware Stocklots B.V., 4Every Ware Stocklots Holding B.V. en 4Destock B.V. allemaal als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2016, de voorlopige accountantscijfers 2017 en de prognose 2018 van 4Every Ware Stocklots B.V. De geconsolideerde jaarcijfers 2016 van 4Every Ware Stocklots B.V. en de jaarcijfers 2016 van 4destock B.V. zijn ook in bezit van Collin. De overall score is Goed

Rentabiliteit
Het bedrijf kent al jarenlang een stabiele brutomarge en een goed rendement. In 2016 waren beide iets lager, aangezien men een paar grote deals op commissiebasis heeft aangenomen, die arbeidsintensief waren en waarop minder marge werd behaald. Vanaf 2017 is men zich weer gaan richten op de corebusiness en zijn de brutomarge en het rendement weer hersteld. In 2016 bedroeg de omzet € 15,6 miljoen met een operationele cashflow van € 430.000,-. In 2017 was de omzet slechts fractioneel hoger op basis van de voorlopige cijfers met een omzet van € 15,8 miljoen. De operationele cashflow is echter fors hoger met € 1.321.000,-. In beide jaren waren er geen structurele aflossingen op langlopende leningen. Wel zijn er kortlopende financieringen bij investeerders opgenomen en weer afgelost. Voor 2018 wordt een groei van ongeveer 10% verwacht die met de huidige organisatie kan worden verwerkt. De omzet stijgt naar verwachting naar € 17 miljoen met een operationele cashflow van € 1.800.000,-. Die is ruim toereikend voor de aflossingen van de lening via Collin Crowdfund. Over alle jaren leveren de behaalde en verwachte resultaten een Excellente score op. Voorzichtigheidshalve krijgt de Rentabiliteit de score Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2016 bedraagt 52% op een balanstotaal van € 9,4 miljoen (score Excellent). Op basis van de voorlopige cijfers blijft de solvabiliteit ultimo 2017 gelijk bij een groter balanstotaal van € 11,9 miljoen. 4Everyware heeft een aantal vorderingen op de balans op zusterbedrijven en de holding met name voor investeringen in onroerend goed zoals het pand van de Qlubhouse en de verhuurde logistieke panden. Deze vorderingen zijn veelal afgedekt met activa. In de persoonlijke holdings is ook nog sprake van een goed vermogen naast de waardering van de aandelen in 4Every Ware Stocklots B.V. Hiermee komen we voor de Solvabiliteit op de score Goed.

Liquiditeit
Liquiditeit is uiteraard zeer belangrijk voor een handelsbedrijf als 4Everyware. De current ratio per ultimo 2016 en 2017 bedraagt 1,8 (score Excellent). De voorraad-, debiteuren- en crediteurenposities zijn fors, maar passend bij een bedrijf met deze omvang en kenmerken. Er is ook sprake van veel klanten met zowel debiteuren- als crediteurenvorderingen. De voorraad fluctueert veel als gevolg van inkoop van grote partijen en directe of geleidelijke verkoop daarvan. Overall kwalificeren we de Liquiditeit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.500,- ontvangen een kortingscode voor 10% korting op aankopen via de webshop van DealQlub.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52558 heeft € 29.000 geïnvesteerd.
26-02-2018 om 22:27
investeerder-7805 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
26-02-2018 om 22:21
investeerder-27793 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-02-2018 om 22:05
investeerder-51663 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-02-2018 om 22:05
investeerder-4741 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-02-2018 om 22:02

Reacties

Investeerder – 17247
26-02-2018 12:07
Kunt u deze (kromme) zin uitleggen: “Bij verkoop van het onroerend goed aan de Tivolistraat wordt de lening via Collin Crowdfund extra afgelost voor het bedrag van de hypothecaire inschrijving. Hierover wordt geen extra rentevergoeding betaald. Na 12 maanden mag het resterende bedrag, in tegenstelling tot wat in de Algemene Voorwaarden is opgenomen, worden afgelost tegen een vergoeding van drie maanden rente voor de investeerders.” Welke aflossing ? Welke hyp. lening, van die (onbekende) particulier? Waarover rentevergoeding ? Etc.

Collin Crowdfund
26-02-2018 12:16
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag. We zullen uw vraag in 2 stukjes opknippen en beantwoorden:
-Bij verkoop van het onroerend goed aan de Tivolistraat wordt de lening via Collin Crowdfund extra afgelost voor het bedrag van de hypothecaire inschrijving. Hierover wordt geen extra rentevergoeding betaald. Indien het pand waarop de hypothecaire inschrijving van € 800.000 is gevestigd wordt verkocht verlenen we royement tegen aflossing van € 800.000. De ondernemer hoeft daarover geen extra rentebetalingen te doen.
-Na 12 maanden mag het resterende bedrag, in tegenstelling tot wat in de Algemene Voorwaarden is opgenomen, worden afgelost tegen een vergoeding van drie maanden rente voor de investeerders.
De ondernemers hebben gevraagd om de mogelijkheid te houden voor vervroegd extra af te lossen tegen andere condities dan standaard in de Algemene Voorwaarden opgenomen. De eerste 12 maanden na verstrekking van de crowdfunding zijn de standaard Algemene Voorwaarden van toepassing, daarna hebben we een speciale afspraak gemaakt met 3 maanden extra rentevergoeding over het vervroegd afgeloste bedrag bij een volledige vervroegde aflossing van de crowdfunding.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 10128
26-02-2018 12:07
investeerder 10128 wenst jullie veel succes

Ondernemer

Rob Verzuu en Guy Michel

Crowdfund Coach


Marc Kogels